Näin haet sävellyksen ja musiikinteorian maisteriohjelmaan

Sävellyksen ja musiikinteorian 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: sävellys ja musiikinteoria. Niihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Voit hakea myös molempiin pääaineisiin.

Koulutuksen lähtötaso edellyttää musiikin kandidaatin tasoisia valmiuksia suoriutua sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman maisteriopinnoista.

Valintojen aikataulu 2024

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 3.1.2024 klo 8.00–17.1.2024 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 1.3.2024
 • Sävellys: toisen vaiheen tehtävien palautus 26.4.2024 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 13.5.2024 ja haastattelu 16.–17.5.2024
 • Musiikinteoria: toisen ja kolmannen vaiheen tehtävien palautus 26.4.2024 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 13.5.2024 ja kolmannen vaiheen haastattelu 16.–17.5.2024
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 31.5.2024
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 11.7.2024 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2024

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 11.7.2024 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai muista hakukelpoisuuteen vaadituista opinnoista. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä. 

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Sävellyksen valintakoe

Valintakokeessa on kaksi vaihetta ja se toteutetaan etänä. 

Ensimmäinen vaihe: ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Nimi  
  • Aiemmat sävellysopinnot (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)  
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit  
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta  
 2. Valitsemiasi nuotinnettuja näytteitä omista sävellyksistäsi 
  Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää kaksi kokonaista teosta tai kokonaisen teoksen itsenäistä osaa, joiden yhteenlaskettu sivumäärää on 5–40. 

Jos näytekokonaisuus ei noudata täsmällisesti yllä annettuja ohjeita, näytekokonaisuus hylätään. 

Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan.  

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Sävellystehtävä ja lyhyt teksti
 2. Soittonäytteet 
 3. Teoria- ja analyysikokeet 
 4. Haastattelu 

Tarkat ohjeet ja aikataulut lähetetään valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville sähköpostitse kutsun mukana. 

1) Sävellystehtävä ja lyhyt teksti

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään sävellystehtävä. 

Sävellystehtävässä arvioidaan tehtävän luovaa ratkaisukykyä suhteessa tehtävänantoon. 

Lisäksi sinun tulee palauttaa ennen haastattelua saamiesi ohjeiden mukaisesti kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 100 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta, millaisista sävellyksellisistä kysymyksistä olet kiinnostunut sekä millaisia sävellyshankkeita haluaisit toteuttaa.

Toimita vastauksesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.4.2024 klo 15. 

2) Soittonäytteet 

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.4.2024 klo 15. 

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.  

3) Teoria- ja analyysikokeet 

Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hallitset länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenet soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa.  

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta 13.5.2024. 

Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet ja tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.  

Teoria- ja analyysikokeiden perusteella lautakunta arvioi hakijan tietoja ja taitoja harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla, kykyä analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta, analyyttistä oivalluskykyä, taitoa kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietoja ja taitoja musiikinteoriassa ja -historiassa. 

Sibelius-Akatemia suosittelee tutustumista teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla. 

4) Haastattelu  

Haastattelut toteutetaan etäyhteyden kautta 16.-17.5.2024.  

Musiikinteorian valintakoe

Valintakokeessa on kolme vaihetta ja se toteutetaan etänä.  

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävä

Toimita seuraava ennakkotehtävä Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  
 • Nimi  
 • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit  
 • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta 
 • Jos haet myös sävellyksen pääaineeseen, liitä mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset). 

Kaikki ennakkotehtävänsä ajoissa palauttaneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.  

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävät 
 2. Teoria- ja analyysikokeet 

Tarkat ohjeet ja aikataulut lähetetään valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville sähköpostitse kutsun mukana. 

Toisen vaiheen osakokeissa arvioidaan erityisesti hakijan tietoja ja taitoja harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla, kykyä analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta, analyyttistä oivalluskykyä, taitoa kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietoja ja taitoja musiikinteoriassa ja -historiassa.

1) Musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävät 

Sinulle lähetetään musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyviä tehtäviä. 

Toimita vastauksesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.4.2024 klo 15. 

2) Teoria- ja analyysikokeet 

Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hallitset länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenet soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa. 

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta 13.5.2024. 

Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet ja tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.  

Teoria- ja analyysikokeiden perusteella lautakunta arvioi hakijan tietoja ja taitoja harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla, kykyä analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta, analyyttistä oivalluskykyä, taitoa kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietoja ja taitoja musiikinteoriassa ja -historiassa. 

Sibelius-Akatemia suosittelee tutustumista teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla. 

Kokeen toisesta vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse. Samalla lähetetään myös kolmannen vaiheen aikataulu ja ohjeet.

Kolmas vaihe

Valintakokeen kolmas vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Soittonäytteet 
 2. Haastattelu 

1) Soittonäytteet 

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.4.2024 klo 15. Kaikki hakijat palauttavat soittonäytteen määräaikaan mennessä, mutta se arvioidaan vain niiden hakijoiden osalta, jotka kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. 

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.  

2) Haastattelu 

Haastattelut toteutetaan etäyhteyden kautta 16.-17.5.2024.  

Tarvitset haastattelussa pianoa tai koskettimistoa. Jos sinun ei ole mahdollista käyttää haastattelun aikana pianoa tai koskettimistoa, lautakunta arvioi kyseisen tehtävän sanallisten kommenttiesi perusteella. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Sävellyksen lautakunta arvioi lisäksi hakijan suorituksien osalta sävellysteknisen osaamisen kehittyneisyyttä, kykyä eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, omaa taiteellisen näkemyksen syvyyttä, musiikinteoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia, pääinstrumentin (ja pianon) soittotaitoa (käytännön muusikkoutta), länsimaisen taidemusiikin ja erityisesti nykymusiikin tuntemusta, koulutettavuutta ja motivoituneisuutta sävellysopintoihin.

Musiikinteorian lautakunta arvioi lisäksi hakijoiden musiikinteoreettisia ja analyyttisia valmiuksia, tutkimuksellista osaamista, musiikintuntemusta (erityisesti länsimainen taidemusiikki), pääinstrumentin (ja pianon) soittotaitoa (käytännön muusikkoutta) sekä koulutettavuutta ja motivoituneisuutta musiikinteorian opintoihin ja alalla toimimiseen.

Joidenkin osakokeiden kohdalla on lisäksi kuvattu osakokeessa erityisesti arvioitavia asioita.

Valintakoesuoritusten pisteytys (sävellys)

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset kaikissa valintakokeen vaiheissa pistein. Kaikki osakokeet huomioidaan hakijan lopullisissa pisteissä. Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava: 

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 25 % 
 • Sävellystehtävä 10 % 
 • Teoria- ja analyysikokeet 25 % 
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 % 

Valintakoesuoritusten pisteytys (musiikinteoria)

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset valintakokeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa pistein. Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava: 

 • Musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvä(t) tehtävä(t) 20 % 
 • Teoria- ja analyysikokeet 40 % 
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 % 

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Tutustu koulutuksen sisältöön Tutustu koulutuksen sisältöön