Online konsert: Pianister från den litauiska musikakademin uppträder

Piano musik.

Konserten med Litauens musik- och teaterakademis (LMTA) pianostuderande är en del av utbytesprojektet Crossing Keyboards mellan Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och musikakademier i de baltiska länderna. I projektet deltar Estlands musik- och teaterakademi, den lettiska musikakademin Jāzeps Vītols och den litauiska musik- och teaterakademin. 

Pianostuderande från Litauens musik- och teaterakademi 

Evenemanget stöds av Erasmus/Nordplus-programmet.

Mer information: Hui-Ying Tawastsjerna, hui-ying.tawaststjerna@uniarts.fi

Tid

22.10.2020 kl 18:00

Plats

Online konsert

Biljetter

Fritt inträde.