Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan

Kevään 2023 yhteishaku. Hakuaikataulu, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Hakukohde: Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma (3 v)
 • Hakuaika: 4.-18.1.2023 klo 15:00 (paikallista Suomen aikaa)
 • Opintojen kesto: 3 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 4.-18.1.2023.

Valintaperusteet

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman valintaperusteina ovat soveltuvan koulutustaustan ja riittävän kielitaidon lisäksi seuraavat arviointikriteerit, joihin kiinnitetään huomiota ennakkotehtäviä ja valintakoesuoritusta arvioitaessa:

 • kyky analyyttiseen ajatteluun sekä suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
 • kiinnostus nykytaiteen käytäntöjä ja prosesseja kohtaan
 • motivaatio sekä soveltuvuus alalle ja korkeakouluopintoihin

Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakija, jolla on vaadittava koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaadittavalla tavalla, ja joka on palauttanut vaaditun ennakkotehtävän määräajassa, todetaan hakukelpoiseksi. Hakija voidaan todeta ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, mikäli hakukelpoisuuteen vaadittavan koulutuksen arvioidaan valmistuvan opiskelutodistuksen perusteella opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella opiskelijavalintojen toiseen vaiheeseen, eli valintakokeeseen. Valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta ja haastattelusta.

Koulutustausta

Voit hakea opiskelemaan Kuvataideakatemian Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 1. suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (RP/DIA)
 2. ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 3. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 4. Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 5. Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto; tai
 6. jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Kielitaitovaatimus

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opetuskieli on suomi. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa koulutukseen hakiessaan kielitaitonsa suomen kielessä akatemian määrittämällä tavalla.

Kielitaito suomen kielessä tulee todistaa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta.

Suomen kielen taidon todistaminen

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto, jossa suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto
  • suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
 • suoritettu arvosanalla hyvä
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla:

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärän opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Korkeakouluopinnot:
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä

Näin haet

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa (hakuaika 4.-18.1.2023). Tammikuun yhteishaussa voi hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan.

Taideyliopiston valinnoissa ei ole käytössä ensikertalaisten kiintiöitä. Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman hakijoiden hakemuksia, niiden liitteitä tai valintakoetyöskentelyä ei pisteytetä.

Hakuvaiheet:

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika: 4.1.-18.1.2023 klo 15:00. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja palauttaa vaaditut liitteet Opintopolussa. Todistusliitteiden (koulutustaustan ja kielitaidon osoittavat todistukset) lisäksi hakija palauttaa sähköisesti pakollisen ennakkotehtävän. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 25.1.2023 klo 15:00 asti.

Hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2023. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin.

2. vaihe: Valintakoe

Valintakokeet järjestetään 20.-26.4.2023. Valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta ja haastattelusta. Valintakokeisiin hyväksytyt hakijat saavat kutsun valintakokeeseen 30.3.2023. Kokeiden kirjallinen osuus toteutetaan sähköisesti 20.4.2023 ja haastattelut pidetään Helsingissä 25.-26.4.2023.

Tulosten ilmoittaminen: 2.6.2023
Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 14.7.2023 klo 15.00

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika alkaa 4.1.2023 ja päättyy 18.1.2023 klo 15.00. Täytä ja lähetä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 25.1.2023 klo 15:00 asti.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

 • Vaaditun koulutustaustan osoittava dokumentti (ks. Valintaperusteet, Koulutustausta)
 • Suomen kielen taidon todistamiseen käytettävä dokumentti (ks. Valintaperusteet, Kielitaitovaatimus)
 • Ennakkotehtävä (ks. ohje jäljempänä)

Tarkista hyväksyttävät tavat todistaa vaadittu koulutustausta ja kielitaito valintaperusteista. Hakijan tulee käännättää todistus- ja opintosuoritusotekopiot virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lataa liitetiedostot Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa usean tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli hakemuksen lähettämisessä ilmenee ongelmia. Ongelmatilanteissa olethan yhteydessä akatemian hakijapalveluihin ennen hakemuksen lähettämisen tai liitteiden täydennyksen määräajan päättymistä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arviointiin.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan liitteiden täydennysajan päätyttyä. Hakija, jolla on opintoihin vaadittu koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaaditulla tavalla, ja joka on toimittanut vaaditut liitteet, todetaan hakukelpoiseksi. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2023. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa kutsutaan valintakokeeseen.

Hakukelpoisuuspäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Oikaisumenettely

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä koostuu kahdesta (2) osasta:

1) kirjallisesta tehtävästä ja

2) motivaatiokirjeestä.

Katso tehtävänanto alta.

Merkitse tekstitiedostoon selvästi oma nimesi. Käytäthän hakemuksesi liitteissä samaa nimeä kuin Opintopolun hakulomakkeella. Älä liitä hakemuksesi oheen kuvia, liikkuvaa kuvaa tai muita liitteitä. Jos et toimita vaadittua ennakkotehtävää määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään. Ennakkotehtävään ei anneta lisäohjeita tai mallia.

