Viikon alumni Hanna Fontana: Suoritettu tutkinto antaa turvaverkon

|
Blogg

Suomen Kansallisooppera ja -baletti on Suomen suurin taidelaitos ja yksi harvoja kulttuurialan organisaatioita, joissa on oma henkilöstöpäällikkö. Talossa työskentelee noin 530 kuukausi- ja 100 tuntipalkkaista henkilöä, oman erikoisalansa asiantuntijaa ja ammattilaista. Monimuotoisessa ja -kulttuurisessa organisaatiossa on 35 eri maan kansalaista. Jokaisella työntekijällä on oma tehtävänsä, ja jokaisen työtehtävä on tärkeä osa kokonaisuutta. Oopperassa ja baletissa työskenteleville oma työ on ylpeydenaihe. Henkilöstöpäällikkö Hanna Fontanan nyt jo 18 vuotta kestänyt työura taidelaitoksessa alkoi muissa tehtävissä kuin henkilöstöhallinnon puolella.

Siirryttyään oopperaan Avanti!n intendentin tehtävistä vuonna 1998 Hanna aloitti ensiksi viestinnän puolella. Kun organisaatiossa haluttiin vahvistaa henkilöstöhallintoa, siirtyi Hanna omasta toiveestaan tiedotuksesta henkilöstöhallintoon vuonna 2003. Ensimmäisinä vuosina hän työskenteli henkilöstöasioiden hoitajana ja henkilöstövastaavana, ja vuonna 2008 hänet nimitettiin henkilöstöpäälliköksi.

Hanna Fontana aloitti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolla opinnot vuonna 1988. Hän oli kuitenkin jo ehtinyt sitä ennen opiskella Helsingin yliopistossa musiikkitiedettä sekä kieliä neljän vuoden ajan. Näin ollen hän oli omalla vuosikurssillaan Sibelius-Akatemiassa vanhempi kuin muut, eikä aloittanut opintojaan ihan alusta. Musiikkikasvatuksen opinnot kestivätkin hänellä vain neljä vuotta. Valmistuessaan musiikin maisteriksi 30-vuotiaana vuonna 1992, hän odotti ensimmäistä lastaan ja oli ehtinyt jo olla mukana työelämässä, joten hän ei myöskään valmistuttuaan siirtynyt tyhjän päälle. Laajat ja monipuoliset opinnot, niin musiikkikasvatuksessa kuin sitä ennen, ja työskentely opintojen ohessa antoivat Hannalle laajat verkostot, sekä monipuolisen tietotaidon.

Opintojen aikana työskentely erilaisissa työtehtävissä (mm. Fazer Musiikki, opetustehtävät, Radion Kamarikuoro) auttoivat Hannaa hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita. Hallintotyö ja pedagogiikka vetivät häntä eniten puoleensa jo silloin. Nykyisessä työssään hän pitääkin ensisijaisen tärkeänä sitä, että hänellä on myös alan substanssiosaamista hallinto-osaamisen lisäksi. Kun henkilöstöpäälliköllä on huolehdittavanaan suuri joukko monen erikoisalan ammattilaisia, on hänellä oltava omat toimivat johtamistavat. Hanna on opiskellut henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita työnsä ohessa. Hannaa pyydetään puhumaan usein taidelaitosten henkilöstöjohtamisesta, koska henkilöpainotteisuus työorganisaatiossa ja kutsumusammatit asettavat omia haasteitaan myös henkilöstöjohtamiseen.

Oman työuransa huippuhetkiksi Hanna mainitsee henkilöstöpäällikön ammattiosaamisen vahvistumisen. Huippuhetkiä ovat olleet kaikki ne hetket, joissa näkee oman kehittämistyön tuovan tulosta ja hyötyä koko organisaatiolle. Oopperan ja baletin ainutlaatuinen ja monenkirjava työyhteisö antaa myös Hannalle itselleen paljon. Ihmisten ja yksilöiden yllätyksellisyys toimii yhdessä vahvan yhteenpuhaltamisen tunteen kanssa. Vaikka Hannalla on jo pitkä työura takanaan, hän silti jatkaa itsensä kouluttamista työn ohessa. Hän on käynyt koulutuksia liittyen työlainsäädäntöön, työkykyjohtamiseen, henkilöstösuunnitteluun, esimiestyöhön ja moneen muuhun erityiskysymykseen liittyen. Tällä hetkellä hän opiskelee Helsingin yliopistossa työhteisösovittelun erityisosaajan tutkintoa, jossa saadaan pätevyys restoratiivisen työyhteisösovittelun toteuttamiseen. Lopputyönään Hanna luo sisäisen sovittelun mallin Kansallisoopperaan ja -balettiin. Hanna on verkostoitunut myös kansainvälisesti Opera Europa -järjestössä ja toimii Opera Europan HR-foorumin koordinaattorina. Kansainvälinen verkosto on hyvin tärkeä Hannan omalle työlle, koska hänellä ei ole yhtään kollegaa Suomessa. Oman organisaationsa työyhteisöltä Hanna on oppinut ammatillisuudesta ja ammattiprofiilista, isojen kokonaisuuksien ja projektien läpiviemisestä, sitoutumisesta työhön ja organisaatioon. Oopperassa on jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Hanna mainitsee erityisen palkitsevana yhteistyön Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajan Päivi Kärkkäisen kanssa.

Kun työkenttänä on taide ja taiteen tekeminen, voi se temmata esimerkiksi mukaansa jo ennen valmistumista. Hanna Fontanan ohje Sibelius-Akatemiassa opiskeleville on kuitenkin se, että kannattaa valmistua. Suoritettu tutkinto ja pätevyydet antavat turvaverkoston. Jos elämässä tapahtuisi jotain, mikä estäisi intohimoisen taiteen tekemisen ja työskentelyn, auttaa turvaverkosto eteenpäin elämässä.

Teksti: Anna Dantchev
Kirjoittaja on Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.
Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumniyhteistyöstä