Näin haet jazzmusiikin koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Jazzmusiikin 5,5-vuotisen koulutuksen valintaopas (pääaineena instrumentti- tai lauluopinnot tai jazzsävellys).

Jazzmusiikin koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta:

 1. Instrumentti- tai lauluopinnot
 2. Jazzsävellys

Huom! Oheiset valintaperusteet ovat vanhentuneet. Kevään 2025 valintaperusteet julkaistaan viimeistään marraskuussa 2024. Syötä sähköpostiosoitteesi saadaksesi muistutusviestin, kun Sibelius-Akatemia julkaisee vuoden 2025 hakuoppaat: https://q.surveypal.com/julkaisumuistutus-2025.

Valintojen aikataulu 2024

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 3.1.2024 klo 8.00–17.1.2024 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 1.3.2024
 • Instrumentti- tai lauluopinnot: ensimmäinen ja toinen vaihe viikolla 20 (13.5.2024 alkaen)
 • Jazzsävellys: toisen vaiheen sävellysnäytteiden palautus 26.4.2024 klo 15.00 mennessä
 • Jazzsävellys: toinen vaihe viikolla 20 (13.5.2024 alkaen)
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 31.5.2024
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 11.7.2024 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2024

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 11.7.2024 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai muista hakukelpoisuuteen vaadituista opinnoista. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtava koulutus (3 + 2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Jazzmusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Jazzmusiikin valintakoe (instrumentti- tai lauluopinnot)

Tähän koulutukseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäinen vaihe sisältää soitto- tai laulukokeen. Koe järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä viikolla 20 (13.5.2024 alkaen). 

Soitto- tai laulukoe: 

Esitä jazzstandardi tai muu tunnettu jazzsävellys valintakoelautakunnan laatimasta 20 tunnetun jazzsävellyksen listasta:

 • A Beautiful Friendship
 • A Weaver Of Dreams
 • Blame It on My Youth
 • Scrapple From The Apple
 • Del Sasser
 • I Didn´t Know What Time It Was
 • Without A Song
 • Joshua
 • Just in Time
 • Just Of Those Things
 • Lazy Bird
 • Like Someone In Love
 • Little Sunflower
 • Pent Up House
 • U.M.M.G.
 • Seven Steps To Heaven
 • The Boy Next Door
 • The Way You Look Tonight
 • Triste
 • We´ll Be Together Again

Kappale on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylillinen tulkinta on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta ensimmäisessä vaiheessa. Scat-laulu on vapaaehtoista.   

Lautakunta voi antaa hakijalle lisätehtäviä (esim. bluesia F- tai Bb-sävellajista).   

Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä.  

Kullekin hakijalle on varattu soitto- tai lauluaikaa enintään viisi minuuttia. Lautakunta ei välttämättä kuuntele kappaletta kokonaan. 

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella enintään 20 hakijaa valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Toinen vaihe järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä viikolla 20 (16.5.2024 alkaen).

Se sisältää seuraavat osakokeet: 

 • teorian ja säveltapailun koe  
 • soitto-/laulukoe 
 • haastattelu 

Teorian ja säveltapailun koe: 

Voit valmistautua teoriakokeeseen esimerkiksi Mark Levinen The Jazz Theory Book -kirjan avulla. 

Soitto- tai laulukoe: 

Esitä ulkoa vapaavalintainen jazzteos tai esimerkiksi oma sävellys. Kappaleen tulee olla erilainen (esim. eri tempo/tyyli) kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Lisäksi lautakunta voi antaa sinulle koetilanteessa seuraavia tehtäviä: 

 • lautakunnan määräämän yleisesti tunnetun jazzsävellyksen tai jazzstandardin esittäminen 
 • prima vista -tehtäviä 
 • säestys- ja improvisointitehtäviä 
 • muita tehtäviä (esim. bluesia tai I Got Rhythm -sointukiertoa) 

Soitto- tai laulukoe kestää enintään 30 minuuttia. Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä. Tuo soitto- tai laulukokeen nuotit yhtyettä varten (kolmena kopiona) teoria- ja säveltapailukokeeseen.  

Haastattelu: 

Lautakunta haastattelee hakijat lyhyesti soitto- ja laulukokeen yhteydessä. 

Jazzmusiikin valintakoe (sävellys)

Valintakokeen ensimmäinen vaihe koostuu vain ennakkotehtävistä. Toinen vaihe sisältää sekä ennakkoon toimitettavat sävellysnäytteet että Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä toteutettavat osiot.