Tiedostomuoto: PDF. Tiedoston enimmäiskoko: 100 MT.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi_Etunimi­_Ennakkotehtava_Nykytaide

1) Kirjallinen tehtävä

Kirjoita pohdiskeleva ja erittelevä teksti valitsemastasi nykytaiteen teoksesta, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen. Kuvaile teosta lyhyesti, pohdi sen eri ulottuvuuksia ja esitä siitä omia ajatuksiasi. Kiinnitä tekstissäsi huomiota argumentaatioon, oivaltavuuteen ja tulkinnan kiinnostavuuteen. Liitä tekstiin viittaus siinä käsiteltyyn teokseen tai teoksiin ja, jos mahdollista, linkki lähteeseen, jossa teoksen pääsee näkemään.

Enimmäispituus 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit.

2) Motivaatiokirje

Esittele itsesi lyhyesti ja kerro, miksi haet koulutusohjelmaan, minkälaisessa nykytaiteen välittäjän roolissa näet itsesi tulevaisuudessa, ja mikä sinua erityisesti kiinnostaa nykytaiteessa.

Enimmäispituus 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit.

2. vaihe: Valintakoe

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman valintakokeet järjestetään 20.-26.4.2023. Valintakoe koostuu kirjallisesta osuudesta ja haastattelusta. Kirjallinen osuus toteutetaan sähköisesti 20.4.2023 ja haastattelut pidetään Helsingissä 25.-26.4.2023.

Jatkoon hyväksytyt hakijat saavat sähköpostitse kutsun valintakokeisiin 30.3.2023. Myös karsituille hakijoille lähetetään tieto päätöksestä sähköpostitse.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee opiskelijavalinnan tuloksen 2.6.2023 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta tuloskirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Palaute

Arviointiryhmä antaa pyydettäessä palautetta niille valintakokeisiin osallistuneille hakijoille, jotka eivät ole tulleet valituksi. Näille hakijoille annetaan tästä ohjeet lopullisen valintatuloksen julkaisun yhteydessä. Muille hakijoille ei anneta palautetta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Oikaisumenettely

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00.

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä koulutustaustan tai kielitaidon osoittava tutkintotodistus. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. säännös yhdestä korkeakoulupaikasta).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yliopistoon ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle lukuvuodelle tehdään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä.

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Kuvataideakatemian hakukohteet vuonna 2023

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kuvataiteen kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa (opetuskieli suomi) sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa (opetuskieli englanti).

Kuvataiteen opinnoista kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Opiskelijahaku Kuvataideakatemiaan järjestetään vuosittain: tammikuussa kuvataiteen kandidaatin- ja maisterin tutkintoon sekä taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, ja elokuussa 2-vuotisiin kuvataiteen maisterikoulutuksiin. Vuonna 2023 Kuvataideakatemiaan otetaan enintään 59 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Enintään 25 uutta opiskelijaa otetaan 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja 24 kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen koulutukseen. Enintään 10 uutta opiskelijaa otetaan taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan.

Kuvataideakatemiassa opintoja ei voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Oppimisympäristö edellyttää kuitenkin opiskelijoilta teknisiä valmiuksia ja työvälineitä, esimerkiksi tietokonetta tai mobiililaitetta. Opetus toteutetaan opetuksen sisällön ja tilanteen mukaan joko lähi- tai etäopetuksena tai hybridiopetuksena.

Pääosa Kuvataideakatemian opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma

Nykytaiteen historian ja teorian kolmivuotinen kandidaattiohjelma tarjoaa erityisesti nykytaiteen kysymyksiin pureutuvaa teoreettista kandidaattitason koulutusta nykytaiteen välittäjärooleista kiinnostuneille opiskelijoille ympäristössä, jossa myös taideopiskelijat opiskelevat. Taiteen kandidaatin tutkintoon (TaK) johtavan koulutuksen laajuus on 180 op.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset ja viestinnälliset valmiudet tunnistaa ja ymmärtää nykytaiteen erilaisia sisältöjä ja avata niitä kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa yhteyksissä ja erilaisille yleisöille analyyttisesti, monipuolisesti ja kriittisesti. Koulutus tarjoaa opiskelijalle lähtökohdat hahmottaa taiteellisia prosesseja monipuolisesti. Opintojen edetessä opiskelija saa käsityksen erilaisista taiteellisista ajattelutavoista ja nykytaiteen ilmaisumuodoista. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle myös valmiudet ymmärtää nykytaiteen toimintaympäristöjä ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

Tutkinto antaa valmiudet toimia nykytaiteen asiantuntijana ja erilaisissa taiteen välittäjärooleissa yksityisissä ja julkisissa taidealan organisaatioissa sekä laajemmin yhteiskunnassa. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on edellytykset hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Yhteystiedot

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 407 0744

Tutustu koulutuksen sisältöön