Johanna Vakkari

  • Undervisningsansvarig vicedekan
    Bildkonstakademin
  • +358503314024
Johanna Vakkari

Docent, FD Johanna Vakkari har lång erfarenhet av att arbeta som lärare, forskare och inom universitetsförvaltningen. Hon har arbetat som planerare vid Bildkonstakademin sedan 2011 och som undervisningsansvarig vicedekan sedan 2018. Hon har också varit Bildkonstakademins t.f. dekan. Åren 2014–2016 ledde hon konst- och kulturprogrammet vid Finlands institut i London. Vakkari har undervisat i konsthistoria i 25 år och publicerat många artiklar inom sina specialområden.

Vakkari fungerar som undervisningsansvarig vicedekan 1.6.2018-31.5.2021.