Näin haet musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Musiikkikasvatuksen 5,5-vuotisen koulutuksen valintaopas.

Hakuaika: 8.-22.1.2020 klo 15
Valintakokeet (alustava aikataulu):
esikarsinta 16.4.2020
I vaihe 4.-11.5.2020
II vaihe 18.-20.5.2020
Valintapäätös: 3.6.2020

Kuka voi hakea?

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Toimita pohjakoulutuksesi osoittavat liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä.

Jos suoritat jonkin alla mainituista tutkinnoista vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi määräaikana, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös korkeakoulun tai yliopiston antaman virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtava koulutus (3 + 2,5 vuotta)

Voit hakea opiskelemaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei ole riittävä)
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE).

Muita hakemiseen liittyviä rajoituksia

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen. Jos kuitenkin jätät hakemuksen saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5- että 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli olet siihen kelpoinen. Jos sinulla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 5,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Jos sinulla on olemassa oleva kandidaatin tai maisterin tutkinnon suoritusoikeus Taideyliopistossa, sinun tulee hakea joko opiskeluoikeuden vaihtoa tai poikkeuslupaa suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti. Lue lisää.

Kielitaitovaatimukset

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Jotta sinut voidaan valita Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijaksi, sinun tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitosi. Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että todistat kielitaitosi yhdessä kielessä.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Kielitaitoa arvioidaan myös valintakokeen yhteydessä. Tarvittaessa sinut voidaan kutsua erilliseen kokeeseen, jossa varmistetaan kyseisen kielen riittävä taito.

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Sinun tulee todistaa kielitaitosi lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Sibelius-Akatemia suosittelee, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa etukäteen toimitettavilla todistuksilla. Jos sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). HUOM! Jos et todista kielitaitoasi annettuun määräaikaan mennessä, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Näin haet

Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-järjestelmässä hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkotehtävien tai muiden liitteiden toimittamista ei katsota hakemukseksi, jos varsinaista hakulomaketta ei ole jätetty ajoissa.

Hakemuksen liitteet

Toimita todistuksesi ja muut vaaditut liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina annettuun määräaikaan mennessä.

Sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet Sibelius-Akatemiaan:

Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote
Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä).

Todistus kielitaidosta
Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. passikopio).

Dokumenteista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun tulee liittää mukaan ammattikääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Jos olet pakolainen, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Lue lisää.

Ennakkotehtävät

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen esikarsintaan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeeseen, jos:

 1. Olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja valintaperusteissa vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut näiden dokumenttien perusteella hakukelpoiseksi.

Jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä, valintakoevideota tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään.

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa hakukevään tammikuussa. Eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen, ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintakokeisiin osallistut.

Tarkat koepäivämäärät ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta lähetetään kutsun yhteydessä. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. Sibelius-Akatemia lähettää pyynnöstä ulkomailla asuvalle hakijalle alustavan kutsukirjeen viisumijärjestelyiden niin vaatiessa.

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaava) sekä onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Jos et osallistu valintakokeeseen tai johonkin sen pakollisista osakokeista, et voi tulla valituksi.

Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit valintalautakunnan luvalla tuoda mukana oman säestäjän tai avustavan muusikon, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi. Osa hakukohteista toteuttaa valintakokeet videohakuna, jolloin sinun ei tarvitse osallistua Sibelius-Akatemiassa Helsingissä järjestettäviin valintakokeisiin. Mikäli hakukohteen valintakokeet toteutetaan videohakuna, siitä on mainittu koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, lue lisää.

Musiikkikasvatuksen valintakokeet

Valinnan yleisenä edellytyksenä on, että sinulla on riittävät musiikilliset valmiudet sekä koulutettavuus alalle. Valintakokeissa arvioidaan musiikillisia valmiuksiasi, pedagogista soveltuvuuttasi ja kirjallisia taitojasi.

Valintakokeen jokainen kokeen vaihe ja osasuoritus ovat pakollisia.

Mikäli instrumenttien tai niiden tyylisuuntien valintoihin tulee muutoksia (ks. tarkemmin kohta 1. Instrumenttinäytteet), ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen siba.mukavalinnat@uniarts.fi viimeistään 24.4.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia ei huomioida. Aloitat instrumenttiopintosi niillä instrumenteilla ja tyylisuunnilla, joilla annat näytteen valintakokeissa.

