Universitetsprästen stöder studerande och anställda i frågor som gäller livets mångfald

I artikelserien Jobba vid Konstuniversitetet bekantar vi oss med anställda som i olika roller är med och gör det möjligt för de studerande att växa till högklassiga och vidsynta konstnärer och förändringsaktörer.

Konstuniversitetets universitetspräst Lisa Enckell återvände för två år sedan till arbetet som präst efter över tjugo års karriär som redaktör. Som kulturredaktör vid Yle bekantade sig Enckell i och med hundratals intervjuer med konstnärerna och deras livsvillkor samt med krusidullerna i kulturlivet. Nu är det dags att i mötena fördjupa sig i tillväxtprocessen och utvecklingen som människa och konstnär. Att möta olika slags människor är livselixiret i det nuvarande arbetet.

Vem är du och vad gör du vid Konstuniversitetet?

Jag är Lisa Enckell, universitetspräst vid Konstuniversitetet, och jag finns till för alla, både studerande, forskare och personal, när man behöver en förtrolig lugn diskussion. Tillsammans med mig kan man fundera på alla slags frågor och val som gäller mångfalden i det egna livet.

Man kan kontakta mig oberoende av åskådning eller övertygelse. Diskussionerna förs med respekt för övertygelsen. Som präst har jag tystnadsplikt. Till mitt arbete hör vid behov också kyrkliga förrättningar, såsom dop och vigsel till äktenskap.

Jag samarbetar intensivt med olika välfärdsaktörer, studiepsykologen och andra stödtjänstpersoner för att bygga upp och främja människors välbefinnande och ork vid Konstuniversitetet. Olika utbildningar och handledning i anslutning till det psykiska och andliga välbefinnandet ingår också i arbetet.

Jag blir snart färdig arbetshandledare (medlem i STORY) och jag ger arbetshandledning till såväl individer som grupper. Arbetshandledningen erbjuder en möjlighet att tillsammans med handledaren granska det egna arbetet och interaktionsförhållandena. I arbetshandledningen finns också möjlighet att reflektera och söka olika synvinklar samt att lära sig och hitta nya och mer meningsfulla arbetssätt och metoder. 

Berätta om en typisk arbetsdag

En universitetspräst har ingen typisk arbetsdag – ingen arbetsdag eller arbetstid är den andra lik. Jag försöker naturligtvis upprätthålla någon form av vecko- och dagsrytm för mitt eget och andras välmående. Måndagar är vanligtvis mötes- och skrivbordsdagar. I Helsingfors finns det ett team med sju läroanstaltspräster vid olika högskolor och universitet som arbetar utgående från samarbetsavtal, och vi sammanträder i allmänhet på måndagar. Tisdagar och torsdagar är reserverade för campus i Sörnäs och Tölö och då försöker jag ordna de reserverade samtalstiderna och andra möten på campus. I vår testas två olika lokaler. Onsdagar och fredagar är reserverade för arbetshandledning och enskilda diskussioner, antingen live eller online.

I och med samarbetet fylls min kalender förvånansvärt ofta av alla slags möten och utbildningar, där jag träffar trevliga människor. Och man måste också komma ihåg att reservera tid för att förbereda dessa möten och utbildningar.

För att huvudet ska hålla ihop och hjärtat ska hållas varmt strävar jag efter att dagligen reservera tid för stillhet. Utan närvaro lyckas inte mötena.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Människorna och de djuplodande mötena med människor. I synnerhet när diskussionen öppnar knutarna i en människas liv, och hjälper hen att göra nya iakttagelser i livet och att hitta små gnistor av hopp i en besvärlig livssituation.

Vad skulle du vilja ha mer tid för?

Jag skulle vilja ha tid för att åter lära mig läsa långsamt och med njutning. När man i närmare tjugo år som redaktör har snabbläst såväl romaner som faktalitteratur då man förberett sig för en intervju, så vore det nu dags att ta det lite lugnare. Jag skulle vilja hitta tillbaka till en dröjande läsning som gör en inspirerad av språket, intrigerna och nyanserna. Nu när jag inte längre i arbetet följer med kulturlivets krusiduller så vore det trevligt att hitta alla slags kulturintressen.

Berätta om den mest minnesvärda konstupplevelsen du haft på sistone

Under coronaåren har live-konstupplevelserna varit få. Men visst var Finlands Nationaloperas version av Verdis opera som visades strax före jul fantastisk, också på platt-tv. Eftersom bildkonsten under de senaste åren har stått mitt hjärta närmast, så var det Tammerfors konstmuseum som överraskade mig bland live-upplevelserna.

För mig är inte bara verken viktiga i konstutställningarna, utan hur de hängts upp och rytmiserats. Den senaste tidens bästa erfarenhet av detta har varit den utställningshelhet över bildkonstnär Magnus Enckells verk som skapats av Tammerfors konstmuseums pensionerade museichef Tapio Pennanen.

Ta kontakt

Du kan kontakta Lisa per e-post lisa.enckell@evl.fi. Du hittar också Lisa på Instagram under namnet uniarts_pappi_Lisa.

Om Konstuniversitetet

Konstuniversitetet är en öppen mötesplats för konsten, en kritisk universitetsgemenskap för djärva nyskapare och experter på tradition. Vi bildar en unik miljö där studerandena kan växa som konstnärer. Vi stärker dessutom konsten och dess förändringskraft. Konstuniversitetet är ett av världens ledande universitet inom performativ konst och till det hör Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Vi har cirka 2 000 studerande och cirka 700 årsverken.

#arbetavidkonstuniversitetet #viärkonstuniversitetet