OKM-kärkihanke TAITU

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.

Esittely

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää opettajien koulutuksellista jatkumoa ja tukea laaja-alaista opettaja-asiantuntijuuden kehittymistä työuran eri vaiheissa. Hankkeen avulla vahvistetaan opettajakoulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä, sekä kehitetään taiteiden ja eri oppiaineiden yhteistyötä, laaja-alaista ja luovaa pedagogiikkaa, työtapoja ja menetelmiä.

Hankkeessa toteutettavien pilottien kautta on tavoitteena kehittää uutta luovan oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittämisen malleja. Kehittämisyhteistyössä yhdistyy laajasti opettajankoulutuksen monialainen tieteellinen ja taiteellinen tutkimus, kehittämistoiminta ja yhdessä pilotointi.

Kehittämishanke toteutetaan yliopistojen ja korkeakoulun laaja-alaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu ja koordinaattorina Taideyliopisto. Hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen julkaisu

Hankkeen julkaisu koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista, joiden tavoitteena on kertoa uusista ja ajankohtaisista taideopetuksen ja taideaineiden opettajankoulutuksen käytännöistä ja kehittämisyhteistyöstä. Artikkelit keskittyvät erityisesti musiikin ja kuvataiteen opettajankoulutuksen kehittämiseen. Kirjoittajat edustavat monipuolisesti taiteiden opetusta, opettajankoulutusta, tutkimusta ja kehittämistä.

Kirjan teemat:

 • Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen
 • Verkostojen ja keskusteluyhteyksien vahvistamista
 • Eettisten ja globaalien haasteiden äärellä
 • Opetussuunnitelman kokonaisvaltaista kehittämistä
 • Harjoittelun ja osaamisen sosiaalisista konteksteista

Pilotit

1. Taidealojen (aineen)opettajakoulutuksen kasvatustieteellisten ja pedagogisten opintojen kokonaisuuden kehittäminen

Tavoitteena taidealojen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten ja pedagogisten opintojen kokonaisuuden kehittäminen syventämällä yhteistyötä Taideyliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.

Vastuuhenkilö:

Elina Laakso Elina Laakso, Taideyliopisto

Työryhmä:

 • Martti Raevaara, Aalto-yliopisto;
 • Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto;
 • Heikki Ruismäki, Helsingin yliopisto;
 • Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto

2. Taiteiden välistä akateemista keskustelua- opintojakson kehittäminen

Tavoitteena laaja-alaisen taiteilijakoulutuksen ja taidealojen opettajankoulutuksen kehittäminen uudistamalla erityisesti taiteidenvälisyyttä ja taiteiden välistä akateemista keskustelua.

Vastuuhenkilö:

 • Marja-Leena Juntunen, Taideyliopisto

Työryhmä:

 • Kenneth Sirén, Taideyliopisto;
 • Riku Saastamoinen, Taideyliopisto;
 • Taneli Tuovinen, Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 10
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 60

3. Taidelähtöiset menetelmät koulujen oppiainerajat ylittävässä opetuksessa

Tavoitteena uudistaa ja kehittää oppiainerajat ylittävää, laaja-alaista opetusta tiede- ja taideopetuksen välillä kouluissa ja eri oppilaitostasoilla. Millaista on tulevaisuuden opetus kouluissa, joissa satsataan niin taiteiden opetuksen kehittämiseen, kuin uudentyyppiseen eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön?

Vastuuhenkilö:

Sirke PekkiläSirke Pekkilä, Taideyliopisto

Työryhmä:

 • Mikko Seppänen, Taideyliopisto;
 • Kasperi Mäki-Reinikka, Aalto-yliopisto;
 • Satu Grünthal, Helsingin yliopisto;
 • Martti Raevaara, Aalto-yliopisto;
 • Heikki Ruismäki, Helsingin yliopisto;
 • Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 20
 • Opettajia pilotin tarjoamassa täydennyskoulutuksessa n. 70

4. Kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaopiskelijoiden kuvataideopetuksen kehittäminen

Tavoitteena luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen yhteistyön ja uusien toimintamuotojen kehittäminen.