Esikarsinta

Esikarsintamateriaali 2020

Esikarsinta koostuu monivalintatehtävistä sekä esseetehtävästä. Monivalintatehtävät sisältävät kysymyksiä musiikin perusteista (musiikin hahmottaminen nuoteista ja korvakuulolta, musiikin luku- ja kirjoitustaito sekä musiikin historian ja musiikkityylien tuntemus) sekä ennakkoon ilmoitetusta artikkelista. Tehtävissä arvioidaan musiikillista yleissivistystäsi, musiikin hahmottamista korvakuulolta, auditiivistä strukturointikykyäsi sekä ennakkoon ilmoitetun artikkelin sisäistämistä. Musiikin perusteiden kysymyksissä on edustettuna kolme tyylisuuntaa: klassinen, kansanmusiikki ja pop/jazz.

Lisäksi esikarsinnassa kirjoitetaan ennakkoon ilmoitetun artikkelin pohjalta essee, jonka aihe ilmoitetaan esikarsintatilanteessa. Essee arvioidaan osana valintojen toista vaihetta. Esseen laajuus on 2-3 sivua. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kykyysi omaksua tietoa ja artikuloida ymmärrystäsi niin, että tekstistä välittyy myös oma näkökulmasi aiheeseen.

Valintalautakunta kutsuu esikarsinnan perusteella osan hakijoista valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen. Tieto esikarsinnan tuloksista toimitetaan sähköpostitse ja lista ensimmäiseen vaiheeseen valituista hakijoista on myös nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13).

Ensimmäinen vaihe

(kesto n. 15 min / hakija)

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan monipuolista osaamista musiikin eri osa-alueilla, koulutettavuuttasi sekä musiikillisia hahmotustaitojasi.

1) Lyhyt kappale, joka esitetään sillä 1. instrumentilla ja tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki), joka on ilmoitettu hakulomakkeessa. Kappale esitetään ilman säestystä.

2) Säestyksetön laulu alla olevasta valikoimasta. Mikäli 1. instrumenttisi on laulu, esitetään lyhyt vapaavalintainen pianokappale (taustanauha ei ole sallittu).
Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen, J., Zilliacus, B.)
Niin kauan minä tramppaan (trad.)
On Hetki (Lehtinen, R.)
Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
Tuoll’ on mun kultani (trad.)
Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
Tääl yksinäni laulelen (trad.)
Uti vår hage (trad.)

3) Rytmintoistotehtävä: Toista kuulemasi rytmit taputtamalla.

4) Melodian laulaminen nuotista ja/tai korvakuulolta toistaen sekä improvisoidun stemman laulaminen.

5) Melodian laulaminen ja säestäminen sointumerkeistä pianolla, kitaralla, koneistokanteleleella tai harmonikalla lautakunnan antamasta nuotista. Tehtävään sisältyy nuoteista soitettava alkusoitto.

6) Lautakunnan valitseman tutun laulun soittaminen korvakuulolta (melodia & soinnut) annetussa sävellajissa valitsemallasi säestysinstrumentilla (piano, kitara, koneistokantele tai harmonikka).

7) Vapaavalintainen lyhyt kappale, jossa osoitat monipuolisuuttasi haluamallasi instrumentilla, tuoden esiin osaamista, jota et ensimmäisen vaiheen aiemmissa kohdissa ole vielä osoittanut. Voit myös säestää itseäsi. Mikäli et ole soittanut 6. tehtävän lisäksi pianoa aikaisemmissa tehtävissä, tulee sinun tässä esittää vapaavalintainen pianokappale. Kappaleessa ei saa käyttää säestäjää tai taustanauhaa.

Ensimmäisen vaiheen kaikki osa-alueet pisteytetään erikseen.

Ohjelmisto voi olla ensimmäisessä vaiheessa sama kuin toisessa vaiheessa ja nuotit saavat ensimmäisessä vaiheessa olla esillä. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

Osa hakijoista hyväksytään toiseen vaiheeseen ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Tieto siitä, onko sinut valittu toiseen vaiheeseen toimitetaan sähköpostitse ja lista toiseen vaiheeseen valituista hakijoista on myös nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13).

Toinen vaihe

Jokaisen hakijan osakokeet valintakokeen toisessa vaiheessa jakautuvat useammalle päivälle. Aikataulusta ilmoitetaan toisen vaiheen valintakoekutsussa.

