Så här förbereder vi oss för elavbrott på campus

Förbered dig för eventuella elavbrott genom att bekanta dig med denna anvisning. Vi strävar efter att informera om elavbrott på Konstuniversitetets campus på förhand. Sannolikheten för avbrott beror på vädret och elproduktionen. Under den pågående vintern måste alla finländare förbereda sig på elavbrott som orsakas av en eventuell elbrist.

Information om elavbrott

 • Information om eventuella planerade elavbrott ges cirka en dag tidigare per e-post, på webbplatsen, på intranätet och i sociala medier.
 • Information om överraskande elavbrott ges på intranätet Artsi och Studerandes uniarts. Om möjligt skickar vi också ett textmeddelande till alla arbetstagare och studerande.
 • Enligt elbolaget Helens uppskattning sker eventuella elavbrott på morgnarna kl. 8–10 samt på kvällarna mellan kl. 17–19. 
 • Det är mycket svårt att förutse elavbrott, men vid ett elavbrott kan du följa med hur situationen framskrider på Helens webbplats (på finska). Sannolikheten för elavbrott ökar när vädret kallnar till under -15 ° C.

När elavbrottet börjar

 • Stäng av alla elapparater med strömbrytaren när elavbrottet börjar. De apparater som fungerar med reservström fortsätter att vara igång i cirka 30 minuter.
 • Hissarna upphör helt att fungera och kan inte användas under elavbrottet. Om avbrottet är känt på förhand tas hissarna ur bruk före det.
  • Om du fastnar i hissen ska du ringa hisservicen med telefonen i hissen eller din egen telefon. Servicenumret finns på väggen i hissen. Bli inte orolig och försök inte öppna hissdörren med våld, eftersom det kan skada hissen permanent. Håll dig lugn, hjälp kommer.
 • Konstuniversitetets dörrar hålls öppna och de elektroniska koderna fungerar med reservström 1–2 timmar efter att elavbrottet börjat. Efter det kan dörrarna öppnas och låsas endast med mekaniska nycklar. Håll dina personliga saker med dig hela tiden så att de inte blir bakom låsta dörrar. Vaktmästarna kan öppna nödvändiga lokaler med mekaniska nycklar under lokalernas öppettider. Se lokalernas öppettider.

Under elavbrottet

 • Vi rekommenderar att du lämnar byggnaden när elavbrottet börjar. Alternativt kan du vänta på att elavbrottet upphör i byggnadens nedre vestibul. Stanna inte i tränings- eller arbetsrummet.
 • Värme, vatten och luftkonditionering fungerar inte normalt. 
 • Använd inte byggnadens toaletter eller duschar.
 • Öppna inte kylskåpens dörrar. 
 • Tänd inga ljus.

När elen kommer tillbaka

 • För att undvika belastningstoppar ska du inte koppla på alla apparater samtidigt när elen är tillbaka.
 • Det tar tid att värma upp byggnaderna på nytt efter att elen kommit tillbaka. 
 • Varmvattenflödet börjar inte nödvändigtvis genast när elen kommit tillbaka.

Inverkan på arbetet

 • Om ett elavbrott har meddelats på förhand arbetar personalen i regel på distans eller i de byggnader som inte berörs av elavbrottet. 
 • Vid oförutsedda elavbrott rekommenderar vi att man avlägsnar sig från byggnaden och går till universitetets övriga byggnader för att arbeta eller till att distansarbeta hemma, om det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna. Alternativt kan du vänta på att elavbrottet upphör i byggnadens nedre vestibul. Stanna inte kvar i arbetsrummet. 

Konsekvenser för undervisningen

 • Under elavbrott ordnas inte undervisning i universitetets lokaler.
 • Om man informerat om elavbrottet på förhand ska undervisningen antingen ordnas på distans eller skjutas upp till en senare tidpunkt. Läraren eller utbildningsprogrammets ledare kan också besluta om att ersätta undervisningen. 
 • Avbryt undervisningen vid oförutsedda elavbrott. Vi rekommenderar att du lämnar byggnaden eller flyttar dig till byggnadens nedre vestibul i väntan på att elavbrottet upphör.
 • Undervisningen kan inte skjutas upp till en tidpunkt som infaller omedelbart efter att elavbrottet upphört. 

Konsekvenser för konstnärlig verksamhet

 • Om ett elavbrott har meddelats på förhand ska offentliga tillställningar ställas in eller flyttas.
 • När ett oförutsett elavbrott inträffar ska allmänheten uppmanas att avlägsna sig från byggnaden eller flytta sig till byggnadens nedre vestibul för att vänta på att elavbrottet upphör. 

Konsekvenser för självständigt arbete

 • Om man informerat om elavbrottet på förhand får man inte komma till lokalerna för att arbeta.
 • Vid oförutsedda elavbrott rekommenderar vi att du lämnar byggnaden. Alternativt kan du vänta på att elavbrottet upphör i byggnadens nedre vestibul. Stanna inte kvar i arbetsrummet.

Seinäjoki och Kuopio campus

De kompletterande anvisningarna för Kuopio och Seinäjoki uppdateras i denna nyhet i januari 2023.