Bildkonstakademins studenturval, vår 2020: resultaten av andra skedet

Man kan också fråga om andra skedets resultat per telefon eller per e-post på kuva.ansokan@uniarts.fi

Följande 51 sökande (utbildningsprogrammet i bildkonst, 5,5 år utbildning, kandidat och magister) inbjudits till urvalets tredje skedet, dvs. till urvalskursen:

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Bardy, Felix

Birkelund, Emma

Castrén, Elias

Choo, Wen Yi

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Forsman, Heidi

Gummerus, Jasmin

Habibollah, Ramina

Hasunen, Jere

Havas, Milja

Herrmans, Lina

Hirsimäki, Erika

Holmström, Heidi

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Härmälä, Hermanni

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Jokelainen, Luumu

Juupaluoma, Johanna

Kella, Hertta

Kivelä, Aarne

Korpi, Joanna

Kuokkanen, Aleksandra

Luganski, Diana

Lundström, David

Luoma, Jani

(sökande som gett inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Malmi, Pauli

Murtoniemi, Otto

Nish, Ellenor Rose

Nygren, Emma

Nyman, Mirjami

Närekangas, Matti

Ollikainen, Ninni

Pasila, Lotta

Pulkkinen, Helena

Raittila, Viljamaria

Rantanen, Sara

Roivanen, Tiia

Rytövuori, Sara

Siivonen, Felix

Staaf, Arvid

Suni, Saga

Tohidi, Samira

Turunen, Vertti

Uljas, Jaakko

Vanakoski, Venla

Veinola, Emmet

Vuorenmaa, Sofia

Öhrn, Theodor

Man kan också fråga om andra skedets resultat per telefon: +358 50 44 88 540 eller per e-post: kuva.ansokan@uniarts.fi.

Avhämtning av arbetsportfolior

Ifall den sökande vill ha tillbaka en arbetsportfolio i pappersformat efter urvalsprocessen ska hen hämta portfolion på Bildkonstakademin efter 17.6.2020. Anvisningar om tidpunkt för avhämtning sänds till de sökande som har meddelat att de vill ha tillbaka sin portfolio.

Om sökandet har meddelat att hen vill ha tillbaka sin portfolio och betalat returneringskostnaden enligt akademins instruktioner kommer portfolion att skickas tillbaka efter urvalsprocessen, dvs. efter juni.

OBS. Portfolior som inte avhämtats eller som försetts med bristfällig returbetalning förstörs.

Urvalskursen

På grund av coronaviruspandemin kommer Konstruniversitetets Bildkonstakademi inte att genomföra det tredje skedet i studerandeurvalet våren 2020 på det sätt som tidigare meddelats. Urvalskursen kommer inte att hållas i Bildkonstakademins utrymmen, i stället får sökande i det tredje skedet en distansuppgift och blir även intervjuade via distansförbindelse. Urvalets tredje skede kommer att gå av stapeln 11−15.5.2020, dvs. den ursprungliga tidpunkten för urvalskursen.

De sökande som antagits till urvalskursen informeras per e-post om tidplan och distansuppgift samt genomförandet av intervjuer under urvalskursveckan. Sökande som kallas till det tredje skedet ombeds reservera den aktuella veckan för urvalskursarbete och intervju.