Näin haet Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan

Kevään 2024 yhteishaku. Hakuaikataulu, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Hakukohde: Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma (3 v)
 • Hakuaika: 3.-17.1.2024 klo 15:00 (paikallista Suomen aikaa)
 • Opintojen kesto: 3 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 3.-17.1.2024.

Valintaperusteet

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman valintaperusteina ovat soveltuvan koulutustaustan ja riittävän kielitaidon lisäksi seuraavat arviointikriteerit, joihin kiinnitetään huomiota ennakkotehtäviä ja valintakoesuoritusta arvioitaessa:

 • kyky analyyttiseen ajatteluun sekä suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
 • kiinnostus nykytaiteen historiaan, teoriaan ja käytäntöihin
 • soveltuvuus kandidaattiohjelman opintoihin

Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakija, jolla on vaadittava koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaadittavalla tavalla, ja joka on palauttanut vaaditun ennakkotehtävän määräajassa, todetaan hakukelpoiseksi. Hakija voidaan todeta ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, mikäli hakukelpoisuuteen vaadittavan koulutuksen arvioidaan valmistuvan opiskelutodistuksen perusteella opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella opiskelijavalintojen toiseen vaiheeseen, eli valintakokeeseen. Valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta ja haastattelusta.

Koulutustausta

Voit hakea opiskelemaan Kuvataideakatemian Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 1. suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (RP/DIA)
 2. ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 3. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 4. Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) (valitse Opintopolun hakulomakkeella vaihtoehto ”Muu korkeakoulukelpoisuus”
 5. Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto; tai
 6. jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa (valitse Opintopolun hakulomakkeella vaihtoehto ”Muu korkeakoulukelpoisuus”

Kielitaitovaatimus

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opetuskieli on suomi. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa koulutukseen hakiessaan kielitaitonsa suomen kielessä akatemian määrittämällä tavalla.

Kielitaito suomen kielessä tulee todistaa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta.

Suomen kielen taidon todistaminen

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla todistuksilla:

Perusopetus, toisen asteen opetus ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavat tutkinnot

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä tai perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Ylioppilastutkinto, jonka suorituskieli on suomi
 • Suomeksi suoritetun perusopetuksen tai lukio-opetuksen päättötodistus, tai perusopetuksen tai lukion päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä.
 • Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
 • Ammatti- tai erikoisammattitutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
 • Muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi.

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe suomen kielessä tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E).
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä arvosanalla laudatur (L).

Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnon A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • EB-tutkinnon suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00) tai suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00.
 • Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnossa suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) tai suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 5.

Kielikokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettu hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suomen kielessä suoritettu arvosanalla tyydyttävä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä tai YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä.

Korkeakouluopinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomeksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu suomen kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte suomeksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Näin haet

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa (hakuaika 3.-17.1.2024). Tammikuun yhteishaussa voi hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan.

Taideyliopiston valinnoissa ei ole käytössä ensikertalaisten kiintiöitä. Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman hakijoiden hakemuksia, niiden liitteitä tai valintakoetyöskentelyä ei pisteytetä.

Hakuvaiheet:

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika: 3.1.-17.1.2024 klo 15:00. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja palauttaa vaaditut liitteet Opintopolussa. Todistusliitteiden (koulutustaustan ja kielitaidon osoittavat todistukset) lisäksi hakija palauttaa sähköisesti pakollisen ennakkotehtävän. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 24.1.2024 klo 15:00 asti.

Hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2024. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin.

2. vaihe: Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta, joka toteutetaan etätyöskentelynä (17.-18.4.2024), ja haastattelusta, joka toteutetaan paikan päällä Helsingissä Taideyliopiston tiloissa Sörnäisten kampuksella (23.-24.4.2024). Valintakokeisiin hyväksytyt hakijat saavat kutsun valintakokeeseen 27.3.2024.

Tulosten ilmoittaminen: 31.5.2024
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika alkaa 3.1.2024 ja päättyy 17.1.2024 klo 15.00. Täytä ja lähetä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 24.1.2024 klo 15:00 asti.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

 • Vaaditun koulutustaustan osoittava dokumentti (ks. Valintaperusteet, Koulutustausta)
 • Suomen kielen taidon todistamiseen käytettävä dokumentti (ks. Valintaperusteet, Kielitaitovaatimus)
 • Ennakkotehtävä (ks. ohje jäljempänä)

Tarkista hyväksyttävät tavat todistaa vaadittu koulutustausta ja kielitaito valintaperusteista. Hakijan tulee käännättää todistus- ja opintosuoritusotekopiot virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakija voidaan todeta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee hakijoita, joiden pohjakoulutus on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä, jotta sitä voi käyttää koulutustaustan todistuksena. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Lataa liitetiedostot Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa usean tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli hakemuksen lähettämisessä ilmenee ongelmia. Ongelmatilanteissa olethan yhteydessä akatemian hakijapalveluihin ennen hakemuksen lähettämisen tai liitteiden täydennyksen määräajan päättymistä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arviointiin.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan liitteiden täydennysajan päätyttyä. Hakija, jolla on opintoihin vaadittu koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaaditulla tavalla, ja joka on toimittanut vaaditut liitteet, todetaan hakukelpoiseksi. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2024. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa kutsutaan valintakokeeseen.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä koostuu kahdesta (2) osasta:

1) analyysitehtävästä ja

2) motivaatiokirjeestä.

