Viikon alumni Tuula Jukola-Nuorteva: Jos sen voi ajatella, sen voi myös toteuttaa

|
Blogg

Sibelius-Akatemian alumni Tuula Jukola-Nuorteva toimii Suomen Kansallisoopperan yleisötyön vastaavana tuottajana. Hän opiskeli musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa ja valmistui vuoden 1997 keväällä. Palkitsevimmaksi asiaksi nykyisessään työssään hän kokee sellaisten uusien kokonaisuuksien luomisen, joista syntyy hyviä asioita muille ja itselle.

– On palkitsevaa, että voi luoda uutta. Voi tehdä töitä alan huippuammattilaisten kanssa. Siinä ympäristössä oppii aina itsekin. Ja kun luodaan uusi konsepti, on ihanaa, jos keskinäinen ideoinnin flow syntyy. Tällöin päästään prosessissa paljon pidemmälle. Yhdessä tekeminen ja siitä syntyvät hyvät asiat ovat minulle tärkeitä.

Jukola-Nuortevalle on luontevaa antaa tilaa uusien asioiden kokeilulle ja kouluttautumiselle. Asuessaan Englannissa hän soitti harrastuksena Gamelan-orkesterissa Lontoon Southbank Centressa vuoden ajan, kokeakseen ja oppiakseen uutta. Jukola-Nuortevan kokemuksen mukaan kokemuksesta ulkomailla olosta on ollut hänelle ehdottomasti hyötyä.

– Esimerkiksi opiskeluaika on erinomainen aika lähteä ulkomaille, jos se tuntuu itselle sopivalta vaiheelta. Muun muassa monet ulkomaille muuttamisen rakenteet ja asiat, joita pitää ottaa huomioon on jo huomioitu kun opiskelupaikkaa tarjotaan. Saat apua asunnon löytämisessä ja lisäksi on verkosto ihmisiä, joita tapaat opiskeluaikanasi. Uudessa ympäristössä haastat itseäsi mukavuusalueidesi ulkopuolelle ja löydät uusia mukavuusalueita.

Valintojen tekeminen muuttuvassa työympäristössä voi olla haastavaa. Jukola-Nuortevan mukaan musiikkiala kehittyy nopeasti, sillä kyse ihmisistä, jotka luovat koko ajan uutta. Tästä syystä oman kouluttautumisen tärkeys korostuu.

– Jatkuva kouluttautuminen kuuluu ehdottomasti tähän alaan. On oleellista, että oppii uutta työssään. Esimerkiksi vakituisessa työssä on mahdollisuus pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Työnkuvassa mahdollisuus suunnitelmallisuuteen tuo mielekkyyttä. Freelance-töissä olet vastaavasti vapaampi liikkumaan monenlaisissa töissä ja tapaat laajemmin kollegoita eri ympyröistä. Jälkimmäisessä voit ja joudut valitsemaan hyvin vahvasti mitä itse teet.

Jukola-Nuortevan mielestä muusikon ehdottomasti kaksi tärkeintä taitoa ovat rohkeus kokeilla uutta ja oman ammattitaidon jatkuva vahvistaminen. Musiikin kannalta esimerkiksi monipuolinen muusikkous ja pedagogiset taidot ovatkin olleet tärkeässä roolissa: ne ovat olleet mukana ohjaamassa muiden taitojen ohella Jukola-Nuortevan siihen pisteeseen, missä hän nyt on. Kaikki on lähtenyt yhdessä tekemisestä, halusta nähdä isoja kokonaisuuksia ja niiden mahdollisuuksia sekä halusta ottaa riskejä.

– Taidot kehittyvät niin kauan kuin niihin haluaa satsata. Elämä on luonteeltaan muutosta. Esimerkiksi monet tulevaisuuden työpaikat eivät vielä ole olemassakaan. On tärkeää kulkea muutoksen mukana. Luomisen voima vahvistuu kun ympäröi itsensä ammatillisesti sellaisilla ihmisillä, joita voi itse arvostaa ja kunnioittaa ja inspiroitua heidän tavoistaan tehdä asioita. Tarvitaan rohkeutta puhua asioista, jotka ovat olemassa ajatuksen tasolla. Jos voit sen ajatella, kykenet sen myös luomaan.

Työnteon ja kouluttautumisen vastapainona hyvinvointi on suuressa roolissa. Miten työssä voi pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan?

– Kun on innostunut omasta työstään, ei helposti laske tuntejakaan. Jaksaminen voi silloin olla haaste. Avoimessa vastaanottavaisuuden tilassa oleminen, jota voi kokea esimerkiksi taide-esityksen aikana, aktivoi helposti uuden kehittelyä. Hyvinvointiin liittyy kyky asettaa itselleen rajoja ja tunnistaa omia tarpeitaan. Salli aikaa itsellesi ja muille. Varaa työssäsi realistinen määrä aikaa toteuttaa tehtävät. Kun työsi ja toimintasi heijastavat arvomaailmaasi, olet helpommin sopusoinnussa itsesi ja ympäristösi kanssa. Toiminnassa voisi pitää mottona ’paras lopputulos kaikille osapuolille’.

Jukola-Nuortevan mukaan myös jatkokouluttautuminen voi lisätä hyvinvointia. Parhaimmillaan sen kautta löytää itsestään uusia mukavuusalueita. Työnohjaus on mainio tapa saada perspektiiviä työhönsä.

– Kun kokee, että joku asia on tärkeää, aikaa sille löytyy luontevasti. Tee sitä mikä tuo sinulle iloa. Hyvä luo lisää hyvää.

Teksti: Mingwei Li
Kirjoittaja on Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.

Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumniyhteistyöstä löydät sivulta www.uniarts.fi/alumniyhteistyo