Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Musiikkikasvatuksen 5,5-vuotisen koulutuksen valintaopas.

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika tähän hakukohteeseen on tammikuun alkupuolella 2024. Valintaopas päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2023.

Valintojen aikataulu 2023

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 4.1.2023 klo 8.00–18.1.2023 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 25.1.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 24.2.2023
 • Ensimmäisen vaiheen palautus 29.3.2023 klo 15 mennessä 
 • Toisen vaiheen videotallenteiden palautus 10.5.2023 klo 15 mennessä 
 • Toisen vaiheen paikan päällä suoritettavat osakokeet 15.–17.5.2023
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 2.6.2023
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 14.7.2023 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2023

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 14.7.2023 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtava koulutus (3 + 2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään. 

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.­–18.1.2023 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi.

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei osallistu valintakokeen kaikkiin pakollisiin osakokeisiin, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Musiikkikasvatuksen valintakoe

Opintopolun hakulomakkeessa sinua pyydetään ilmoittamaan 2–3 instrumenttia, joilla suoritat valintakokeen. Piano ja laulu ovat kaikille pakollisia instrumentteja. Niiden lisäksi voit ilmoittaa yhden muun instrumentin. Laita instrumentit vahvuusjärjestykseen (1. instrumentti, 2. instrumentti, mahdollinen 3. instrumentti). Lisäksi sinua pyydetään ilmoittamaan kullekin instrumentille tyylisuunta. Tyylisuuntavaihtoehdot ovat klassinen, pop/jazz ja kansanmusiikki. Jos piano on 2. tai 3. instrumenttina, sen tyylisuunnaksi voi valita myös vapaan säestyksen. Saat ilmoittaa kunkin instrumentin vain yhdellä tyylisuunnalla. Sinua pyydetään myös valitsemaan ilmoittamistasi instrumenteista ja tyylisuunnista se instrumentti, jolla suoritat prima vista -tehtävän.

Hakulomakkeella tekemäsi instrumenttivalinnat määrittävät ne instrumentit, joilla teet ensimmäisen vaiheen videotallenteet sekä toisen vaiheen videotallenteet ja prima vista -tehtävän. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, aloitat instrumenttiopintosi sillä instrumentilla ja tyylisuunnalla, jonka merkitset hakulomakkeessa ensimmäiseksi.

Jos haluat vaihtaa hakulomakkeessa ilmoittamiasi instrumentteja tai tyylisuuntia, ilmoita muutoksista sähköpostitse osoitteeseen siba.mukavalinnat@uniarts.fi viimeistään 29.3.2023 klo 15. Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia ei huomioida. Edellä mainittu sähköpostiosoite on hakijoiden käytettävissä myös mahdollisia kysymyksiä varten.

Ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Toimita videotallenteesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään keskiviikkona 29.3.2023 klo 15. Voit palauttaa videotallenteen yhtenä videotiedostona tai kaikki neljä osiota erillisinä tiedostoina. 

Yksittäisen osion tulee olla yhtäjaksoinen leikkaamaton otto, kuin elävä esitys. Kaikkia neljää osiota ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. Ottoja ei tule jälkikäsitellä (esim. kaiuttaa, ekvalisoida, virittää). Valitse kuvakulma niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka ja osiossa 4 päästä varpaisiin. Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi.

Taustanauhan tai säestyksen teknisiä ominaisuuksia tai toteutusta ei arvioida valintakokeissa. Huomioithan, ettei mahdollinen säestys peitä omaa suoritustasi ja näytteen vivahteita. Osiossa 4 ei ole sallittua käyttää taustanauhaa, metronomia eikä kuulokkeita. Nuotit saavat olla esillä kaikissa osioissa.

Videotallenteen osiot: 

 1. Lyhyt kappale tai katkelma kappaleesta (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille  
 • Kappale esitetään sillä 1. instrumentilla ja tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa. 
 • Kerro videon alussa esittämäsi kappaleen nimi.
 • Tämä osio voi olla säestyksetön sooloesitys, tai voit halutessasi käyttää säestäjää tai taustanauhaa. Et saa säestää itseäsi.
 1. Lyhyt laulettu kappale tai katkelma kappaleesta (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille 
 • Kappale esitetään sillä tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa. 
 • Mikäli 1. instrumenttisi on laulu, videoi tässä osiossa lyhyt vapaavalintainen pianokappale (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Kappale esitetään sillä tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • Kerro videon alussa esittämäsi kappaleen nimi.
 • Tämä osio voi olla säestyksetön sooloesitys, tai voit halutessasi käyttää säestäjää tai taustanauhaa. Et saa säestää itseäsi.
 1. Näyte/näytteitä musiikillisesta monipuolisuudestasi. Voit tässä osiossa esittää sellaista osaamistasi (esimerkiksi eri instrumentit, tyylilajit, teknologia), joka ei tule osioissa 1 ja 2 ilmi. Osio voi olla yksi yhtenäinen esitys tai se voi sisältää useampia lyhyitä esityksiä , kunhan se on kuvattu yhtenä ottona. Osion kesto on max. 2 min 30 s. 
 • Mikäli et ole vielä soittanut pianoa 1. tai 2. osiossa, tulee tähän osioon sisällyttää näyte pianonsoittotaidoistasi.
 • Osio voi olla säestyksetön, tai voit halutessasi käyttää säestäjää tai taustanauhaa. Voit myös säestää itseäsi.
 • Et saa yhdistää useampaa videota yhteen ruutuun.
 1. Kehorytmiikkatehtävä (linkki päivitetty 31.1.2023): Opettele rytmiikkatehtävä ja tee siitä kehorytmitulkinta annettujen ohjeiden mukaisesti (kesto max. 2 min 30 s).  

Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta, monipuolista musiikillista osaamista ja ilmaisua sekä luovaa musiikillista ajattelua.

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto siitä, onko sinut valittu toiseen vaiheeseen, toimitetaan sähköpostitse viimeistään 26.4.2023

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää sekä videotallenteen avulla että paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä suoritettavat osakokeet. 

Toisen vaiheen osakokeet: 

 1. Videotallenteet 
 1. Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä 15.-17.5.2023 suoritettavat osakokeet 
 • opetustuokio ja reflektio 
 • haastattelu 
 • essee 
 • prima vista -tehtävä 

Videotallenteet: 

Toimita Sibelius-Akatemiaan instrumenttinäytteet videotallenteina kaikilla hakulomakkeessa ilmoittamillasi instrumenteilla ja tyylisuunnilla. Lopullisessa arvioinnissa huomioidaan 1. instrumentin pisteet, sekä 2. ja 3. instrumentista pistemäärältään parempi suoritus. 

Toimita videotallenteesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 10.5.2023 klo 15.

Vastaat itse videotallenteiden tuottamisesta instrumenttikohtaisten ohjeistusten mukaisesti. Videotallenteiden tulee ilmentää livesoittoa (kuin elävässä esityksessä). Videotallenteiden kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Jokainen yksittäinen kappale täytyy kuitenkin tallentaa leikkaamattomana kokonaisena ottona.

Missään säestyksettömässä näytteessä ei saa käyttää kuulokkeita tai ulkoista rytmilähdettä (metronomia, sekvensseriä, rumpukonetta tms.). Videotallenteita ei tule jälkikäsitellä (esim. kaiuttaa, ekvalisoida, virittää). 

Valitse kuvakulma niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Kerro videon alussa kappaleen nimi.

Ohjelma voi olla toisessa vaiheessa sama kuin ensimmäisessä vaiheessa, ja nuotit saavat olla esillä. 

Instrumenttikohtaiset ohjeistukset: 

 • Laulu, klassinen 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia). Toinen kappaleista esitetään ilman säestystä ja toinen säestyksen tai taustanauhan kanssa. Säestyksessä tai taustanauhalla ei saa olla taustalaulua. Voit myös säestää itseäsi. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Laulu, pop/jazz- tai kansanmusiikki 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassinen sävellys). Toinen kappaleista esitetään ilman säestystä ja toinen säestyksen tai taustanauhan kanssa. Säestyksessä tai taustanauhalla ei saa olla taustalaulua. Voit myös säestää itseäsi. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Piano, klassinen 
  Kaksi erityylistä kappaletta, joista toisen on oltava nopeatempoinen kappale. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia). Tällöin esityksen tulee sisältää tyylinmukaisia piirteitä ja improvisointia. Toisen kappaleista voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggiota, säestysautomatiikkaa, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Piano, pop/jazz- tai kansanmusiikki 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassista musiikkia). Toisen kappaleista voit esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggiota, säestysautomatiikkaa, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa ja ainakin toisen esityksistä tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Piano, vapaa säestys (vain toinen tai kolmas instrumentti) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla muutakin kuin vapaan säestyksen ohjelmistoa (esimerkiksi klassista musiikkia). Toisen kappaleista voit esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggiota, säestysautomatiikkaa, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Lyömäsoittimet, klassinen 
  Yksi lyhyt kappale pikkurummulla (snare drum) ja toinen kappale marimballa tai vibrafonilla. Lisäksi voit esittää kappaleen jollain muulla lyömäsoittimella (esim. patarummut, lyömäsoittimisto, rumpusetti, käsirummut). Yksi kappaleista voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia), jos katsot sen tuovan esille jotain huomionarvoista musiikillisesta osaamisestasi. Pikkurumpukappale esitetään ilman säestystä, muut kappaleet voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Muut instrumentit, klassinen (jouset, vaski- ja puupuhaltimet, nokkahuilu, harmonikka, kitara, kantele, cembalo ja urut) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia), jos katsot sen tuovan esille jotain huomionarvoista musiikillisesta osaamisestasi. Toisen kappaleista voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.
 • Muut instrumentit, pop/jazz- tai kansanmusiikki (kosketinsoittimet, akustinen- tai sähkökitara, kontra- tai sähköbasso, rummut ja lyömäsoittimet, saksofoni, trumpetti, pasuuna tai jokin muu soveltuva soitin) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista kappaletta. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassista musiikkia). Toisen kappaleista voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää hakijan omaa laulua. Ainakin toisen esityksen tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Lautakunta arvioi enintään 8 minuuttia videomateriaalia. Suositeltu kappaleiden yhteenlaskettu vähimmäiskesto on 3 minuuttia, jotta lautakunnalla on riittävästi materiaalia hakijan arviointiin.

Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta. Lautakunta arvioi videotallenteissa hakijan musiikillisia ja instrumenttiteknisiä valmiuksia sekä esitysten tyylinmukaisuutta. 

Opetustuokio ja reflektio 

Tehtävänäsi on pitää yhteismusisointituokio. Tavoitteena on saada koko ryhmä osallistumaan musisointiin. Suunnittele opetustuokion sisältö ja kulku etukäteen valmiiksi. Tuokio saa kestää korkeintaan 8 minuuttia.

Oppilaina on n. kahdeksan 8–9-luokkalaista (ei musiikkiluokkalaisia). Tuokiossa oppilaiden tulee laulaa. Lisäksi he voivat liikkua ja/tai käyttää kehosoittimia (esim. taputtaa). Oppilasryhmälle ei jaeta soittimia. Jos tarvitset oppilasryhmälle nuotit/sanat, ota kopiot mukaan.   

Voit itse halutessasi käyttää omaa soitintasi tai luokassa olevia pianoa, kitaraa, ukulelea (in C) ja djembeä. Tilassa on äänentoisto, johon voit liittää oman mobiililaitteen tai kannettavan tietokoneen 3,5 mm miniplugiliitännällä. Mikäli tarvitset adapterin, sinun on tuotava se mukanasi. Luokassa on myös taulu ja tussi.   

Opetustuokion jälkeen kirjoitat kirjallisen reflektion.  

Opetustuokiossa ja reflektiossa lautakunta arvioi hakijan vuorovaikutusta ryhmän kanssa, ilmaisun selkeyttä ja johdonmukaisuutta, tehtävän jäsentelyä ja käsittelyä sekä kykyä reflektoida opetustuokiota. 
 
Haastattelu 

Haastattelun kokonaiskesto on n. 8 minuuttia. Haastattelua seuraa arviointilautakunta, jossa on mukana psykologi. 

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta musiikkikasvatusalan työtehtäviin. Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta tutkinnon suorittamiseen. 

Essee 

Kirjoitat ennakkoon ilmoitetun artikkelin (linkki päivitetty 31.1.2023) pohjalta esseen, jonka aihe ilmoitetaan koetilanteessa. Esseen laajuus on 2–3 sivua ja se kirjoitetaan käsin.

Esseessä lautakunta arvioi hakijan kykyä omaksua tietoa ja hyödyntää sitä kirjoituksessaan johdonmukaisesti ja monipuolisesti. Lisäksi arvioidaan pohdinnan reflektiivisyyttä, kirjoituksen rakennetta ja kielellistä selkeyttä. 

Prima vista -tehtävä 

Saat koetilanteessa lautakunnalta tehtävän, joka sinun tulee soittaa/laulaa. Suoritat tehtävän hakulomakkeessa ilmoittamallasi instrumentilla. 

Prima vista -tehtävässä lautakunta arvioi hakijan kykyä soittaa/laulaa nuottikuvan mukaiset äänenkorkeudet ja rytmit. Lisäksi lautakunta arvioi, miten hakija huomioi suorituksessaan nuottiin merkityt esitysmerkit, dynamiikkamerkinnät ja esitykselliset/tyylilliset merkinnät. Laulajien osalta kiinnitetään huomiota myös tekstin tulkintaan. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Näiden yleisten arviointikriteerien lisäksi osakokeissa arvioitavat asiat on kuvattu kunkin osakokeen valintakoekuvauksessa.

Valintakoesuoritusten pisteytys

Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta arvioi hakijan suorituksen pistein (0–20).

Toisessa vaiheessa kunkin osakokeen lautakunta arvioi hakijan suorituksen pistein (0–25).

Osakokeita painotetaan lopullisessa arvioinnissa seuraavasti:  

Ensimmäisen vaiheen painotus 25 % 

Toisen vaiheen painotus 75 %:

 • 1. instrumentti 16,5 % 
 • 2. instrumentti / 3. instrumentti 8,5 % 
 • Opetustuokio ja reflektio 25 % 
 • Haastattelu 10 % 
 • Essee 10 % 
 • Prima vista -tehtävä 5 % 

Tulokset

Lautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti to 8.12.2022 klo 16 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tapahtumassa kaksi opiskelijaamme kertoi heidän kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi dekaani kertoi terveisensä ja hakijapalveluiden edustaja kertoi hakemiseen liittyvistä asioista. Voit katsoa tapahtuman tallenteen Taideyliopiston Instagram-tililtä alla olevasta linkistä.

Tutustu koulutuksen sisältöön