Näin haet musiikin johtamisen maisteriohjelmaan

Orkesterinjohdon, puhallinorkesterinjohdon ja kuoronjohdon 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta: orkesterinjohto, puhallinorkesterinjohto ja kuoronjohto. Puhallinorkesterinjohdossa on lisäksi kaksi vaihtoehtoa: yleinen vaihtoehto ja sotilaskapellimestarikoulutus. 

Valintojen aikataulu 2024

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 3.1.2024 klo 8.00–17.1.2024 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 1.3.2024
 • Orkesterinjohto: toinen vaihe 13.–14.5.2024
 • Puhallinorkesterinjohto: toinen vaihe 10.–11.5.2024
 • Kuoronjohto: toinen ja kolmas vaihe 2.–3.5.2024
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 31.5.2024
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 11.7.2024 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2024

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 11.7.2024 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai muista hakukelpoisuuteen vaadituista opinnoista. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Musiikin johtamisen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Orkesterinjohdon valintakoe

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan etänä ja toinen Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. 

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävä

Toimita johtamisnäyte videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15. Johda näytteessä vähintään 5 muusikosta koostuvaa kokoonpanoa. Näytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 12 kk vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös muusikoita näkyy. Orkesteria harjoitettaessa voi käyttää mitä kieltä tahansa.

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:  

 1. säveltapailu-, prima vista- ja teoriakoe
 2. johtamisnäyte
 3. oman pääinstrumentin näyte
 4. haastattelu

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 13–14.5.2024 Helsingissä.

Säveltapailu-, prima vista- ja teoriakoe  

Kokeeseen sisältyy diktaattitehtäviä, prima vista- ja analyysitehtävä. Säveltapailussa pidetään ryhmäkoe sekä lyhyt henkilökohtainen koe. 

Kokeen valvoja antaa lautakunnalle arvionsa hakijan soveltuvuudesta kapellimestariopintoihin. Lautakunta huomioi arvioinnin osana kokonaisarviointia. 

Johtamisnäyte orkesterin kanssa (n. 20 minuuttia/hakija) 

Kokeessa johdat etukäteen määriteltyä ohjelmistoa. Lautakunta pyytää sinua johtamaan teoskatkelman läpi sekä harjoittamaan orkesteria. Lautakunta arvioi musiikillisia kykyjäsi, harjoittamis- ja kommunikointitaitojasi sekä kehityspotentiaaliasi. 

Ohjelmisto nuotteineen lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 3 viikkoa ennen valintakoepäivää.

Oman pääinstrumentin ja partituurinsoiton näytteet 

Esitä lautakunnalle pääinstrumentillasi vapaavalintainen teos tai teoksen osa (kesto n. 15 minuuttia), jonka katsot kuvastavan tasoasi instrumentalistina tai laulajana. Näyte annetaan ilman säestystä. Lautakunta huomioi näytteen osana kokonaisarviointia. Sinun tulee ilmoittaa soittonäytteessä käyttämäsi instrumentti hakulomakkeella hakuaikana.

Hakija voi antaa soittonäytteen jollakin seuraavista instrumenteista:

 • klassis-romanttisen sinfoniaorkesterin soittimet ja niihin rinnastuvat periodisoittimet
 • saksofoni
 • baritonitorvi
 • nokkahuilu
 • vibrafoni
 • marimba
 • lyömäsoittimet (yhdistelmänä patarummut (virityksen vaihteluin) + triangeli ja/tai isorumpu ja/tai lautaset)
 • piano
 • klassinen soololaulu (lied tai ooppera)
 • klassinen kitara.

Anna lisäksi näyte partituurinsoitosta pianolla valintakoekutsussa annettujen ohjeiden mukaan.

Haastattelu (20 minuuttia) 

Johtamisnäytteen ja oman pääinstrumentin näytteen perusteella osa hakijoista kutsutaan suomen- tai englanninkieliseen haastatteluun. 