Instrumentit: Ilmoita hakulomakkeessa instrumenttisi vahvuusjärjestyksessä sekä valitsemasi tyylisuunnat (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki). Piano ja laulu ovat kuitenkin kaikille pakollisia instrumentteja. Instrumentteja voi olla enintään 3. Vahvimmaksi ilmoittamasi instrumentin pisteet otetaan huomioon arvioinnissa. Tämän lisäksi 2. ja 3. instrumentista otetaan huomioon pistemäärältään parempi.

1) INSTRUMENTTINÄYTTEET (kesto n. 8 min / instrumentti)
Lautakunta arvioi teknisiä ja musiikillisia valmiuksiasi sekä eri tyylien hallintaa. Pisteitä painotetaan sen mukaan, onko instrumentti 1., 2. vai 3. instrumenttisi.

Piano, klassinen
Kaksi erityylistä sävellystä, joista toisen on oltava nopeatempoinen sävellys. Toinen sävellyksistä voi olla muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi prima vista -tehtävä.

Piano, pop/jazz- tai kansanmusiikki
Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen voi olla muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esim. klassinen sävellys). Toisen sävellyksen voi esittää taustanauhan kanssa, mutta et voi laulaa esityksessä. Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi improvisaatiotehtäviä.

Piano, vapaa säestys (vain 2. tai 3. instrumentti)
Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen voi olla esim. klassinen sävellys. Toisen sävellyksen voi esittää taustanauhan kanssa, mutta et voi laulaa esityksessä. Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi improvisaatiotehtäviä.

Laulu 1. instrumenttina, klassinen
* Säestyksellinen yksinlaulu (lied) tai aaria. Yksinlaulua tai aariaa varten sinun on tuotava pianistia varten valmiit ja selkeät säestysnuotit siinä sävellajissa, jossa aiot sävellyksen esittää.
* Laulu ilman säestystä. Toinen laulu voi olla myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Laulu valitaan listasta, joka täsmentyy myöhemmin.
* Tehtävät esitetään ulkoa. Voit käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta et voi säestää itseäsi.

Laulu 1. instrumenttina, pop/jazz- tai kansanmusiikki
* Säestyksellinen laulu (pop/jazz tai kansanmusiikki). Tuo pianistia varten valmiit ja selkeät säestysnuotit (vähintään melodia ja sointumerkit) siinä sävellajissa, jossa aiot sävellyksen esittää.
* Laulu ilman säestystä. Laulu valitaan listasta, joka täsmentyy myöhemmin.
* Tehtävät esitetään ulkoa. Voit käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta et voi säestää itseäsi.

Laulu 2. tai 3. instrumenttina, klassinen, pop/jazz tai kansanmusiikki
* Säestyksetön laulu seuraavasta valikoimasta:
Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen, J., Zilliacus, B.)
Niin kauan minä tramppaan (trad.)
On Hetki (Lehtinen, R.)
Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
Tuoll’ on mun kultani (trad.)
Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
Tääl yksinäni laulelen (trad.)
Uti vår hage (trad.)
* Säestyksellinen laulu (klassinen, pop/jazz tai kansanmusiikki)
Tuo pianistia varten valmiit säestysnuotit siinä sävellajissa, jossa aiot sävellyksen esittää (pop/jazz- ja kansanmusiikki -lauluissa vähintään melodia ja sointumerkit). Voit käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta et voi säestää itseäsi.
* Tehtävät esitetään ulkoa. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

Muut instrumentit, klassinen (jouset, vaski- ja puupuhaltimet, nokkahuilu, lyömäsoittimet ja rummut, harmonikka, kitara ja kantele)
Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellyksistä voi olla myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Tehtävät esitetään ulkoa ilman säestystä.
Kun instrumenttinasi on jokin lyömäsoitin, urut tai jokin muu edellä mainitsematon instrumentti, jota et saa itse tuotua valintakokeeseen, tulee sinun varmistaa ennen hakuajan päättymistä, että soitin on käytettävissä.

