Konstuniversitetets höstens coronariktlinjer

Universitetets beredskapsgrupp samlades den 4.6 för att fatta beslut om höstens allmänna riktlinjer som gäller fr.o.m. 9.8, förutsatt att Nyland och huvudstadsregionen övergår till pandemins basnivå under sommaren

Om situationen avklingar avsevärt eller ifall området är i accelerationsfas i början av augusti, förblir restriktionerna liknande som nu. 

Principerna för trygg handling som vi redan blivit bekanta med gäller som det nu ser ut också i början av höstterminen: man får inte komma till campus om man har symtom, man ska söka sig för testning med låg tröskel, och man ska följa säkerhetsavstånd och god handhygien samt använda munskydd i universitetets lokaler. 

Vi preciserar riktlinjerna och anvisningar på första veckan i augusti. 

Riktlinjerna kort: 

  • Ytterdörrarna till byggnaderna öppnas i enlighet med vanliga öppettider. 
  • Undervisning övergår till kontaktundervisning angående individuell undervisning och undervisning i smågrupper. Föreläsningsundervisning sker på distans. 
  • Utomstående gäster får i enlighet med regionförvaltningsverkets giltiga restriktioner för sammankomster delta i offentliga sammankomster, såsom doktorsavhandlingarnas granskningstillfällen och evenemang för konstnärlig verksamhet. 
  • Personantalet i kundlokaler såsom restauranger, gallerier och bibliotek begränsas inte, men man ska sköta om hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.
  • Det finns fortfarande trafik på campus på grund av byggandet och flyttningen, och därför rekommenderas distansarbete ännu i augusti, men man kan annars återkomma till närarbete enligt överenskommelse med sin chef. Distansmöten rekommenderas. 
  • Inga arbets- eller studieresor görs utomlands. Det är möjligt att motta internationella gäster med dekanens undantagstillstånd och i enlighet med inreserestriktionerna. 
  • Hobbyverksamhet i grupper är igen möjligt med 50 % kapacitet i lokalerna.

Allmänna coronariktlinjer fr.o.m. 9 augusti

Användning av lokaler  

Alla ytterdörrar vid Konstuniversitetet öppnas fr.o.m. 9 augusti i enlighet med vanliga öppettider. Man behöver inte längre en personlig nyckel för att komma in. 

Studier

Som kontaktundervisning i universitetets lokaler ordnas i första hand individuell undervisning och undervisning i smågrupper. Föreläsningsundervisning ordnas fortfarande på distans. 

Rekommendationen för lokalernas fyllnadsgrad är 50 % av antalet som står i Peppis lokalspecifika uppgifter. Lokalens användningsändamål, form, möbler och t.ex. instrument påverkar i en trygg fyllnadsgrad. Om undervisningsgruppen är större än den rekommenderade personantalet, ska man försöka i första hand att flytta undervisningen till ett större rum. 

Ett särskilt beslut om nödvändiga undervisningsgrupper på över 50 personer (t.ex. orkesterundervisning) fattas i akademierna, och vid dessa iakttas säkerhetsarrangemangen. 

Man ska vid all undervisning undvika onödiga närkontakter och sträva efter att följa universitetets säkerhetsanvisningar.

Disputationsakter och doktorsavhandlingarnas granskningstillfällen 

Gäster får i enlighet med regionförvaltningsverkets giltiga restriktioner för sammankomster delta i disputationsakter och doktorsavhandlingarnas granskningstillfällen. Man ska vid organisering av tillfällen även iaktta möjligheten att delta på distans. 

Konstnärlig verksamhet

Utomstående gäster får i enlighet med regionförvaltningsverkets giltiga restriktioner för sammankomster delta i konstnärliga evenemang, såsom framställningar och konserter.

Personantalet i Konstuniversitetets gallerier begränsas inte, men man ska sköta om hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi preciserar personantalet gällande publiker i början av augusti. 

Bibliotek 

Kundantalet på bibliotek begränsas inte, men man ska sköta om hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi preciserar begränsningar angående säkerhetsavstånd i början av augusti. 

Restauranger

Kundantalet på restauranger begränsas inte, men man ska sköta om hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi preciserar begränsningar angående säkerhetsavstånd i början av augusti. 

Övrigt arbete

Flyttning till nya lokaler börjar snart och under den kommande hösten lär vi oss att agera i nya lokaler och delvis med nya personer vid campusen i Sörnäs och Tölö. Vid sidan av det lär vi oss att utnyttja erfarenheter från coronatiden också i fortsättningen. 

På grund av flyttningen och byggandet rekommenderar vi personalen att arbeta på distans ännu i augusti om arbetsuppgifterna tillåter det. Efter det hoppas vi att arbete är möjligt både på distans och på campus. 

