Näin haet kirkkomusiikin maisteriohjelmaan

Kirkkomusiikin 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Kirkkomusiikin tutkinnot ovat monialaisia musiikin tutkintoja, jotka voivat myös antaa pätevyyden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin.

Kirkkomusiikin koulutusohjelmassa voi opiskella Helsingissä tai Kuopiossa. Hakulomakkeessa on myös mahdollisuus merkitä vaihtoehto, jossa suostut ottamaan vastaan opiskelupaikan kummasta tahansa kaupungista. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopisto sijoittaa sinut joko Helsinkiin tai Kuopioon (tavoitteena muodostaa molempiin kaupunkeihin yhtä suuret opiskelijaryhmät). Koulutuspaikat täytetään hakijoiden valintakokeista saamien kokonaispisteiden osoittamassa järjestyksessä. Voit jäädä vaille opiskelupaikkaa, mikäli et ole hakenut siihen koulutuspaikkaan, johon valintakokeessa saamasi pisteet riittävät. 

Huom! Oheiset valintaperusteet ovat vanhentuneet. Kevään 2025 valintaperusteet julkaistaan viimeistään marraskuussa 2024. Syötä sähköpostiosoitteesi saadaksesi muistutusviestin, kun Sibelius-Akatemia julkaisee vuoden 2025 hakuoppaat: https://q.surveypal.com/julkaisumuistutus-2025.

Valintojen aikataulu 2024

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 3.1.2024 klo 8.00–17.1.2024 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 1.3.2024
 • Ensimmäisen vaiheen palautus 15.3.2024 klo 15 mennessä
 • Toinen vaihe 29.4.2024 (kirjallinen ilmaisu) sekä 6.–8.5.2024
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 31.5.2024
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 11.7.2024 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2024

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 11.7.2024 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai muista hakukelpoisuuteen vaadituista opinnoista. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Kirkkomusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Kaikki uudet opiskelijat valitaan yhtenä valintaryhmänä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuuksiin edellytettävät opinnot voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki uudet opiskelijat valitaan yhtenä valintaryhmänä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Kirkkomusiikin valintakoe

Tähän koulutukseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan etänä ja toinen Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. 

Sinun tulee valita Opintopolun hakulomakkeella maisterikoulutuksen syventymiskohde. 

Ensimmäinen vaihe

Toimita arvioitavaksi seuraavat ensimmäisen vaiheen valintakoetehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 15.3.2024 klo 15:

 • Osakoe 1: urkujen soitto ja teosten esittely
 • Osakoe 2: laulu ja teosten esittely

Osakokeet toteutetaan videotallenteina. Vastaat itse videotallenteiden tuottamisesta.

Tee kummastakin osakokeesta oma videotallenteensa. Yhden videotallenteen tulee olla korkeintaan 10 minuutin mittainen. Videotallenteella yksittäiset teokset täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Eri teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. Mikäli tallennat saman osakokeen eri teokset erikseen, yhdistä ne yhdeksi videotallenteeksi.

Kuvaa videotallenne soittamisesta sivusuunnasta niin, että näyt soittaessasi kokonaan. Lauluvideolla laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi näkyvät koko ajan. Videot eivät saa olla liian kaukaa kuvattuja. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan. Videotallenteet saavat olla kuvattu aikaisintaan 1.7.2023. 

Urkujen soitto ja teosten esittely 

Videoi kaksi jalkiollista teosta, jotka antavat hyvän kuvan soittotaidostasi. Kerro lyhyesti teoksista videon aluksi. Jos et tavoittele Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkomuusikon kelpoisuutta, voit soittaa teokset myös pianolla. Jos olet hakemuslomakkeessa merkinnyt urkujensoiton maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi, esitettävän ohjelmiston tulee kuvastaa vähintään urkujensoiton C-tason osaamista. Tarvittaessa voit kysyä ohjelman soveltuvuudesta osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. 

Laulunäyte ja teosten esittely

Videoi säestyksetöntä lauluasi. Kerro lyhyesti teoksista videon aluksi. Aloita haluamallasi virrellä, josta voit laulaa yhden tai kaksi säkeistöä. Laula lisäksi ainakin yksi 1500–1850-luvulla sävelletty yksinlaulu sekä halutessasi joku muu laulu, joka antaa hyvän kuvan laulutaidoistasi. Jos olet hakemuslomakkeessa merkinnyt laulun maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi, esitettävän ohjelmiston tulee kuvastaa vähintään laulun C-tason osaamista. Tarvittaessa voit kysyä ohjelman soveltuvuudesta osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. 

