Photo: Maarit Kytöharju

Viikon alumni Sebastian Fagerlund: Sävellyksen opiskelija, ole yhteydessä muusikoihin

|
Blogg

Kun säveltäjä Sebastian Fagerlund aloitti syksyllä 1997 sävellysopintonsa Sibelius-Akatemiassa, ei musiikin opiskelu ollut hänelle entuudestaan aivan vierasta. Jo aikaisemmin Turun Konservatoriossa viulistin tutkinnon suorittanut säveltäjän alku koki ensimmäisen opiskeluvuotensa Akatemialla vierähtäneen nopeasti. Lukuisien erilaisten oppiaineiden täyttämä päiväjärjestys jätti akateemisten sävellysopintojen ensipuraisusta hänelle jopa vähän sekavan kuvan. Opintojen edetessä kohokohtia opiskeluajoilta olivat esimerkiksi hetki, jolloin Fagerlund koki löytäneensä yhteisen sävelen pitkäaikaisen opettajansa Erkki Jokisen kanssa sekä ensimmäisien suurimuotoisempien teosten ensiesityksetOpintojen lomassa myös sosiaalinen elämä sai painoarvoa ja Fagerlund kokeekin saaneensa opiskeluajoiltaan monia pitkäaikaisia ystäviä, joiden kanssa hän vieläkin tekee läheistä yhteistyötä.

Opiskeluajoilta käteen jäänyttä sävellysteknistä käsityötaitoa Fagerlund pitää opintojensa antoisimpana asiana. Opiskelun jälkeistä aikaa oli sivuttu aavistuksen verran osana sävellystunteja, mutta kuitenkin suurimman opin työelämästä Fagerlund kokee saaneensa toimiessaan itse säveltäjän ammatissa. Kun Fagerlund valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2004, oli hän jo juurruttanut itsensä vahvasti sisään Suomen musiikkielämään eikä opintojen päättäminen tuntunut vedenjakajalta hänen omassa työskentelyssään.

Jo opiskeluaikoinaan laajaa kiinnostusta herättäneen Sebastian Fagerlundin jonkinlaisena läpimurtoteoksena voidaan pitää hänen Christoffer Sundqvistille vuonna 2006 säveltämäänsä klarinettikonserttoa, jota on sittemmin esitetty useaan otteeseen niin koti- kuin ulkomailla. Yhdeksi monista hänen tähänastisen uransa huippuhetkistä hän mainitseekin juuri klarinettikonserttonsa John Storgårdsin johtaman BBC sinfoniaorkesterin esityksen. Klarinettikonserton syntyä edelsi henkisesti vaikea aika Fagerlundille. Sävellystyön tuoma stressi yhdistettynä hänen isänsä kuolemaan johti täydelliseen luomislukkoon, josta eteenpäin pääseminen onnistui vasta säveltäjän muutettua Barcelonaan uuteen miljööseen. 

Fagerlund painottaa pitkäjänteisyyttä sekä stressinsietokykyä säveltäjälle tärkeinä ominaisuuksina. Uran edetessä myös paksua nahkaa saattaa tarvita, sillä säveltäjän ammatissa pitää tottua kuulemaan kieltäviäkin vastauksia. Sosiaalisten taitojen merkitystä Fagerlund toivoisi korostettavan entisestään osana sävellysopetusta ja hän rohkaisee aloittavia säveltäjiä olemaan rohkeasti kontaktissa muusikoiden kanssa. Pelkkää työtäkään arki ei saa olla ja Fagerlund haluaa kehottaa sävellysopiskelijoita myös kiireidensä keskellä nauttimaan elämästä.

 Teksti: Sauli Zinovjev

Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumnitoiminnasta löydät sivulta http://www.uniarts.fi/alumniyhteistyo