Vi rekommenderar at mötena ordnas på distans. Det är inte tillåtet att ordna möten för över 50 personer inomhus. 

Evenemang för inbjudna gäster ordnas på första hand inte. 

Resor och mottagande av gäster 

Vi fortsätter att ta emot gäster med dekanens undantagstillstånd (den ansvariga prorektorns tillstånd vid gemensamma tjänster) i enlighet med inreserestriktioner, om det är speciellt kritiskt för att möjliggöra verksamheten.

På grund av pandemin är den världsomfattande allmänna rekommendationen att undvika onödiga resor. Sjukdomsläget i många länder är fortfarande mycket sämre än i Finland. Därför görs det för tillfället inga arbets- eller studieresor utomlands vid Konstuniversitetet. 

Arbetsresor i hemlandet tillåts med dekanens undantagstillstånd (vid gemensamma tjänster den ansvariga prorektorn) i enlighet med chefens framställning. På samma sätt tillåts resor som gäller studerandenas utbildning med ett undantagstillstånd från dekanen (prorektor vid gemensamma tjänster).

Restriktioner som gäller resor och mottagande av gäster granskas i början av augusti i enlighet med den internationella situationen och ändringarna i den finska lagstiftningen. 

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet i grupper är tillåtet fr.o.m. 9 augusti. Fyllnadsgraden i lokalerna får dock vara högst 50 %. 

Individuell hobbyverksamhet är tillåtet i våra lokaler inom ramen för bokningsrättigheter och tillträdesrätt.

Lokalernas öppettider under sommaren

Tölö campus

28.6–1.8
Mån.–fre. kl. 8:15–16:00
Jourhavande vaktmästare på plats i alla byggnader

2.8–15.8
Mån.–fre. kl. 9:00–16:00
Vaktmästartjänster i alla byggnader

Fr.o.m. 16.8
Mån.–fre. kl. 8:00–20:00, lör. kl. 9:00–16:00, sön. stängd
Jourhavande vaktmästare på plats i alla byggnader

Telefonnummer till vaktmästartjänstenar: 029 447 4401

Sörnäs campus 

Kokos 

28.6–1.8 
Mån.–fre. kl. 8:00–18:00 
Jourhavande vaktmästare på plats

Fr.o.m. 2.8 
Mån.–fre. kl. 8:00–20:00 
Jourhavande vaktmästare på plats

Telefonnummer till vaktmästartjänsterna: 0400 792 007 

Elimägatan

T.o.m. 24.6 
Mån.–fre. kl. 8:30–16:15 

Ingen jourhavande vaktmästare under sommaren, förfrågningar genom vaktmästartjänsterna vid Kokos. 

Telefonnummer till vaktmästartjänsterna: 0294474406

Reparationsarbete i R-huset 21.6–16.7

Reparationsarbete pågår i R-huset vid Tölö campus under 21.6–16.7.2021. Taket ska målas samt reparationsarbete ska göras inomhus under renoveringen. Arbetet sker på vardagar kl. 8–16. 

Under reparationsarbete måste vissa lokaler stängas.

Posten under sommaren

Fr.o.m. 28 juni levereras posten som skickats till Tölö till M-huset, och posten som skickats till Sörnäs campus till Kokos. Man kan fråga om försändelser från vaktmästare. Om du skickar post under denna tid, leverera den till den allmänna brevlådan. 

Fr.o.m. 2 augusti levereras posten normalt.

Servicepersonalen börjar arbeta i en ny arbetsmiljö i september 2021

Konstuniversitetets arbetsmiljö vid Sörnäs och Tölö campus utvecklas aktivt under 2021. Man har planerat olika lösningar i lokalerna för tjänsternas mobila arbete i arbetsmiljöprojektet. Ändringarna i lokalerna samt flyttningen genomförs under sommaren. Vi rekommenderar att servicepersonalen fortsätter distansarbete ännu i augusti om arbetsuppgifterna tillåter det. 

Vi håller på att uppdatera våra servicepolicyer och vi meddelar vidare om detta under augustimånad. Det kan ske ändringar i t.ex. studietjänsternas servicetider och -praxis. Det kan vara att vi fortsätter med vissa under coronatiden beprövade metoder, såsom att man kommer överens om träfftider på förhand.   

Vidare information om flyttningen, de nya lokalerna, detaljer och spelregler gällande arbetsmiljön i början av augusti i Artsi på sidan Konstuniversitetets campus (på finska)

Vidare förfrågningar om arbetsmiljö-projektet kan riktas mot Jessica Aaltonen, Katariina Kivistö-Rahnasto och Inka Sankari.

Läs mer om detta i Artsi