Photo: Kalle Kallio

Veckans alumn Katja Thomson: Som musiker i en mångkulturell gemenskap

|
Blogg

Musikmagistern Katja Thomson inledde sina studier vid Sibelius-Akademins avdelning för musikpedagogik år 1990. Under sina studier var de områden inom musicerande och pedagogik som hon blev mest intresserad av improvisation och att komponera tillsammans med andra. År 1996 åkte Katja till London för att studera improvisation och ledning av delaktigorienterade musikprojekt vid Guildhall School of Music and Drama-konsthögskolan. Efter sitt studieår började hon spela i ett band som grundades av Guildhalls lärare och bestod av 25 musiker. Musikerna från olika musikgenrer komponerade och spelade musik tillsammans och utvecklade sitt eget musikaliska språk. Bandet var en kombination av flera saker som fortfarande utgör en central del av Katjas musikerskap och pedagogiska angreppssätt: att komponera i en grupp, improvisation, interaktivitet och ett gemensamt lederskap i gruppen. Som ledare för stråksektionen njöt Katja av musikens groove och olika rytmtraditioner och tyckte att det var musikaliskt inspirerande att sammanföra dem med stråkinstrumentens ljudvärld. Den gemenskap som hon bildade tack vare bandet fick henne också att stanna i London och pröva på att komma in i arbetslivet i metropolen.
 
Det mest fascinerande för Katja med London var kulturell mångfald och dess miljö, som uppmuntrade till kreativt samarbete. Katja var lärare och handledare på improvisations- och kompositionsverkstäder i skolor där ofta en stor del av eleverna talade engelska som sitt andra språk. År 2000 började Katja som lärare vid Guildhall och arbetade även som handledare och konstnärlig koordinator för Guildhalls Connect-projekt. Idén bakom projektet var att bilda band för barn och ungdomar i östra och södra London och att skapa nya möjligheter för dem att syssla med musik. En viktig del av projektet var att utbilda Guildhalls studerande. Verkstadsperioderna och föreställningarna ordnades under veckosluten och skolornas semestertider, och målet var att varje band kunde hitta sin egen identitet och sätt att göra musik med medlemmarnas egenskaper som utgångspunkt. Katja ansvarade för att leda ett barnband vid namn World in Motion South, där rytmsektion och stråkar så småningom svetsades samman. Under årens lopp fick bandet samarbeta med till exempel en musiker från Zimbabwe, en stråkkvartett och en hiphop-artist. 
 
Connect-projektets femåriga parallellprojekt, Creative factory, samlade tonåriga musikentusiaster och professionella musiker flera gånger om året till intensiva lägerveckor. Creative factory big band kunde innehålla till exempel fem trumset och allt från saxofoner till cellor. Även planering och handledning av olika freelance-projekt utmanade Katja att lära sig mer. I England är outreach-verksamheten något som offentlig finansiering av konstinstitutioner förutsätter och därför satsar man på den. Katja ledde till exempel Royal Philharmonic Orchestras skolelevsprojekt där orkestermusiker och skolelever komponerade verk tillsammans. Dessutom arbetade hon som musiker och kompositör i teaterproduktioner. Ett av Katjas roliga minnen från England var när hon uppträdde på musikfestivalen Womad med ett algeriskt band och publiken blev helt vild under hennes altviolinsolo. Det var dock en skicklig magdansare som utlöste reaktionen men man ska passa på att njuta av livet! Efter det var det dags att inleda mammaledigheten under vilken Katja var mentor för Guildhalls studerande, och hon utvecklade också en musiklekskola med fokus på världsmusik för ett mångkulturellt familjecenter.
 
Katja flyttade tillbaka till Finland år 2011 och efter att ha tagit sig ur reverse culture shock fortsatte hon att arbeta med improvisation och delaktiggörande, kreativa projekt. Med hjälp av havstränder, mysiga caféer och salmiak orkar mar i midvintermörkret! I Finland har Katjas arbete präglats starkt av tvärkonstnärlighet genom olika inspirerande samarbetspartner och projekt. Katja leder en musikteatergrupp för ungdomar på Finlands nationaloperas publikarbetsavdelning tillsammans med en skådespelare/regissör och dansare/koreograf. Mångkonstnärliga och mångkulturella projekt i samarbete med kulturcentret Stoa har gett henne nya inspirerande perspektiv, arbetssätt och nätverk. Katja arbetar på sin doktorsavhandling på temat ”ömsesidigt lärande i konstnärligt arbete med asylsökande” vid Sibelius-Akademins MuTri-doktorandskola.
 

Text: Tytti Arola
Skribenten studerar vid Sibelius-Akademin och deltar i ett alumnmentorskapsprogram.

För mer information om Sibelius-Akademins alumnverksamhet, se http://www.uniarts.fi/sv/alumnsamarbete