Seppo Kirkinen

  • Lektor, kyrkomusik, arbetslivskunskaper, inlärning och undervisning i musik, Kyrkomusik (Kuopio), Sibelius-Akademin
    Timlärare, Kyrkomusik (Kuopio), Sibelius-Akademin
  • +358407104369