Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet kanteleen pääinstrumenttiopintoihin (kandidaatti + maisteri)

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen 5,5-vuotisen koulutuksen valintaopas (pääinstrumenttina kantele).

Kanteleen pääinstrumenttiopinnot kuuluvat klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelmaan.

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika tähän hakukohteeseen on tammikuun alkupuolella 2024. Valintaopas päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2023.

Valintojen aikataulu 2023

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 4.1.2023 klo 8.00–18.1.2023 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 25.1.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 24.2.2023
 • Yleismusiikillisten taitojen koe (etätoteutus): 20.4.2023
 • Valintakoe 12. tai 15.5.2023 (Sibelius-Akatemia ilmoittaa päivän erikseen)
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 2.6.2023
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 14.7.2023 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2023

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 14.7.2023 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtava koulutus (3 + 2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.­–18.1.2023 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi.

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei osallistu valintakokeen kaikkiin pakollisiin osakokeisiin, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Kanteleen valintakoe

Tähän koulutukseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Pääinstumentin valintakoe järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä 12. tai 15.5.2023. Valintakokeeseen kuuluu lisäksi yleismusiikillisten taitojen koe.

Kaikki teokset on esitettävä ulkoa lukuun ottamatta omaksumistehtävää. Teokset esitetään ilman säestystä. Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Kanteleensukuisten soittimien (kannel, kokle, kankles, gusli) valintakoe on samanlainen kuin kanteleella. Omaksumistehtävässä ja valinnaisessa kappaleessa huomioidaan kuitenkin ohjelmiston soveltuvuus kullekin soittimelle. Valinnainen kappale voi tarvittaessa olla myös jokin muu vaikeusasteeltaan vastaava, lyhyehkö teos. Tarvittaessa voit kysyä ohjelman soveltuvuudesta osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Valintakoeohjelma:

Omaksumistehtävä  

Omaksumistehtävä lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana.

Valinnainen kappale

Valitse yksi seuraavista neljästä kappaleesta: 

 • J. S. Bach: Preludi c-molli BWV 999 (mm. Das Bach Buch, Zwölf kleine Präludien) 
 • J. S. Bach: Preludi F-duuri BWV 927 (mm. Das Bach Buch, Zwölf kleine Präludien) 
 • Tauno Marttinen: Preludi (tilattavissa Music Finlandin nuotistosta) 
 • Tauno Marttinen: Kalevalainen impromptu II (tilattavissa Music Finlandin nuotistosta) 

Vapaavalintaiset kappaleet 

Esitä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksistasi. Teokset tulee valita Sibelius-Akatemian ohjelmistoluettelosta Kanteleensoitto taso C tai taso B.

Prima vista 

Lautakunta antaa hakijalle prima vista -tehtäviä harkintansa mukaan. 

Haastattelu 

Valintalautakunta haastattelee hakijaa soittokokeen yhteydessä.  

Yleismusiikillisten taitojen koe

5,5-vuotisen koulutuksen valintakokeisiin kuuluu pääinstrumentin tai -aineen kokeen lisäksi yleismusiikillisten taitojen koe. Koe järjestetään etätoteutuksena 20.4.2023 klo 10.30 tai klo 18.30.

Sinun tulee valita haluamasi koeaika sähköisellä ilmoittautumislomakkeella viimeistään 7 päivää etukäteen. Linkki lomakkeeseen lähetetään hakijoille sähköpostitse helmikuussa hakukelpoisuuspäätöksestä tiedottamisen yhteydessä. Koe kestää enintään kaksi tuntia. Kukin hakija osallistuu kokeeseen vain yhden kerran, vaikka hakisikin useampaan hakukohteeseen.

Kokeissa voidaan arvioida esimerkiksi nuotinlukutaitoa, musiikillisen käsitteistön hallintaa (sävellajit, harmonia, lopukkeet, intervallit, tahtilajit ja aika-arvot), musiikin kuulonvaraista hahmottamista ja nuotintamista sekä länsimaisen taidemusiikin historian tuntemusta. Varaudu kirjoittamaan kokeessa lyhyt teksti, jossa kommentoit vahvuuksiasi ja kehityskohteitasi musiikin hahmotustaitojen osalta.

Ohessa on esimerkinomaiset tehtävät, joiden perusteella hakija saa käsityksen kokeessa vaadittavasta osaamisen tasosta. Yksittäiset tehtävätyypit voivat vaihdella. Kokeen tarkemmasta toteutuksesta kerrotaan hakijoille erikseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koetilaisuutta sähköpostitse. Katso tästä mallikokeen tehtävät.

Yleismusiikillisten taitojen kokeen tarkastajat antavat valintalautakunnalle lausunnon hakijan edellytyksistä suorittaa opetussuunnitelman mukaiset opinnot tavoitteellisessa suoritusajassa sekä mahdollisesta ns. siltaopintojen tarpeesta. Valintalautakunta huomioi lausunnon osana kokonaisarviointia valintakokeen viimeisessä vaiheessa. Ainoastaan hakukohteen viimeiseen vaiheeseen selvinneiden hakijoiden koesuoritukset arvioidaan.

Yleismusiikillisten taitojen kokeen tuloksia ja kokeessa kirjoitettua tekstiä voidaan käyttää osana opiskelijaksi valittujen hakijoiden opintojen lähtötason arviointia. Mikäli valituksi tullut hakija ei osoita riittäviä valmiuksia korkeakoulutasoisiin yleismusiikillisten taitojen opintoihin, hänet voidaan velvoittaa täydentämään osaamistaan ns. siltaopinnoissa. Asiasta kerrotaan lisää hyväksymiskirjeessä. Siltaopinnot tulee suorittaa ennen varsinaisia yleismusiikillisten taitojen opintojaksoja.

Koe järjestetään sillä kielellä, jolla hakija hakee opiskelemaan.

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi kanteleen valintakokeiden lautakunta arvioi hakijan suoritusten perusteella soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyä, ilmaisua, omaksumiskykyä, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaalia. 

Valintakoesuoritusten pisteytys

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset asteikolla 0–25 pistettä.  

Tulokset

Lautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti to 8.12.2022 klo 16 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tapahtumassa kaksi opiskelijaamme kertoi heidän kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi dekaani kertoi terveisensä ja hakijapalveluiden edustaja kertoi hakemiseen liittyvistä asioista. Voit katsoa tapahtuman tallenteen Taideyliopiston Instagram-tililtä alla olevasta linkistä.

Tutustu koulutuksen sisältöön