Undersökande konst hela sommaren i Sandudds paviljong i Helsingfors

Utställningar, konserter, föreställningar och verkstäder i Konstuniversitetets forskningspaviljong presenterar konstnärlig forskning och dess mångsidiga angreppssätt.

Forskningspaviljongen ligger i Sandudd i Helsingfors.

Om Sibeliusmonumentet hade en prototyp, hurudan skulle den vara? I augusti kan vem som helst själv undersöka den frågan i verkstäderna ”Gå som prototyp” som en är del av Konstuniversitetets forskningspaviljong. Konstnärerna-forskarna Tero Heikkinen, Petri Kaverman och Denise Ziegler håller verkstäder där man närmar sig monumentet genom att rita och göra anteckningar och återställa det till en fiktiv prototyp.

Verkstäderna är ett exempel på konstnärlig forskning. Den undersökande konsten fyller Sandudds paviljong i närheten av badstranden då Konstuniversitetets forskningspaviljong, som tidigare ordnades i samband med Venedigbiennalen, öppnas 5.6.2021. Paviljongen är öppen fram till 29.8.2021.

Konstnärlig forskning lyser upp skuggområdena

”Konstnärlig forskning kan lyfta upp sådana teman som i allmänhet hamnar i skuggan eller marginalen – ämnen som vi inte ser eller ännu inte har ord för”, säger prorektor Jaana Erkkilä-Hill som ansvarar för Konstuniversitetets forskning.

Konstuniversitetet är internationellt känt som en föregångare inom konstnärlig forskning. Pionjärerna inom konstnärlig forskning började vid Konstuniversitetets olika akademier redan på 1990-talet. 

”Konstnärsforskarna tillämpar många olika tillvägagångssätt och metoder från olika vetenskapsområden i sitt forskningsarbete. Denna mångfald av möjligheter och teman är vad vi vill lyfta fram i forskningspaviljongen ”, säger Erkkilä-Hill.

Konstuniversitetets forskningspaviljong har presenterat praxis för konstnärlig forskning och forskningsbaserad konst i samband med viktiga evenemang inom nutidskonst sedan 2015.

Forskande evenemang till slutet av augusti

Medan forskningspaviljongen är öppen kan man besöka nästan fyrtio utställningar, konserter, föreställningar, diskussioner eller verkstäder som presenterar konstnärlig forskning. I paviljongen deltar över sextio konstnärer och forskare.  

Den konstnärliga forskningen syns i föreliggande verk och evenemang såsom utgångspunkt, bakgrund, metod eller väsen.   

Konserten 9 juni sätter sig in i den samtida musikens kroppslighet och den är ett exempel på samarbete mellan tre forskande artister. I Malla Vivolins (flöjt), Pinja Nuñez (cello) och Maria Puusaaris (violin) konsert kan man höra varje artists eget forskningsobjekt och specialkompetens. Under konserten får vi höra solo- och kammarmusikverk som framförs ur ett forskningsperspektiv.

Installationen och performansen Miten esineet tietävät? (Hur vet föremålen?) av Pilvi Porkola, Tomi Humalisto och Markus Heino 4–6 augusti granskar olika föremål och material samt deras inbördes relationer genom att sortera, riva, kombinera och återkoppla dem. Arbetsgruppens intresse riktas särskilt till föremål tillverkade av plast och syntetiska råvaror samt till uppfattningar och känslor kring dessa. Publiken kan gå i lokalen, se den som en utställning och diskutera temat med konstnärerna.

Miela sorjmeahihta (Mental självständighet) är ett långsamt diskussionstillfälle i fem dagar, 23-27 augusti, där man diskuterar urfolkens konst, gemenskaplig kunskap och självbestämmande på samiska, finska, engelska och eventuellt även på andra språk. Samtidigt gör man handarbeten runt eldstaden. Eldens närvaro för en bort från den etablerade tidsstrukturen för seminarier och inspirerar till att berätta historier. Diskussionen sammankallas av konstnärsforskare Katarina Pirak-Sikku, professor Lea Kantonen och äldre forskare Hanna Guttorm. 

Forskningspaviljongen har ordnats i samband med biennalen i Venedig 2015, 2017 och 2019. Sommaren 2021 står Helsingfors i tur och dess fasta punkt är Helsingforsbiennalen som ordnas för första gången. Konstuniversitetets fjärde forskningspaviljong ordnas med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Listan på alla tillställningar och närmare uppgifter finns på adressen  www.researchpavilion.fi. Ändringar är möjliga.

I allt som ordnas i forskningspaviljongen iakttas de restriktioner som gäller för tillfället. Vi rekommenderar att du kontrollerar de aktuella restriktionerna på webbplatsen före besöket.

Forskningspaviljongen #4: Helsingfors

Sandudds paviljong, Sandstrandsvägen 9Öppet 5.6 – 29.8. 2021
Ti-sö kl. 12-18
Fritt inträde