Paula Vesala, Adel Abidin och Dalia Stasevska är Årets alumner 2022 vid Konstuniversitetet

Årets alumner är konstnärer och förebilder utexaminerade från Konstuniversitetet som genom sitt arbete har stärkt konstens och konstnärsutbildningens unika värde och betydelse.

Konstuniversitetet utser årligen tre konstnärer till Årets alumner, en från varje akademi. Enligt Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén är syftet att synliggöra konstutbildningen och diskutera hur Konstuniversitetet och konstnärerna påverkar samhället.

”Den här gången valdes sådana konstnärer till Årets alumner som har arbetat för att stärka konstfältet även under coronapandemin. Genom sitt arbete och sin verksamhet har de gjort konstens samhälleliga betydelse synlig och med sitt exempel varit en inspiration för många. Konstens upplevelsebaserade sätt att granska världen främjar samhällets utveckling och välbefinnande. Därför ska man värna om dess roll i alla tider, men konsten har en särskilt viktig betydelse i kriser och omvälvningar ”, säger Hildén.

Årets alumn vid Teaterhögskolans är dramaturg, skådespelare och musiker Paula Vesala som utexaminerades år 2014. Hon har också magisterexamen i dramatik från Kaliforniens universitet och har dessutom studerat vid Sibelius-Akademin

”Som kompositör känner alla till Vesala. Det är kanske mindre känt att Paula är Teaterhögskolans alumn: skicklig, begåvad, och ett innovativt teaterproffs. På teaterfältet har hon gjort nästan allt konstnärligt arbete som finns, allt från ljuddesign till regi, från skrivande till att stå på scenen. Efter att coronakrisen hade tystat ner hela scenkonstfältet agerade Vesala genast och gjorde med sin egen synlighet kultur- och evenemangsfältets röst hörd för såväl folket som beslutsfattarna. Utöver intressebevakning, åsiktsyttringar och påverkansarbete i sociala medier vidtog Vesala också konkreta åtgärder, till exempel direkt ekonomiskt stöd till de osynliga aktörer inom branschen som föll igenom alla skyddsnät ”, motiverar Teaterhögskolans Alumner rf sitt val.

Årets alumn vid Bildkonstakademin är mediekonstnär Adel Abidin, som utexaminerades som bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2005. Abidin representerade Finland i biennalen i Venedig år 2007, och sedan dess har hans arbete varit med på betydande utställningar runtom i världen. Abidin var kandidat för Ars Fennica 2011 och år 2015 var han en av de som fick undervisnings- och kulturministeriets Finlandspris.

Enligt urvalsgrunderna har Abidin stärkt konstfältet under pandemin på ett modigt sätt, till exempel med sitt arbete Musical Manifest 2022, som behandlar bland annat identitet, makt, rädsla och klichéer. Musical Manifest är Abidins nyaste verk – en videoinstallation med sex kanaler, som fick sin europeiska premiär på Flow Festivalen år 2022 i Södervik i Helsingfors.

Årets alumn vid Sibelius-Akademin är kapellmästare Dalia Stasevska, som en gång i tiden studerade vid Sibelius-Akademin med sikte på karriär som orkestermusiker. Stasevska spelade först violin och sedan altfiol. Efter att ha sett Eva Ollikainen i kapellmästarklassen blev Stasevska intresserad av att arbeta som kapellmästare och blev Jorma Panulas elev vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Stasevska återvände senare till Sibelius-Akademin som Leif Segerstams elev och avlade år 2012 diplomet för orkesterdirigering med bästa betyg. Stasevska har på kort tid blivit en av världens mest efterfrågade kapellmästare. För närvarande är hon överkapellmästare i Sinfonia Lahti och konstnärlig ledare för den internationella Sibeliusfestivalen. Samtidigt är hon huvudbesökare vid den världsberömda symfoniorkestern BBC.

”Dalia har efter sina studier aktivt deltagit i utvecklingen av branschen och har varit en viktig samtalspartner även ur Sibelius-Akademins synvinkel. Hon hör till den av akademins ledning utsedda sparrningsgruppen för samhälleliga påverkare inom musikbranschen och -utbildningen med vilka man diskuterar Sibelius-Akademins samhälleliga roll, verksamhet och framtidsbild. På senare tid har Stasevska också blivit meriterad som en aktiv samhällsdebattör. Hon förde en synlig offentlig debatt för fred och mänskliga rättigheter, redan innan Ryssland anföll Ukraina ”, står det i motiveringen.

För mer information