Viikon alumni Tuula Jukola-Nuorteva: Kansainvälisyydellä uusia näköaloja

|
Blogg

Suomen Kansallisoopperan yleisötyön vastaavalla tuottajalla Tuula Jukola-Nuortevalla on pitkä kansainvälinen kokemus. Hän lähti musiikkikasvatuksen opintojen loppuvaiheessa vuonna 1994 suorittamaan jatko-opintoja Lontooseen. Opiskelu maineikkaassa Guildhall School of Music and Dramassa oli intensiivistä ja palkitsevaa. Alkuhankaluudet vieraalla kielellä opiskelussa ja käytännön asioiden hoitaminen uudessa ympäristössä kannustivat laajentamaan mukavuusaluetta, ja samalla karttui monenlainen osaaminen.

Opintovuoden toisella puoliskolla Jukola-Nuorteva alkoi harkita Englantiin jäämistä. Opiskelun lisäksi myös työkokemuksen hankkiminen Englannista houkutteli. Lopullisesti uskallus tämän valinnan tekemiseen löytyi, kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä Covent Gardenin oopperan Education-osastolla freelance-pohjalta.

- Totesin, että tämä on juuri se mitä tarvitsen nyt uskaltaakseni tehdä päätöksen jäämisestä. Tarvitsin jonkinlaisen varmuuden siitä, että töitä tulee olemaan. Ymmärsin, että Suomeen voin palata koska tahansa, mutta halusin myös nähdä minkälaista on työmarkkinoilla Englannissa.

Päätös Englantiin jäämisestä ei ollut lopullinen, vaan ajatuksena oli koko ajan palata Suomeen jossain vaiheessa.

- Paluun ajankohtaa en kuitenkaan osannut määritellä, ja annoinkin ympäripyöreitä vastauksia asiasta kyseleville ystäville. Pian yleisötyöprojektien rinnalle tuli myös musiikinopettajan tehtäviä. Halusin ylläpitää opettajan taitojani ja toimin musiikinopettajana eri luokka-asteilla. Nautin suuresti siitä, että opetin muutaman päivän viikossa ja loppuajan tein projekteja. Tein sitä useamman vuoden ajan ja opin paljon englantilaisesta koulujärjestelmästä.

Ulkomailta mallia yleisötyöhön

Jukola-Nuortevan mukaan työelämään solahtaminen oli Englannissa suhteellisen helppoa, sillä työtä ohjasivat valmiit rakenteet. Yleisötyöllä on Englannissa huomattavasti pidemmät perinteet kuin Suomessa, ja asiantuntijatyötä sujuvoittavat monet hyvät käytänteet. Taiteellisen työn ja yleisötyön välistä raja-aitaa on madallettu kouluttamalla taiteilijoita työskentelyyn erilaisten yleisöjen parissa, ja verkostoituminen ja yhteiskuntasuhteiden hoito on tehokasta ja korkealla ammatillisella tasolla.

- Ymmärsin, että taidelaitosten täytyy Suomessakin kantaa vastuuta siitä, että olemme mukana kouluttamassa talon ja kohderyhmän välissä sujuvasti toimivia yleisötyön ammattilaisia.  Taidelaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla olemassa olevat resurssimme hyödyntyvät jo nyt. Englannissa opin miten tärkeää on jakaa resursseja yhteistyöllä, jotta parhaat puolet eri laitoksista saadaan esiin. Tätähän Sibelius-akatemiakin voimakkaasti ajaa, ja yhteistyö Sibelius-akatemian kanssa on Kansallisoopperan näkökulmasta merkityksellistä.

Viimeiset kahdeksan Englannissa viettämäänsä vuotta Jukola-Nuorteva toimi yleisötyöprojektien ohella lontoolaisen poikakoulun musiikkiosaston johtajana. Hän pitää tätä aikaa ammatillisesti erittäin antoisana. Myös koulumaailman tehokas ajankäyttö, töiden hyvä organisointi sekä etukäteissuunnittelu auttoivat mielekkään työympäristön ylläpitämisessä.

Elämänkokemusta ja uusia ammatillisia näköaloja  

Kolmentoista Englannin vuoden jälkeen aika oli kypsä Suomeen paluulle. Työt musiikinopettajana Tapiolan koulussa alkoivat saman tien, ja asettuminen Suomeen sujui muutenkin joustavasti. Jukola-Nuorteva oli ylläpitänyt suhteita Suomeen myös ulkomailla asumiensa vuosien aikana muun muassa vierailuluentoja ja kursseja pitämällä.

Varsinaista kulttuurishokkia Jukola-Nuorteva ei mielestään kokenut sen enempää lähtiessään kuin palatessaan. Ympäristön suhtautuminen ulkomaan kokemukseen on ollut kahtalainen: osa ottaa innolla kokeiltavaksi uusia ideoita ja tekemisen tapoja, toiset haluavat tehdä asiat niin kuin ne on aina ennenkin tehty. Kokonaisuudessaan ulkomailla saatu työ- ja elämänkokemus on avartanut ammatillisia näköaloja ja lisännyt luottamusta omiin kykyihin ja uskallusta tarttua tilaisuuksiin.

Opiskelu, työt ja elämänkokemus ulkomailla muodostavat Tuulalle yhden rakkaimmista ajanjaksoista hänen elämänsä varrella. Hän suosittelee kokemusta lämpimästi kenelle vain – elämä ulkomailla avartaa omia näköaloja ja voi parhaimmillaan avata ovet aivan uusiin mahdollisuuksiin.

Teksti: Ilona Kaski

Kirjoittaja on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.
Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumniyhteistyöstä löydät sivulta http://www.uniarts.fi/alumniyhteistyo