Ensimmäinen vaihe: ennakkotehtävät

Toimita Opintopolku-järjestelmän kautta arvioitavaksi seuraavat ensimmäisen vaiheen valintakoetehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15:

 1. CV
 2. Seuraavat kaksi (2) ennakkotehtävää sekä nuotteina että äänitteenä:
  • Sovitus kappaleesta: “On Green Dolphin Street” (B. Kaper/N. Washington)
   Kokoonpano: vähintään 4 puhaltajaa ja rytmisektio
  • Oma sävellys
   Kokoonpano vapaavalintainen. Myös lead sheet riittää.

Ääninäytteen suositeltu tiedostomuoto on MP3. Huom. Linkkejä suoratoisto- tai pilvipalveluihin ei hyväksytä. Äänitettä ei tarvitse välttämättä nauhoittaa yhtyeen kanssa. Sävellysnäytteiden sivukoko saa olla enintään A3.

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää ennakkoon toimitettavat sävellysnäytteet ja viikolla 20 (13.5.2024 alkaen) paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä suoritettavat osakokeet.

Ennakkoon toimitettavat sävellysnäytteet

Sinun tulee toimittaa lautakunnalle sekä äänitteenä että nuotinnettuna:

 1. Vapaavalintainen sävellys tai sovitus big bandille tai vastaavalle isommalle kokoonpanolle
 2. Oma sävellys vapaavalintaiselle kokoonpanolle

Toimita sävellysnäytteet Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.4.2024 klo 15.

Lautakunta tutustuu sävellysnäytteisiin etukäteen ja keskustelee niistä hakijan kanssa soitto-/laulukokeen yhteydessä. Hakijan tulee varautua esittelemään teoksiaan suullisesti haastattelussa.

Soitto-/laulukoe

Valitse esitettävä kappale valintakoelautakunnan laatimasta 20 tunnetun jazzsävellyksen listasta. Kappale on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylillinen tulkinta on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta, scat-laulu on vapaaehtoista.

Lautakunta voi antaa sinulle lisätehtäviä (esim. bluesia F- tai Bb-sävellajista).

Sinulle on varattu aikaa enintään 30 minuuttia.

Sibelius-Akatemia järjestää koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Sinun on käytettävä säestävää yhtyettä ja ohjeistettava säestäjille haluamasi yksityiskohdat esitettävästä kappaleesta. Voit antaa ohjeita suullisesti ja tarvittaessa nuottimateriaalilla (3 kpl).

Haastattelu

Lautakunta haastattelee hakijat lyhyesti soitto- ja laulukokeen yhteydessä.

Teorian ja säveltapailun koe

Voit valmistautua teoriakokeeseen esimerkiksi Mark Levinen The Jazz Theory Book -kirjan avulla.

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi jazzmusiikin instrumentti- tai lauluopintojen valintakokeissa lautakunnat arvioivat instrumentin hallintaa, yhteissoittotaitoa ja jazzmusiikillista näkemystä. 

Teorian ja säveltapailun osakokeessa lautakunta arvioi hakijan musiikinteorian tietoja ja taitoja, sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä.  

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan opiskelumotivaatiota sekä kykyä ilmaista näkemyksiään tulevaisuudestaan ja unelmistaan taiteilijana. 

Lisäksi jazzmusiikin sävellyksen valintakokeissa lautakunta arvioi hakijan sävellyksien ja sovitusten melodisharmonista selkeyttä, sävellysten ja sovitusten kokonaismuotoa ja jazzmusiikin perinteen tuntemusta sekä soitto-/laulukokeen osalta instrumentin hallintaa, yhteissoittotaitoa ja jazzmusiikillista näkemystä.

Teorian ja säveltapailun osakokeessa lautakunta arvioi hakijan musiikinteorian tietoja ja taitoja, sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä.

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan opiskelumotivaatiota sekä kykyä ilmaista näkemyksiään tulevaisuudestaan ja unelmistaan taiteilijana.

Valintakoesuoritusten pisteytys

Lautakunta arvioi molempien vaiheiden suoritukset asteikolla 0–25 pistettä. Toisen vaiheen pisteet pohjautuvat kokonaisarvioon hakijan valintakoesuorituksista molemmissa vaiheissa, ja niiden painotus lopullisiin pisteisiin on 90 %. Toisen vaiheen teoria- ja säveltapailukoe arvioidaan erikseen asteikolla 0–25 ja sen painotus lopullisiin pisteisiin on 10 %.

Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Tutustu koulutuksen sisältöön Tutustu koulutuksen sisältöön