Leena Palander

  • Koordinator, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358503877299

Arbetsbeskrivning

  • Sibelius-Akatemiassa suoritettujen tutkintojen koostaminen, opinto-oikeuksien päättymiseen liittyvät tehtävät, tutkintotodistusten ja liitteiden laadinta ja arkistointi, kandipalautteiden kerääminen
  • Sibelius-Akatemian publiikkien järjestelytehtävät
  • Sibelius-Akatemian opiskelijoiden opintotukineuvonta ja opintotukeen liittyvä tiedottaminen
  • klassisen musiikin osaston tuntiopettajien työsopimukset, lautakuntapalkkiot
  • Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnan yleisten teoriakokeiden järjestelytehtävät
  • Yleinen opintoneuvonta, kirjallisten ja sävellystöiden vastaanotto ja läsnäolo- ym. todistusten laadinta
  • Tilavarausten varahenkilö