Konstuniversitetet fördömer Rysslands militära operation i Ukraina

Konstuniversitetet fördömer starkt Rysslands militära operation i Ukraina och uttrycker sin sorg över det mänskliga lidande som den orsakar. I den här situationen blir alla parter lidande.

Vi instämmer med den finska statsledningens ståndpunkt att Rysslands åtgärder riktas mot Ukraina, men de är likväl ett angrepp mot den europeiska säkerhetsordningen. De är också ett grovt brott mot internationell rätt. Enligt Försvarsministeriet riktas ändå inget omedelbart militärt hot mot Finland.

Vi har reagerat på situationen genom att kartlägga universitetets ukrainska anställda och examensstuderande. Vi kommer att kontakta dem personligen. Enligt våra utredningar befinner sig inga av våra anställda eller utbytesstudenter i Ukraina. Vi har inte heller några utbytesstudenter från Ukraina för tillfället.

Vi följer med situationen i Ukraina och rättar oss efter finska statens anvisningar.

Var får jag hjälp?

Om du känner oro för din egen eller dina närståendes säkerhet ska du se till inte vara ensam med oroskänslorna. Diskutera situationen med dina kollegor, lärare, vänner och närstående.

Om du känner att du behöver extra stöd med att tala om situationen, får du hjälp via kontaktinformationen nedan.

Studerande

  • Lisa Enckell, universitetspräst, tfn 050 533 1562, lisa.enckell@evl.fi

Personal

  • Lisa Enckell, universitetspräst, tfn 050 533 1562, lisa.enckell@evl.fi

Läs också