Puhallinorkesterinjohdon valintakoe

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan etänä ja toinen Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Sotilaskapellimestariksi hakevien valintakoe on samanlainen kuin puhallinorkesterinjohdon yleiseen vaihtoehtoon hakevien. Lisäksi hakijan on tultava valituksi Sotilasmusiikkikoulun opiskelijaksi. 

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävä

Toimita johtamisnäyte videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15. Johtamisnäytteen tulee olla vähintään 10 minuuttia pitkä ja korkeintaan 12 kuukautta vanha haun määräpäivänä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta johtaa puhallinyhtyettä, voit toimittaa kahden pianon johtamisnäytteen tai jonkin muun yhtyeen tai orkesterin johtamisnäytteen. Videotallenteen tulee olla kuvattu yhtyeen/orkesterin/pianojen suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös soittajia näkyy.

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. säveltapailu- ja teoriakoe 
 2. oman pääinstrumentin näyte 
 3. partituurin soitto 
 4. yhtyeen johtaminen 
 5. haastattelu 

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 10.–11.5.2024 Helsingissä.

Säveltapailu- ja teoriakoe 

Koe sisältää prima vista-, partituurianalyysi- ja kuuntelutehtäviä. Hakijoille lähetetään tarvittaessa ennakkomateriaalia. Säveltapailussa pidetään ryhmäkoe sekä lyhyt henkilökohtainen koe. 

Oman pääinstrumentin näyte, partituurin soitto, yhtyeen johtaminen ja haastattelu 

Oman pääinstrumentin näytteessä hakija esittää vapaavalintaisen sooloteoksen ilman säestystä. 

Partituurin soiton kokeessa hakija soittaa partituuria pianolla (Yksi tai kaksi stemmaa kerrallaan).

Yhtyeen johtamisen koe koostuu kahdesta kierroksesta, joissa hakija johtaa ennakkoon ilmoitettuja teoksia. Lautakunta saattaa suorittaa karsintaa ensimmäisen kierroksen jälkeen sekä esittää toivomuksia johdettavista teoksista ja niiden harjoittamisesta. Ohjelmisto nuotteineen lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 3 viikkoa ennen valintakoepäivää.

Haastattelussa lautakunta esittää hakemustasi täydentäviä ja tarkentavia kysymyksiä suomeksi tai englanniksi.

Kuoronjohdon valintakoe

Valintakokeen ensimmäinen vaihe koostuu etänä toteutettavista ennakkotehtävistä. Toinen ja kolmas vaihe toteutetaan Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä 2.-3.5.2024.

Ensimmäinen vaihe: ennakkotehtävät

Toimita Opintopolku- järjestelmän kautta viimeistään 24.1.2024 klo 15 videotallenne, joka sisältää seuraavat ennakkotehtävät:

 1. Johtamisnäyte (10–15 minuuttia). Johda näytteessä vähintään 8 laulajasta koostuvaa kuoroa.

  Näytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen ja korkeintaan 12 kuukautta vanha haun määräpäivänä. Hakijan tulee ilmoittaa, missä ja milloin näyte on nauhoitettu. Poikkeustilanteessa hakija voi lähettää vanhemman näytteen, mutta tällöin hänen tulee toimittaa selitys siitä, miksi näytteen tekeminen ei ollut mahdollista vuoden sisällä hakupäivästä. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu kuoron suunnasta siten, että johtaja näkyy edestä ja lisäksi myös kuorolaulajia tai pianistit näkyvät. 

  Videota ei tarvitse tallentaa yhtäjaksoisesti, osioita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Mikäli tallennat osiot erikseen, yhdistä ne yhdeksi tiedostoksi. Jokaisen osion tulee olla vähintään 4 minuuttia pitkä. 
 1. Lyhyt henkilökohtainen esittely suomen tai englannin kielellä (3–4 minuuttia), josta tulee käydä ilmi: 
 • Miksi haluat opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan? 
 • Miksi haluat kuoronjohtajaksi? 
 • Missä aiot olla ammatillisesti kymmenen vuoden kuluttua? 
 • Mitkä ovat mahdollisuutesi sitoutua päätoimiseen opiskeluun ja läsnäoloon Sibelius-Akatemiassa opintojen ajaksi? 

