Konstuniversitetet öppnar verksamheten för allmänheten med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse

Syftet med projektet är att etablera en mötesplats i Helsingfors med en programverksamhet som främjar dialogen mellan konstnärer, forskare och övriga aktörer i samhället.

Kaksi ihmistä lasiseinän edessä seisomassa päällään.
Veikko Kähkönen

Konstuniversitetet har fått ett betydande stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse. Bidraget på totalt 350 000 euro möjliggör två projekt: att etablera ett konstutrymme och en mötesplats som är öppen för alla i staden och anordna Konstuniversitetets fjärde Forskningspaviljong nästa sommar i Helsingfors. 

Konstuniversitetet anordnar ett antal öppna konstpresentationer och evenemang för allmänheten, men med den externa finansiering som nu är säkrad kan man etablera en öppen mötesplats för allmänheten i Helsingfors där man kommer att ha ett regelbundet konst- och debattprogram på aktuella teman.

Mötesplatsen är en fortsättning på den dialogserie som startade på Feel Helsinki-festivalen i juni i år. Till dialogerna som under festivalen hölls i Musikhuset bjöd man in påverkare inom olika samhällsområden, från utrikesminister Pekka Haavisto till kapellmästaren Dalia Stasevskaoch från akademikern Markku Kulmala till författaren Pajtim Statovci

“Vi vill främja möten mellan konsten, kulturen och övriga samhället och stärka dialogen bland aktörerna med olika utgångslägen. Vårt syfte är att skapa en mötesplats i Helsingfors med en programverksamhet som blir känt för att vara aktuellt, överraskande och berörande. Med bidraget från Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse är detta nu möjligt”, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki.

Forskningspaviljongen, som kommer att förverkligas i augusti-september 2020 i Helsingfors, är en fortsättning på den serie evenemang som presenterade konstnärlig forskning 2015, 2017 och 2019 på Venedigbiennalen. Nästa år samlar Forskningspaviljongen ett internationellt nätverk av konstnärer och forskare i Helsingfors, samtidigt som Helsingforsbiennalen hålls för första gången.

“Forskningspaviljongen sammanför olika ekologiska och etiska approacher och stärker den konstnärliga forskningens ställning inom konst- och kulturvärlden. I sommar riktas konstvärldens blickar mot Helsingfors, så Forskningspaviljongen har utomordentliga möjligheter att finna sin publik”, säger prorektor Jaana Erkkilä-Hillsom ansvarar för forskningen på Konstuniversitetet.

På den Forskningspaviljong som anordnades i Venedig 2019 deltog omkring femtio konstnärer och forskare från olika delar av världen. Evenemanget innehöll utställningar, presentationer och debatter, många av dem på temat ekologi. Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse bidrog redan 2019 till paviljongen och Konstuniversitetets partneruniversitet var Aalto-universitetet, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Universität für angewandte Kunst Wien och Interlab Hongik University Seoul.

Ytterligare information
Eveliina Olsson
Chef, kommunikation och externa relationer
050-598 6492