Konstuniversitets bibliotek: Teaterhögskolan

Vårt bibliotek är öppet för allmänheten.

Asiakkaita Teakin kirjastossa

Teaterhögskolans och Konstakademins bibliotekenheter ska förenas till Sörnäs campusbiblioteket. Ändringsarbete försiggår under sommaren 2021 och under tiden är biblioteken helt stängda fr.o.m. 1.5.2021.

Teaterhögskolans bibliotek har datorer som kunderna får använda samt en multifunktionsenhet (kopiering, skanning, utskrift) till studerande och anställda vid Konstuniversitetet. Andra kunder, se Print In City service.

Man kan boka grupprum för att titta på AV-material eller för grupparbeten. Kl. 8-13 kan utrymmet endast bokas för möten av Konstuniversitetets personal, via Peppi. Kl. 13 framåt kan utrymmet fritt bokas av alla bibliotekskunder via papperskalendern på dörren, enligt husets normala öppettider. Om grupparbetsrummet är bokat men ingen dyker upp inom 15 minuter blir utrymmet automatiskt tillgängligt för andra.

Adress

Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki, Suomi

Kontaktinformation

lib.teak@uniarts.fi
+358 400 792 096, stängd från 1.5.2021 till höst 2021

Plats på kartan