Photo: Veikko Kähkönen

Mitä tarkoittaa vapaa taide?

|
Blogg

Onko mielessäsi kysymys, mitä haluaisit kysyä? Lähetä ehdotuksesi: viestinta(at)uniarts.fi (laita otsikkokenttään: Nykytaidekysymys).

Taiteen ja vapauden välinen liitto juontaa juurensa 1700-luvulla käynnistyneeseen teollistumisprosessiin ja modernisaatioon. Aikana, jolloin laajat ihmisjoukot siirtyivät työskentelemään tehtaiden liukuhihnoilla, ja jolloin uudenlainen tehokkuus- ja hyötyajattelu alkoi saada valtaa Euroopassa, oppineiden filosofien keskuudessa syntyi voimakas vastareaktio, joka alkoi korostaa päinvastoin pyyteettömien ja täysin vapaiden kauneusarvostelmien merkitystä. Moderni taide syntyi pian tämän näkökulman varaan ja julisti itsensä vapaaksi kapitalistisesta hyötyajattelusta ja myös kaikesta ”jo-tiedetystä” tai ”jo-osatusta”. Vaikka taiteen vapauden toteutumisen tapoja ja päämääriä on sittemmin varioitu mitä moninaisimmin tavoin, vapaa taide on – vielä tänäänkin – ennen kaikkea yhteiskunnallisten valtarakenteiden vastakuva. Se tutkii ”todellisuudeksi”, ”järjeksi” ja ”totuudeksi” nimittämiemme arvokasaumien luonnetta ja toiminnantapoja. Vapaa taide on myös toivoa, tulevaisuutta ja toimeliaisuutta ylläpitävä ainutlaatuinen voima, johon jokaisen yhteiskunnan todellakin kannattaa satsata.

Anita Seppä
Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorianprofessori