OKM-kärkihanke TAITU

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.

Esittely

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää opettajien koulutuksellista jatkumoa ja tukea laaja-alaista opettaja-asiantuntijuuden kehittymistä työuran eri vaiheissa. Hankkeen avulla vahvistetaan opettajakoulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä, sekä kehitetään taiteiden ja eri oppiaineiden yhteistyötä, laaja-alaista ja luovaa pedagogiikkaa, työtapoja ja menetelmiä.

Hankkeessa toteutettavien pilottien kautta on tavoitteena kehittää uutta luovan oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittämisen malleja. Kehittämisyhteistyössä yhdistyy laajasti opettajankoulutuksen monialainen tieteellinen ja taiteellinen tutkimus, kehittämistoiminta ja yhdessä pilotointi.

Kehittämishanke toteutetaan yliopistojen ja korkeakoulun laaja-alaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu ja koordinaattorina Taideyliopisto. Hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämishankkeen pilotit

 1. Taidealojen (aineen)opettajakoulutuksen kasvatustieteellisten ja pedagogisten opintojen kokonaisuuden kehittäminen
 2. Taiteiden välistä akateemista keskustelua- opintojakson kehittäminen
 3. Taidelähtöiset menetelmät koulujen oppiainerajat ylittävässä opetuksessa
 4. Kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaopiskelijoiden kuvataideopetuksen kehittäminen
 5. Eri taidealojen taiteellisen ja pedagogisen työskentelyn ohjauksen ja arvioinnin työtapojen ja menetelmien kehittäminen ja mallintaminen
 6. Opettaja-asiantuntijuuden uranaikaisen osaamisen kehittäminen
 7. Diversiteetti laajasti käsiteltynä aiheena ja osaamisalueena yliopisto-opettajan työssä
 8. Projektien opinnollistaminen – (opetus)harjoittelun uudet muodot, projektit opintojen osana

Hankkeen yhteystiedot

  • Sirke Pekkilä

  • Projektipäällikkö, Avoimen kampuksen palvelut, Avoin kampus
  • +358505262004

Hankkeen nimi

OKM-kärkihanke TAITU

Ajankohta

01/2017-12/2020

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Vastuuorganisaatio

Taideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus