Avgiftsfria studier vid öppna universitetet för arbetslösa, permitterade och alumner

Avgiftsfria kurser är ett sätt att räcka ut handen åt aktörer inom den kreativa branschen som hamnat i en svår situation.

Nästa vår erbjuder Konstuniversitetet avgiftsfria studier vid öppna universitetet för arbetslösa och permitterade. Dessutom reserveras avgiftsfria kvotplatser för Konstuniversitetets alumner för studier i företagar- och arbetslivsfärdigheter under vårterminen 2021. 

Med avgiftsfria studier vill Konstuniversitetet stöda arbetstagare och företagare inom de kreativa branscherna samt arbetslösa inom andra branscher. 

”Coronapandemin har allvarligt försämrat arbetsmöjligheterna i de kreativa branscherna och orsakat arbetslöshet på konstfältet. Vi ville räcka ut en hand åt aktörerna inom den kreativa branschen. Kurserna vid öppna universitetet lämpar sig väl som fortbildning för aktörer inom konstbranschen, och det finns stor efterfrågan på företagar- och arbetslivsfärdigheter på fältet”, säger Konstuniversitetets prorektor Lauri Väkevä. 

Anmälan till avgiftsfria studier 

Arbetslösa och permitterade 

Våren 2021 erbjuder Konstuniversitetet avgiftsfria studieperioder som öppna universitetet själv ordnar för arbetslösa och permitterade. Till förmånen hör inte undervisning som ordnas vid samarbetsläroanstalter.  

Anmälningstiden till vårens studier börjar tisdagen 24.11 och slutar 8.12 eller 14.12, beroende på kurs. Möjligheten till avgiftsfria studier gäller anmälningar som gjorts under denna tid. 

Alla som vid anmälningstidpunkten är arbetslösa eller permitterade har rätt till avgiftsfria studier vid öppna universitetet. Det lönar sig för den studerande att försäkra sig om studiernas eventuella inverkan på arbetslöshetsförmånerna vid arbets- och näringsbyrån innan han eller hon anmäler sig.  

Anteckna på ansökningsblanketten att du är arbetslös eller permitterad och bifoga ett intyg över arbetslöshet. Du får intyget i TE-tjänsternas tjänst Mina e-tjänster. Studerande antas till undervisningen utifrån urvalskriterierna som gäller för respektive studieperiod. Urvalskriterierna (tidigare studier, motivationsbrev, nivåprov, anmälningsordning) framgår av studieperiodernas beskrivningar. 

Konstuniversitetets alumner 

Konstuniversitetet reserverar tio avgiftsfria kvotplatser per studieperiod för studier i företagar- och arbetslivsfärdigheter vid öppna universitet för sina alumner under vårterminen 2021. 

Anmälningstiden för studier i företagar- och arbetslivsfärdigheter är 24.11–8.12. Möjligheten till avgiftsfria studier gäller anmälningar som gjorts under denna tid. 

Anteckna att du är alumn på ansökningsblanketten. Studerande antas till undervisningen utifrån urvalskriterierna som gäller för respektive studieperiod. Urvalskriterierna (tidigare studier, motivationsbrev, nivåprov, anmälningsordning) framgår av beskrivningarna av studieperioderna. Undervisningen sker på finska.

Alumnernas kvotplatser reserveras för följande studieperioder, som alla ordnas som webbkurser: 

Mer information 

Kontakt: avoin@uniarts.fi