Katso tehtävänanto alta.

Palaute ennakkotehtävä yhtenä PDF-tiedostona. Merkitse tiedostoon selvästi oma nimesi. Käytäthän liitteessä samaa nimeä kuin Opintopolun hakulomakkeella. Älä liitä mukaan kuvia, liikkuvaa kuvaa tai muita liitteitä.

Jos et toimita vaadittua ennakkotehtävää määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään. Ennakkotehtävään ei anneta lisäohjeita tai mallia.

Tiedostomuoto: PDF. Tiedoston enimmäiskoko: 100 MT.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi_Etunimi­_Ennakkotehtava_Nykytaide

1) Analyysitehtävä

Kirjoita pohdiskeleva analyysi nykytaiteen teoksesta. 

Mikä kohtaamistasi nykytaiteen teoksista on tehnyt sinuun vaikutuksen? Missä yhteydessä olet kohdannut teoksen ja miksi juuri se nyt tuntuu kiinnostavalta? Kuvaile teosta lyhyesti, pohdi sen eri ulottuvuuksia ja esitä oma tulkintasi. Otsikoi kirjoituksesi ja liitä siihen teoksen tiedot (tekijä(t), teoksen nimi, tekniikka/materiaali/mahdollinen kesto ja valmistumisvuosi). 

Enimmäispituus 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit.

Kirjoituksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota ajattelun analyyttisyyteen, kiinnostavuuteen ja oivaltavuuteen.

2) Motivaatiokirje

Kerro, miksi haet Nykytaiteen historian ja teorian koulutusohjelmaan. Kuvaile, mikä sinua erityisesti kiinnostaa nykytaiteessa ja minkälaisia yhteiskunnallisia merkityksiä mielestäsi nykytaiteella on. Kerro, miten seuraat taidetta ja minkälaisissa taidemaailman rooleissa voisit nähdä itsesi tulevaisuudessa.  

Enimmäispituus 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit.

2. vaihe: Valintakoe

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta ja haastattelusta.

Kirjallinen valintakoe järjestetään ke-to 17.-18.4.2024. Koe toteutetaan etätyöskentelynä.

Haastattelut pidetään kahtena päivänä Taideyliopiston tiloissa Helsingissä ti-ke 23.-24.4.2024. Haastattelua ei ole mahdollista toteuttaa etäyhteydellä.

Jatkoon hyväksytyt hakijat saavat sähköpostitse kutsun valintakokeisiin 27.3.2024. Myös karsituille hakijoille lähetetään tieto päätöksestä sähköpostitse.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee opiskelijavalinnan tuloksen 31.5.2024 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta tuloskirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Palaute

Arviointiryhmä antaa pyydettäessä palautetta niille valintakokeisiin osallistuneille hakijoille, jotka eivät ole tulleet valituksi. Näille hakijoille annetaan tästä ohjeet lopullisen valintatuloksen julkaisun yhteydessä. Muille hakijoille ei anneta palautetta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Oikaisumenettely

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä koulutustaustan tai kielitaidon osoittava tutkintotodistus. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. säännös yhdestä korkeakoulupaikasta).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yliopistoon ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle lukuvuodelle tehdään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä.

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lisätietoa hakukohteesta

Nykytaiteen historian ja teorian kolmivuotinen kandidaattiohjelma tarjoaa erityisesti nykytaiteen kysymyksiin pureutuvaa teoreettista kandidaattitason koulutusta nykytaiteen välittäjärooleista kiinnostuneille opiskelijoille ympäristössä, jossa myös taideopiskelijat opiskelevat. Taiteen kandidaatin tutkintoon (TaK) johtavan koulutuksen laajuus on 180 op.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset ja viestinnälliset valmiudet tunnistaa ja ymmärtää nykytaiteen erilaisia sisältöjä ja avata niitä kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa yhteyksissä ja erilaisille yleisöille analyyttisesti, monipuolisesti ja kriittisesti. Koulutus tarjoaa opiskelijalle lähtökohdat hahmottaa taiteellisia prosesseja monipuolisesti. Opintojen edetessä opiskelija saa käsityksen erilaisista taiteellisista ajattelutavoista ja nykytaiteen ilmaisumuodoista. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle myös valmiudet ymmärtää nykytaiteen toimintaympäristöjä ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

Tutkinto antaa valmiudet toimia nykytaiteen asiantuntijana ja erilaisissa taiteen välittäjärooleissa yksityisissä ja julkisissa taidealan organisaatioissa sekä laajemmin yhteiskunnassa. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on edellytykset hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Yhteystiedot

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Tutustu koulutuksen sisältöön