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Teoria-, säveltapailu- ja analyysikoe. Koe järjestetään ryhmätilanteena, ja sen kesto on noin 1,5 tuntia. Teoria-, säveltapailu- ja analyysikokeessa testataan kykyäsi hahmottaa musiikkia sekä äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Lisäksi arvioidaan musikaalista käsityskykyäsi ja partituurin tuntemustasi erilaisin tehtävin. 
 1. Vapaavalintainen teos laulettuna ilman säestystä (3–5 minuuttia). 
 1. Vapaavalintainen teos soittimella esitettynä (3–5 minuuttia). Lautakunta suosittelee soittimeksi pianoa, mutta muukin soitin hyväksytään. Jos instrumentti on muu kuin piano, hakijan tulee tuoda instrumentti mukanaan kokeeseen. 
 1. Prima vista- ja transponointikoe. Sinulle annetaan koetilanteessa seuraavia tehtäviä: 
 • Prima vista -laulua 
 • Prima vista -partituurinsoittoa 
 • Partituurin transponointia 
 • Äänenantoa ääniraudalla 
 1. Kuoronjohdon koe. Esitä kokeessa näyte johtamis- ja harjoittamistaidosta. Johdat kokeessa Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtyettä. Johdettavat teokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. 

Lautakunta kutsuu toisesta vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen kolmanteen vaiheeseen. 

Kolmas vaihe

Valintakokeen kolmas vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Kuoronjohdon koe. Esitä kokeessa näyte ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Johdat kokeessa Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtyettä. Johdettavat teokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. 
 1. Haastattelu suomen tai englannin kielellä. Aiheina voivat olla mm. hakijan motivaatio, partituurin ja ohjelmiston tuntemus sekä muita aiheita, jotka auttavat lautakuntaa päätöksenteossa. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi musiikin johtamisen valintakokeissa arvioidaan hakijoiden 

 • teknisiä ja musiikillisia taitoja: hyvin kehittynyt johtamistekniikka (selkeys, ilmaisu) sekä omassa pääinstrumentissa solistinen tai hyvin kehittynyt orkesteri-/kamarimuusikon taso
 • solistisia ja teoreettisia valmiuksia 
 • musiikin rakenteiden hahmottamista (esim. muoto, harmonia, tekstuuri) 
 • ilmaisua 
 • esiintymistaitoja 
 • eri aikakausien tyylien ymmärtämistä 
 • johdettavan yhtyeen hallintaa 
 • kykyä ilmaista tavoitteitaan  
 • kehityspotentiaalia sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. 

Hakijoilta edellytetään kokemusta yhteismusisoinnista.

Sotilaskapellimestarin koulutusohjelmaan hakijoilta edellytetään hyväksytysti suoritetun Sibelius-Akatemian puhallinorkesterinjohdon valintakokeen lisäksi Sotilasmusiikkikoulun soveltuvuuskoetta. Koulutusohjelmaan pääsyyn vaaditaan lisäksi suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus ja soveltuva pohjakoulutus. Lisätietoja antaa: marjo.riihimaki@mil.fi

Valintakoesuoritusten pisteytys (orkesterinjohto ja puhallinorkesterinjohto)

Ensimmäisen vaiheen pisteet eivät vaikuta toisen vaiheen pisteisiin. Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Valintakoesuoritusten pisteytys (kuoronjohto)

Ensimmäisen vaiheen pisteitä ei enää huomioida seuraavissa valintakokeen vaiheissa. Toisen vaiheen pisteiden perusteella lautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeen kolmanteen vaiheeseen. Pistetilanne kolmannen vaiheen jälkeen jää hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Tutustu koulutuksen sisältöön