Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2021

OBS! Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Om sättet att genomföra urvalsproven ändras informeras sökandena om detta senast 16.3.2021.

Ansökningstiden:

 • 7.1.-20.1.2021 kl. 15.00 (gemesam ansökan)
 • 3.2.-24.2.2021 kl. 15.00 (separat ansökan: Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship)

Leverera dina intyg om grundutbildning och språkkunskaper:

 • senast 27.1.2021 kl. 15.00 (gemesam ansökan)
 • senast 24.2.2021 kl. 15.00 (separat ansökan: Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship)

Leverera dina förhandsuppgifter:

 • senast 27.1.2021 kl. 15.00 (gemesam ansökan)
 • senast 24.2.2021 kl. 15.00 (separat ansökan: Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship)

Behörighet för studier publiceras:

 • senast 26.2.2021 (gemesam ansökan)
 • senast 12.3.2021 (separat ansökan: Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship)

Resultaten från urvalsproven publiceras (beroende på utbildningsprogrammet):

 • 7.4.2021 kl. 9.00
 • 12.5.2021 kl. 9.00
 • 2.6.2021 kl. 9.00

Studieplatsen bör mottagas senast 16.7.2021 kl. 15.00

Villkorligt antagna studerande: Lämna in ditt intyg om grundutbildning och språkkunskaper senast 16.7.2021 kl. 15.00

Registrera dig på universitetet senast 16.7.2021 kl. 15.00

Läsårsavgiften ska betalas senast 16.7.2021 kl. 15.00

Studierna börjar i mitten av augusti 2021