Vastavuoroista oppimista teatterin ja työelämän välillä

|
Blogg

Olen työskennellyt moniammatillisissa työryhmissä melkein koko työurani ajan. Olen valmentanut työyhteisöjä ja esimiehiä sekä käsikirjoittanut, ohjannut ja fasilitoinut työyhteisöteatteria. Moniammatillisessa yhteistyössä on ollut mukana työn kehittäjiä, ammattinäyttelijöitä, tutkijoita, ammattijohtajia ja työyhteisöissä työskenteleviä asiantuntijoita. Heidän kanssaan toimiessani olen oivaltanut, miten jokainen tuo mukanaan oman ammatillisen, spesifin näkökulmansa. Yhteistyö voi tuntua aluksi raskaalta, sillä toisen näkökulmaa ei ymmärrä. Kuitenkin keskustelemalla eri näkökulmat hiljalleen avautuvat. Lopulta syntyy jotain sellaista, mikä ei olisi ollut mahdollista yhdestä näkökulmasta katsottuna. Ymmärrettyäni tämän konkreettisesti oman työni kautta, haluan tutkia aihetta tarkemmin. Miten työn kehittäjä, näyttelijä ja ammattijohtaja näkevät yhteistyön ja sen tuloksena tapahtuvan vastavuoroisen oppimisen? Millaisen uuden osaamisen kanssa osaajat palaavat omaan työhönsä?

Tulen tutkimuksessani selvittämään, miten erilaiset ammattikäytännöt kietoutuvat toisiinsa ja toisaalta, miten käytännöt muuttuvat yhteistyölle altistumisen myötä. Tyypillistä vastavuoroiselle oppimiselle on, että mukaan otetaan uudenlaisia ammatillisia näkökulmia ja tapoja toimia. Erittäin kiinnostavaa tämä on johtajien ja taidealan osaajien kohtaamisissa, sillä johtamiskirjallisuudessakin johtajat ja näyttelijät usein rinnastetaan toisiinsa.

Osana tutkimusta tulen törmäyttämään eri alojen osaamista ja tapoja toimia. Esimerkiksi toteutan työpajan johtajille ja ammattinäyttelijöille. Valmennan ja ohjaan työpajassa molempia ammattiryhmiä. On kiinnostavaa selvittää, mitä vastavuoroinen oppiminen voi konkreettisesti pitää sisällään ja millaisia oppeja kohtaamisesta viedään omaan työarkeen.

 

Yliopistotutkija Satu-Mari Jansson on yritysvalmentaja, liikkeenjohdon konsultti ja kokenut työyhteisöjen kehittäjä. Hän tekee tutkimustaan ”Theatre as a learning form in a changing working life” Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa.

 

Ämnesord