Sibelius-Akademins urvalsresultat

 

5,5- OCH 2,5-ÅRIG UTBILDNINGEN

Det riksomfattande resultatet för gemensam ansökan är nu färdigt.
 

>> SIBELIUS-AKADEMINS URVALSBESLUT 2015 (publicerad 3.7.2015)

En sökande kan få feedback om hur antagningsprinciperna har tillämpats i hans / hennes fall. Varje ansökningsobjekt har en exakt tid för respons: Feedback på urvalsprovet 2015

Den som har ansökt om studieplats kan skriftligen ansöka av universitetet om rättelse (Universitetslag, kapitel 82, paragraf 1). Konstuniversitetets rättelseanvisningen hittar du här: Rättelseanvisning

 

UNGDOMSUTBILDNINGEN

Sibelius-Akatemins dekan har beslutat anta följande studerande till ungdomsutbildningen vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet:

>> VALET AV STUDERANDE TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015

En sökande kan få feedback om hur antagningsprinciperna har tillämpats i hans / hennes fall. Varje ansökningsobjekt har en exakt tid för respons: Feedback på urvalsprovet 2015