Rektor

Konstuniversitetet är en öppen mötesplats för konstarterna, ett kritiskt universitetssamfund för modiga förnyare och experter på tradition. Vi skapar en unik miljö där konstnärer får utvecklas och stärker konsten och dess förändringskraft. Konstuniversitetet är ett av världens ledande universitet inom scenkonst och består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Vi har sammanlagt cirka 2 000 studerande och 60 professorer och antalet årsverken uppgår till 700.

Vi söker nu en visionär och inspirerande

REKTOR

att leda Finlands mest unika universitet och förverkliga vår nya strategi för femårsperioden som börjar 1.12.2020.

Konstuniversitetet vill vara en synlig samhällspåverkare med en stark egen identitet och internationell dragningskraft. Vi tror att konst är framtiden och har som mål att föra fram konstens betydelse för samhällets framgång, bildning och välmående. I detta arbete har Du som rektor en betydande roll. Till stöd i uppgiften får Du vår traditionsrika organisation.

Vår kommande rektor är en visionär ledare som förstår konsten och är bekant med universitetsvärlden som verksamhetsmiljö. Du är en energisk, inspirerande, öppen och samarbetsvillig brobyggare, såväl inom universitetet som i samröre med inhemska och internationella samarbetsparter. Du har tillräckliga språkkunskaper för att verka i hemlandet och internationellt. Du är en vidsynt främjare av konsten, en samhällelig ställningstagare och en djärv galjonsfigur för vårt universitet. Du är kapabel att framgångsrikt genomföra förändringar i expertorganisationer. Mångsidig ledarskapserfarenhet, samarbetsförmåga och lyhördhet gentemot universitetssamfundet är egenskaper vi uppskattar. Vi förväntar oss också att du har en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, gärna en doktorsexamen.

Skicka in din ansökan och meritlista med löneanspråk senast 1.4.2020 till adressen mercuriurval.fi med referensnumret FI-14956.

Mer information om uppgiften ges av styrelseordförande Heikki Lehtonen, kontaktförfrågningar till heikki@lehtonen.fi samt Mercuri Urvals konsult Seija Malmi, tfn 040 522 5330.

Konstuniversitetets stadgar på engelska (officiella behörighetskrav)