Föreläsningsserien Visiting Experts

Föreläsningarna av internationella konstnärer och forskare där de delar med sig av sina expertkunskaper ingår som en del av Teaterhögskolans undervisning.

Abstrakt bild

Konstuniversitetets Teaterhögskolas föreläsningsserie Visiting Experts bjuder in internationella experter inom konst och vetenskap. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Föreläsningsserien startade 2019.

Gäster 2019

  • Paul O’Neill
    David Burrows
    och Simon O’Sullivan
  • Jaana Parviainen
  • André Lepecki