Composition and Choreography – Jana Unmüßigs disputation

fredag, augusti 31, 2018 - 12:00
Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1 / Auditorium 1
Väitöstilaisuus / Disputation / Public Examination of Doctoral Research

Konstmagister (koreografi) Jana Unmüßigs doktorsforskning

Composition and Choreography – Critical Reflections on Perception, Body and Temporality

granskas offentligt fredagen den 31 augusti 2018 klo 12 på Konstuniversitetets Teaterhögskola (Auditorium 1, Aspnäsgatan 6, Helsingfors). Tillställningen är engelskspråkig. Som opponenter fungerar FD, konstnärlig ledare Pirkko Husemann (Schwankhalle Bremen) och BildkD, dekan Jan Kaila. Kustos är professor i konstnärlig forskning Leena Rouhiainen.

Välkomna!

Doktorsforskningen finns till påseende 10 dagar innan disputationen på biblioteket på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Doktorsforskningen publiceras i Teaterhögskolans Acta Scenica -serie och kan köpas på dagen för disputationen på Teaterhögskolans bibliotek. Efter disputationen kan boken köpas på biblioteket eller beställas via e-post: . eller läsas i pdf-format via Open Access länken: helda.helsinki.fi/teak.