Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMus

Koulutamme oman alansa ja sen tradition tuntevia itsenäisiä toimijoita sekä vaalimaan perinnettä että luomaan ja kehittämään uutta.

Kuva nuoteista nuottitelineellä

Esittely

Tohtorikoulutuksemme ja tutkimuksemme kohteena ovat pääosin esittävä säveltaide, sävellys ja musiikinteoria sekä kirkkomusiikki. Länsimaisen taidemusiikin perinteeseen liittyvä laaja taiteellinen toimintamme kattaa musiikin kentän antiikin musiikista uusimpaan uuteen. Kannustamme opiskelijoita yksilöllisen profiilin etsimiseen ja sallimme opiskelijan pyrkimykset omanlaiseen tutkimustapaan ja -kulttuuriin. Tuemme opiskelijoiden omintakeisia ja omaleimaisia taiteellisia pohdintoja. Satsaamme ohjaukseen ja opetukseen ja henkilökuntamme on helposti saatavilla. Toimintaa ohjaa tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Esittävän säveltaiteen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen painopistealueita ovat muusikkoustutkimus, esittämiskäytäntöjen, esittämisen historian ja esitysten empiirinen tutkimus sekä instrumenttipedagogiikan ja musiikki-instituutioiden tutkimus. Muita tutkimusaloja ovat musiikkisemiotiikka, post-tonaalinen musiikinteoria, musiikin filosofia, musiikin historia sekä psykodynaaminen näkökulma musiikkia ja luovuutta koskevien ilmiöiden tutkimuksessa.

Sävellyksen ja musiikinteorian tutkimus, taiteellinen toiminta ja tohtorikoulutus keskittyvät nimensä mukaisesti toisaalta sävellyksellisiin, toisaalta musiikinteoreettisiin kysymyksiin. Sävellyskoulutuksessa opiskelijat saavat ohjausta sekä itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä että pääsevät osallistumaan eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettyihin projekteihin. Musiikinteorian jatko-opiskelijat hyödyntävät Sibelius-Akatemian musiikinteoreettisen tutkimuksen vahvuusalueita: musiikkianalyysiä, Sibelius-tutkimusta ja musiikinhistoriallinen tutkimusta.

Kirkkomusiikin tohtorikoulutus on painottunut tutkimukseen. Siinä ovat keskeisesti esillä jumalanpalvelusmusiikin ja kirkon musiikkitoiminnan erityiskysymykset. Tutkimuskohteina ovat toisaalta kirkkomusiikin historiaan liittyvät aiheet, kuten keskiajan ja reformaatioajan liturgiset nuottikäsikirjoitukset, ja toisaalta tämän ajan kirkkomusiikki ja virsilaulu. Kirkkomusiikin taiteellisessa jatkotutkinnossa opiskelijan opin- ja taidonnäyte suoritetaan liturgisessa kontekstissa.

Sijainti

Yhteystiedot

 

Anu Vehviläinen

DocMus-tohtorikoulun johtaja

anu.vehviläinen@uniarts.fi

 

Markus Mantere

DocMus-tohtorikoulun  varajohtaja

markus.mantere@uniarts.fi

 

Sirpa Järvelä

asiantuntija
sirpa.jarvela@uniarts.fi

Ajankohtaista tohtorikoulussamme

Tutustu tutkimukseemme ja koulutukseemme

Keitä olemme?

Tutustu tutkimusjulkaisuihimme ja Sibelius-Akatemiasta valmistuneisiden tohtorintutkintojen opinnäytteisiin

Opiskelijaksi meille

Yhteystiedot

  • Anu Vehviläinen

  • Yliopistonlehtori, S/Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104288
  • Markus Mantere

  • Professori, S/Sävellys ja musiikinteoria, Sibelius-Akatemia
  • +358407104339
  • Juha Ojala

  • Varadekaani, S/Johto, Sibelius-Akatemia
  • +358504775510
  • Mieko Kanno

  • Professori, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR, Taideyliopisto
  • +358503079992
  • Anne Kauppala

  • Professori, Y/Historiafoorumi, Taideyliopisto
  • +358407104287
  • Päivi Järviö

  • Yliopistonlehtori, S/Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, S/Vanha musiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358408609530
  • Ulla Pohjannoro

  • Yliopistonlehtori, S/Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104284
  • Tuire Kuusi

  • Varadekaani, Sibelius-Akatemia
   Professori, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä
   Tuntiopettaja, Pianomusiikin aineryhmä
  • +358407104337
  • Elisa Järvi

  • Tutkijatohtori, S/Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, S/Pimu, Sibelius-Akatemia
  • +358505270563
  • Markus Kuikka

  • Asiantuntija, S/Tutkimus- ja tohtorikoulutuspalvelut, Sibelius-Akatemia
  • +358405571812