ÖPU-leden till utbildningsprogrammet för konstförvaltning och företagande

Våren 2021 kan man söka till utbildningsprogrammet i konstförvaltning och företagande efter slutförda studier på öppna universitetet.

Studier (ÖPU-leden)

Utifrån slutförda studier på öppna universitetet kan man söka till examensstudier längs den s.k. ÖPU-leden. ÖPU-ledsstudierna tillgodoräknas som en del av examen.

ÖPU-ledskurserna omfattar:

Du kan också kombinera studieperioder ur ovan nämnda studiehelheter om minst 20 sp till ÖPU-ledsstudier. Du hittar aktuella ÖPU-ledsstudier i Öppna Campusets kurskalender (oppiaineet: Arts management, ÖPU-leden).

Du kan kolla läget för dina egna studier genom att mejla avoin@uniarts.fi.

Antagningsprocessen

Utbildningsprogrammet antar de studerande i enlighet med urvalskriterierna som en del av den gemensamma antagningen av sina studerande. Till magisterprogrammet i konstförvaltning och företagande antas vartannat år omkring 15 studerande av vilka högst tre ingår i kvoten för öppna universitetsleden. Antagning av examensstuderande från ÖPU-leden sker via den gemensamma elektroniska antagningen på tjänsten Studieinfo.fi.

Utöver slutförda ÖPU-ledsstudier måste den sökande uppfylla övriga antagningsvillkor för magisterprogrammet och få godkänt på lämplighetsdelen (intervju på engelska, skriftlig uppgift och CV).

Vad kan utbildningsprogrammet för konstförvaltning och företagande ge för arbetsmöjligheter?

Under studierna får du lära dig ledarskap, ekonomihantering, kommunikation och akademisk forskning inom området. Med dessa kunskaper kan du arbeta inom olika konst- och kulturområden, med krävande uppgifter som kulturexpert eller som företagare. Efter examen kan du till exempel arbeta i ledande roller inom orkestrar, med marknadsföring, som museikurator och konstproducent och på forskningscentraler. Du kan också få arbete med forskningsuppgifter inom kommuner och styrelser samt med konstrelaterat ledarskap i fackförbund. Många utexaminerade arbetar även som företagare med egna skivbolag och produktionsbolag och förlag.

Utveckling av öppna universitetslederna

Konstuniversitetet deltar i projektet Alternativ väg till universitetet. Under projekttiden testas nya vägar till universitetet. Slutförda studier på öppna universitetet ger den studerande möjlighet att styrka sina kunskaper och högskolebehörighet samt förutsättningar för att lyckas med universitetsstudierna.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ÖPU-leden: 
mari.karjalainen@uniarts.fi 
Tel. 050 384 3452