INSTÄLLD: Paavali Jumppanen, piano

onsdag, februari 17, 2016 - 19:00 till 20:45
Musikhuset, Camerata
Konsert
Biljettförsäljningen börjar 18.12.2015 09:00
Biljetter: 6,50-17,50€
På sin solokonsert spelar gästprofessorn på Sibelius-Akademin, pianisten Paavali Jumppanen Claude Debussys pianopreludier I och II.

Verken utgör hörnstenarna i den franska impressionismen: 1900-talets musik vore otänkbar utan denna samling av 24 färgstarka pianominiatyrer. Preludierna, samlade i två volymer, har inspirerat många generationer av tonsättare och har på ett unikt sätt inbjudit såväl pianoamatörer som de mest legendariska pianovirtuoserna att ta sig an samma repertoar.

Hela Debussys tonsättargärning präglades av ett sökande efter ett nytt tonspråk. Han påbörjade ett flertal projekt där han förenade olika konstformer men som övergavs ofullbordade, däribland miniatyrerna – till en början sångerna men senare särskilt pianoverken – som erbjöd honom en estetisk tillflyktsort. De preludier som tillkom före första världskriget, under åren 1909–1913, speglar världen såväl som den franska exotismen och en europeiskhet som försmäktar i kolonialismens grepp.

Paavali Jumppanen har fått internationellt erkännande som uttolkare av fransk musik. Jumppanen gästar regelbundet Messiaenfestivalen och har även spelat in Pierre Boulez sonater på skiva på kompositörens egen begäran. Jumppanen förbereder som bäst en skivinspelning av Debussys preludier, och under innevarande säsong framför han även serien bl.a. i Australien och USA.

***

Händelsen har tyvärr ställts in, och överfördes till den dag då 9 mars 2016. Biljetter som köpts för denna konsert är användbara för det nya konsert också, men du kan också returnera din biljett senast 28.2. Klicka här för en ny händelse.

Mer information

Evenemanget är inställt, hur ska jag gå till väga?
Ticketmaster Suomi återköper biljetter när ett evenemang blir inställt. Leverenskostnaderna återbetalas inte. Du kan returnera din biljett till någon av Ticketmaster s ombud (men inte till en R-Kiosk) eller alternativt sända dem per post tillsammans med dina kontaktuppgifter samt kontonumret (IBAN-kontonummer samt BIC/SWIFT) till adressen:
Ticketmaster Suomi Oy
PB 667
00101 HELSINGFORS
Märk kuvertet med "Retur".

Evenemangets datum har ändrats, hur ska jag gå till väga?
Om du vill kan du returnera din biljett till Lippupalvelu ifall evenemangsdatum har ändrats. Om du vill delta trots att datum har ändrat, kontrollera då i evenemangsinformationen om den biljett du har även duger den nya dagen.

Varför returneras inte leveranskostnaden fast evenemanget är inställt?
Ticketmaster fungerar som evenemangets biljettförmedlare, medan arrangören svarar för evenemanget samt eventuella ändringar i programmet och om evenemanget ska inställas. Leveranskostnaderna täcker utgifter för biljettförsäljningen som alltså har skett i överenskommen utsträckning. Konsumentklagonämnden har godkänt förfarandet och har tidigare fattat beslut i ärendet (bland annat Dnr 04/39/1941). Det finns detaljerade uppgifter om leveranskostnaderna i samband med försäljningsvillkoren på vår webbplats och även i bokningsbekräftelsen.

Mer information:
Terhi Luukkonen, 040 710 4368, terhi.luukkonen@uniarts.fi