Muut instrumentit, pop/jazz- tai kansanmusiikki (kosketinsoittimet, akustinen tai sähkökitara, kontra- tai sähköbasso, rummut ja lyömäsoittimet, saksofoni, trumpetti, pasuuna tai jokin muu soveltuva soitin)
Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellyksistä voi olla muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esim. klassinen sävellys). Lisäksi improvisaatiotehtävä. Tehtävät esitetään ulkoa. Et voi laulaa esityksessä.
Kun instrumenttinasi on jokin lyömäsoitin, urut tai jokin muu edellä mainitsematon instrumentti, jota et saa itse tuotua valintakokeeseen, tulee sinun varmistaa ennen hakuajan päättymistä, että soitin on käytettävissä.

2) ÄÄNENKÄYTTÖ
Laillistettu puheterapeutti analysoi äänenkäyttöäsi opetusnäytteen yhteydessä. Tarvittaessa sinut kutsutaan erilliseen äänenkäytön tarkistukseen, jonka suorittaa kaksi laillistettua puheterapeuttia erikseen ilmoitettuna aikana joko samana tai muina valintakoepäivinä.

Jos olet sairaana tai kärsit allergiasta, voit halutessasi hankkia tarkistustilanteeseen foniatrin tai kurkkulääkärin lausunnon, josta käy ilmi tarkempi tilanteesi. Jos sinulla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, se voi olla este valituksi tulemiselle. Mikäli sinulla todetaan sellainen toiminnallinen äänihäiriö, että voit kuitenkin tulla valituksi, sinun tulisi hakeutua ääniterapiaan ensimmäisenä lukuvuotena.

3) OPETUSTUOKIO
Opetustuokioon on käytettävissä aikaa 8 min. Tarkemmat ohjeet annetaan 30 min. ennen opetustuokiota.

Tehtävässä arvioidaan soveltuvuuttasi sekä koulutettavuuttasi musiikikasvatuksen alalle. Tehtävässä kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Tehtävän johdonmukainen käsittely ja jäsentely (mm. opetuksen selkeys, johdonmukaisuus, loogisuus, oppilaiden tekemiseen reagointi, tehdyn työn jäsentely, opetettavan sisällön havainnollistaminen)
 • Vuorovaikutus ryhmän kanssa (mm. kontakti oppilaisiin, kuunteleminen, läsnäolo, kannustavuus, tunnelma)
 • Tilanteiden joustava ohjailu (mm. ryhmän osaamisen lukeminen ja siihen reagointi, tilan antaminen oppilaiden ideoille)

Sinulla on opetustuokiossa käytettävissäsi piano, kitara, ukulele ja djembe. Voit käyttää myös omaa soitintasi.

4) YKSILÖHAASTATTELU JA OPETUSTUOKION REFLEKTIO
Kirjoitat välittömästi opetustuokion jälkeen lyhyen reflektion suoriutumisestasi. Aikaa reflektion kirjoittamiseen on noin 8 min. Reflektiota käytetään yksilöhaastattelun pohjana. Raati on seurannut opetusnäytettä ja jo sen aikana arvioinut vuorovaikutustaitojasi. Vuorovaikutustaitojen lisäksi haastattelussa arvioidaan soveltuvuuttasi ja koulutettavuuttasi musiikkikasvatuksen alalle.

5) MUSIIKIN HAHMOTUSTAITOJEN KOE
Musiikin hahmotustaitojen kokeen tarkoituksena on mitata musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Tutustu oppikirjaan Joutsenvirta & Perkiömäki: ”Musiikinteoria 1” ja internetsivuihin: http://www2.siba.fi/muste1/ ja http://www2.siba.fi/akustiikka/. Ruotsinkieliseen koulutukseen hakevat voivat tutustua myös kirjaan Nybo, Alf: Handbok i MUSIKLÄRA (1990, Fram AB, Vasa).

Säveltapailukokeessa mitataan kykyäsi hahmottaa tonaalista musiikkia sekä äänten erottelukykyäsi ja sävelmuistiasi. Koe voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava musiikkikasvatuksen valintakokeiden musiikin hahmotustaitojen kokeisiin, vaikka olisit osallistunut jonkin toisen koulutuksen teoriakokeeseen.

6) ESSEE
Esikarsinnassa kirjoitettu essee arvioidaan osana toista vaihetta. Esseen arviointi kohdistuu kykyysi omaksua tietoa ja hyödyntää sitä kirjoituksessasi johdonmukaisesti ja monipuolisesti. Sisällön lisäksi arvioinnissa huomioidaan reflektiivinen pohdinta, kirjoituksen rakenne ja kielellinen selkeys.

Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa

Laulu: Säestettävässä kappaleessa voit käyttää joko omaa säestäjää (akustinen instrumentti, esim. piano, kitara, harmonikka) tai Sibelius-Akatemian säestäjää (piano). Et voi säestää itseäsi etkä käyttää taustanauhaa. Et voi säestää toista musiikkikasvatuksen hakijaa.

Säestysnuotteja ei lähetetä Sibelius-Akatemiaan etukäteen. Mikäli käytät Sibelius-Akatemian säestäjää, tuo valintakokeeseen tullessasi valmiit ja selkeät säestysnuotit esitettävässä sävellajissa. Sibelius-Akatemian säestäjä ei transponoi nuotteja.

Piano: Toisessa kappaleessa (pop/jazz- tai kansanmusiikki) voi säestyksenä käyttää taustanauhaa tai sellaista omaa laitettasi, joka voidaan kytkeä äänentoistolaitteisiin.

Muut klassiset instrumentit: Esitetään ilman säestystä.

Muut pop/jazz- ja kansanmusiikki-instrumentit: Omia säestäjiä voi olla enintään kaksi. Et voi säestää toista musiikkikasvatuksen hakijaa. Säestyksenä voi myös käyttää taustanauhaa tai sellaista omaa laitettasi, joka voidaan kytkeä äänentoistolaitteisiin. Voit käyttää myös luokassa olevia PA-laitteita ja vahvistimia.

Valintakokeen arviointi

Valintakoesuorituksesi ja sen osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa sinulle annetaan pisteitä vastaustesi perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi, valmiutesi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuuden osalta arvioidaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Arviointiperusteet (musiikkikasvatus)

Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava (= osakokeiden hajontojen suhteet ovat seuraavat):

Esikarsinnan pisteiden perusteella valitaan hakijat ensimmäiseen vaiheeseen.

I vaiheen painotus 25 %

II vaiheen painotus:

 • 1. instrumentti 15 %
 • 2. instrumentti / 3. instrumentti 7,5 %
 • Opetustuokio 20 %
 • Yksilöhaastattelu + opetustuokion reflektio 10 %
 • Musiikin hahmotustaitojen koe 12,5 %
 • Essee 10 %

Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos

 • Sinulla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, joka haittaa ratkaisevasti ammatin harjoittamista; tai
 • Jokin vaihe tai osasuoritus puuttuu.

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston hallitus päättää Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen aloituspaikkamääristä. Vuonna 2020 aloituspaikkojen kokonaismäärä on enintään 170. Taideyliopistossa ei käytetä ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöitä opiskelijavalinnoissa.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä tulosten julkaisupäivänä klo 9.00 alkaen Sibelius-Akatemian Helsingin (Nervanderinkatu 13) sekä Kuopion toimipisteissä. Valintapäätös julkaistaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi aueta vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle ko. hakukohteessa.

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Oikaisuvaatimus

Voit hakea Taideyliopistolta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ja luovut siitä myöhemmin, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Lukuvuosimaksu

>> Lukuvuosimaksu ja apurahat Taideyliopistossa

EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu. Maksu pysyy saman suuruisena koko opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Jos haet opiskelemaan englannin kielellä, ilmoita hakulomakkeella mikäli omaat maksuvelvollisuudesta vapauttavan dokumentin ja toimita se hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Jos maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu osaltasi muutos hakuajan päättymisen jälkeen, ole yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lukuvuosimaksuhuojennukset

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. HUOM! Taideyliopisto ei myönnä apurahoja opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen.

Jos olet lukuvuosimaksuvelvollinen, ilmoita Opintopolun hakulomakkeella haluatko hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, jos sinut valitaan opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen Opintopolun hakulomakkeessa).

Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan hakemuksen perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 2500 tai 5000 euroa. Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä, jolloin kaikkien uusien opiskelijoiden on oltava paikalla. Mikäli ennen elokuun puoliväliä järjestetään teoreettisten aineiden valmentava jakso, jaksolle osallistuville opiskelijoille ilmoitetaan tarkka aikataulu hyväksymiskirjeessä.

Sinun tulee ilmoittautua kirjoille yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lue lisää.

Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme täällä.