Juha Ojala

Juha Ojala

Juha Ojala är den andra prodekanen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi från den 1 januari 2021 till den 31 december 2024, med särskilt ansvar för forskning och doktorandutbildning. Samtidigt fortsätter han som professor i forskning om musikutövning vid doktorandskolan DocMus vid avdelningen för klassisk musik. Ojala har tidigare arbetat bl.a. som professor i musikpedagogik och universitetslektor i musik vid Uleåborgs universitet. Hans forskningsintressen inkluderar musikuppförande och komposition, musik, sinne och betydelser samt lärande och undervisning i musik. Han har en magisterexamen i musik och en filosofie doktorsexamen.