Vastuuhenkilö:

Jouko PullinenJouko Pullinen, Tampereen yliopisto

Työryhmä:

 • Juha Merta, Tampereen yliopisto;
 • Marja-Leena Juntunen, Taideyliopisto;
 • Heidi Partti, Taideyliopisto;
 • Tiina Pusa, Aalto-yliopisto;
 • Marja Rastas, Aalto-yliopisto;
 • Taneli Tuovinen, Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 10
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 60

5. Eri taidealojen taiteellisen ja pedagogisen työskentelyn ohjauksen ja arvioinnin työtapojen ja menetelmien kehittäminen ja mallintaminen

Tavoitteena taidealojen opettajankoulutuksen erityisalueiden kehittäminen, mm. taideopiskelijan ohjauksen hyvien käytäntöjen ja erityispiirteiden esilletuominen ja kehittäminen, oppimista tukevan arvioinnin kehittäminen, uusien yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavien oppimisympäristöjen ja toimintatapojen kehittäminen.

Vastuuhenkilö:

Martti RaevaaraMartti Raevaara, Aalto-yliopisto

Työryhmä:

 • Heidi Partti, Taideyliopisto;
 • Laura Miettinen, Taideyliopisto;
 • Outi Kähkönen, Taideyliopisto;
 • Sirkka Parviainen, Taideyliopisto;
 • Jouko Pullinen, Tampereen yliopistosta;
 • Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopistosta;
 • Heikki Ruismäki, Tampereen yliopistosta;
 • Anna Alftan, Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 10
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 80

6. Opettaja-asiantuntijuuden uranaikaisen osaamisen kehittäminen

Tavoitteena korkeakoulu- ja yliopisto-opettajien koko työuran aikaisen osaamisen kehittämisen mallien ja toimintatapojen kehittäminen. Opettajan työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työuralla kehittymistä tukevien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen. Toteutusmuotona opettajien omat työpajat sekä osapilotti ”Pedagoginen tuuletusaukko”.

Vastuuhenkilö:

 • Tuire Palonen, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Erno Lehtinen, Turun yliopisto;
 • Hans Gruber, Regensburgin yliopisto, Saksa ja Turun yliopisto;
 • Martti Raevaara, Aalto-yliopisto;
 • Elina Laakso, Taideyliopisto;
 • Riku Saastamoinen, Taideyliopisto;
 • Minna Suoniemi, Aalto-yliopisto;
 • Marika Orenius, Taideyliopisto;
 • Taneli Tuovinen, Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto;
 • Sirke Pekkilä Taideyliopisto;
 • Anna Alftan, Ida-Maria Raudasoja ja Anu Raudasoja Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntijakehittämistyössä

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 20
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 80

7. Diversiteetti laajasti käsiteltynä aiheena ja osaamisalueena yliopisto-opettajan työssä

Tavoitteena taidealojen yliopisto-opettajille rakennetavan erilaisuutta (mm. kulttuuri, kieli, sukupuoli, erilaiset oppijat) kunnioittavan ja opetuskäytännöissä huomioon ottavan koulutuskokonaisuuden kehittäminen. Kokonaisuuden liitäminen myös osaksi yliopistopedagogisia opintoja.

Vastuuhenkilö:

Tiina PusaTiina Pusa, Aalto-yliopisto

Työryhmä:

 • Tiina Pusa ja Anniina Suominen, Aalto-yliopisto

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 5
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 30

8. Projektien opinnollistaminen – (opetus)harjoittelun uudet muodot, projektit opintojen osana

Tavoitteena vaihtoehtoisten ja uusien ympäristöjen ja toimintamallien kehittäminen
taidealojen opetusharjoitteluun.

Vastuuhenkilö:

 • Marja Rastas, Aalto-yliopisto

Työryhmä:

 • Henrika Ylirisku, Aalto-yliopisto;
 • Marja-Leena Juntunen, Taideyliopisto;
 • Riku Saastamoinen, Taideyliopisto;
 • Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto

Lisäksi:

 • Vierailevia kouluttajia n. 5
 • Opiskelijoita mukana pilotin työskentelyssä n. 30

Lisäksi OPE OSAA- hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyssä Taiteet tulevaisuuden koulussa -seminaarissa

 • vierailevia kouluttajia n. 6
 • osallistujina koulujen opettajia n. 20

Materiaaleja

2021

2020

2019

2018


Taitu hankkeen kumppanien logot

Hankkeen nimi

OKM-kärkihanke TAITU

Ajankohta

01/2017-12/2020

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Vastuuorganisaatio

Taideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus