Photo: Anu Vehviläinen
Selloa voi soittaa myös näin. Norjalaissellisti Marianne Baudouin soittaa jazzpianisti-säveltäjä Daniel Formon työpajassa.

Taiteellista tutkimusta ruodittiin kansainvälisessä kesäkoulussa

|
Blogg

Taiteellisen tutkimuksen kesäkoulu SAAR Tukholmassa 10.8.–16.8.2015

SAAR, Summer Academy for Artistic Research, kokosi elokuussa yhteen taiteellisen tutkimuksen osaajia jo neljännen kerran. Kesäakatemian ideana on tarjota taiteellista tohtorintutkintoa tekeville opiskelijoille mahdollisuus käsitellä omia tohtoriprojektejaan monialaisessa ja intensiivisessä taiteellisen tutkimuksen ympäristössä.

Kansainvälinen kesäakatemia mahdollistaa uusien ja epätavallistenkin näkökulmien esiintulon ja nostaa esiin niin spesifejä ja alakohtaisia, kuin myös yleisiä, kaikkia taidealoja koskevia teemoja. SAARin pedagogisina metodeina käytetään muun muassa ohjaajien tarjoamaa yksilöohjausta, opiskelijoiden omia presentaatioita ja itseohjautuvia työpajoja sekä keskustelua pien- ja suuremmissa ryhmissä.

Aiempien, Suomessa vietettyjen kesäakatemioiden sijaan kohtaamispaikkana oli tällä kertaa Tukholma ja järjestävänä tahona Tukholman Taideyliopisto. SAARin ohjaajina toimivat Esa Kirkkopelto (Teak/Taideyliopisto), Anu Vehviläinen (SibA/Taideyliopisto), Dorita Hannah (Aalto-yliopisto), Ellen Røed (Oslo And Akershus University College of Applied Sciences/The Norwegian Artistic Research Program), Anne Grete Eriksen (The Academy of Dance, Oslo National Academy of the Arts), Camilla Damkjaer (Stockholm University of the Arts) ja John-Paul Zaccarini (School of Dance and Circus, Stocholm University of the Arts). Myös tohtorikandidaatit edustivat edellä mainittuja tahoja. Sibelius-Akatemiasta mukana olivat DocMus-tohtorikoulun pianistit Aura Go ja Maria Männikkö.

 

 

Kuva: Esa Kirkkopelto kahvitauolla

Viikko oli intensiivinen. Me ohjaajat kokoonnuimme jo sunnuntaina suunnittelemaan tulevaa. Maanantai täyttyi niin ohjaajien kuin 17 opiskelijan avauspresentaatioista. Seuraavat päivät jaoimme yksilöohjaukseen sekä pienryhmätöihin, joita seurasi päivän loppukoonti suuressa ryhmässä. Perjantaina kukin opiskelija sai aikaa valmistaa omaa loppupresentaatiotaan, jotka esiteltiin lauantaina ja sunnuntaina. Presentaatioissaan opiskelijat reflektoivat omia tohtoriprojektejaan – niin taidetta kuin tutkimusta – viikon aikana koetun valossa. Sunnuntain päätti tämänkertaisen SAARin yhteenveto ja arviointi.

SAARin parasta antia ovat yhteisöllisyys sekä monialaisuudesta seuraava sisällöllinen monipuolisuus ja myös yllätyksellisyys. Ohjaajille kokemus oli niinikään avartava: meistä jokainen työskenteli useamman ohjattavan kanssa, joten jokaiseen yksittäiseen tohtoriprojektiin saatiin tavallista laveampi, moninäkökulmainen ote. SAARille on nyt luotu vahva, pohjoismainen yhteistyöpohja. Jokainen mukana oleva taiteenala hyötyy suuresti kesäakatemian intensiivisestä työskentelystä, ja onkin suotavaa, että SAAR vakiintuu vihdoin Taideyliopiston kiinteäksi taiteellisen tohtorikoulutuksen toiminnaksi. 

 Kuva vasemmalla: Tohtoriopiskelija, pianisti Maria Männikkö tekee muistiinpanoja

Kuva yllä:: Jet Pascuan loppupresentaatio, jossa hän aittaa Filippiinien kansallisruokaa. Seinällä näkyy Jetin isoäidistään tekemä dokumenttielokuva.