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä 6.-8.5.2024 pois lukien kirjallisen ilmaisun osakoe. Toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:  

 • liturginen musiikki 
 • haastattelu ja säveltapailu 
 • kuoronjohto 
 • kirjallinen ilmaisu 

Osakokeet pyritään järjestämään valintakoeviikolla siten, että hakija voi suorittaa kaikki osiot yhden päivän aikana. Lopullinen aikataulu täsmentyy hakijamäärän perusteella. 

Liturginen musiikki 

Liturgisen musiikin osakokeessa hakijan tulee osoittaa, että hänellä on kirkkomusiikin kandidaatin tutkintoa vastaavat taidot urkujensoitossa, urkuimprovisoinnissa ja liturgisessa laulussa. Osakokeessa on tehtäviä, joihin on valmistautumisaika, sekä kokeessa annettavia prima vista -tehtäviä. 

Jos hakija ei tavoittele Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuutta, hänen tulee ilmoittaa tästä hakemuksessa.  Tällöin hakija voi suorittaa liturgisen musiikin osakokeen jonkin muun kirkkokunnan käytäntöjen mukaan ja soittaa urkujen sijaan pianoa. Näissä tapauksissa liturgisen musiikin osakokeen sisältö ilmoitetaan hakijalle erikseen. 

Tehtävät, joihin on 30 minuutin valmistautumisaika: 

 • Koraalisoitto alkusoittoineen sekä neli- että yksiäänisestä kirjasta laulaen, triossa ja transponoituna. Koraalisatsien bassot soitetaan jalkiolla. Yhden alkusoiton on oltava fugato ja vähintään yhden säestyssatsin joko neli- tai yksiäänisestä kirjasta. 
 • Psalmilaulua siten, että hakija laulaa annetun tekstikatkelman annetulla psalmikaavalla. 

Prima vista -tehtävät, jotka annetaan kokeessa: 

 • Alkusoitto ja koraalisatsi sekä neli- että yksiäänisestä kirjasta. Koraalisatsien bassot soitetaan jalkiolla. 
 • Virsilaulua yksiäänisestä kirjasta ilman säestystä. 
 • Liturgista laulua virsikirjan liiteosasta ilman säestystä. 

Haastattelu ja säveltapailu 

Lautakunta haastattelee hakijat. Haastattelun yhteydessä hakija voi antaa korkeintaan 5 minuutin mittaisen sivuinstrumenttinäytteen tai muuten kuvailla sellaista musiikillista osaamistaan, joka ei tule esille muissa osakokeissa. Haastattelutilassa on käytettävissä piano. 

Säveltapailukoe sisältää mm. prima vista -laulua sekä intervallien, sointujen ja lyhyiden melodiakatkelmien toistamista. 

Kuoronjohto 

Kuoronjohdon osakokeessa hakija antaa 10 minuutin pituisen harjoitus- ja johtamisnäytteen kuoron kanssa. Valitse näytteeseen yksi valintakoekutsussa ilmoitetuista lauluista oman valintasi mukaan (linkki nuotteihin annetaan valintakoekutsussa). 

Jos olet hakemuslomakkeessa merkinnyt kuoronjohdon maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi, sinun tulee antaa yhteensä 15 minuutin mittainen näyte, jossa harjoitat ja johdat edellä mainitun laulun lisäksi myös syventymiskohdelaulua, joka annetaan erikseen valintakoekutsussa. Tehtävä edellyttää C-tason osaamista.

Kirjallinen ilmaisu 

Kokeessa hakija kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä lyhyen esseen annetusta aiheesta. Koe toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta. Koe järjestetään 29.4.2024.

Jos olet hakemuslomakkeessa merkinnyt, että suunnittelet projektia tai tutkielmaa maisterikoulutuksen syventymiskohteeksi, toimita annetun ohjeistuksen mukaisesti etukäteen laatimasi proseminaarityön laajuinen (noin 15 000–25 000 merkkiä) ja tasoinen kirjoitelma, jonka aihe liittyy kirkkomusiikkiin. Se voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tehty kirjallinen päättötyö. Kirjoitelman tulee olla rakenteeltaan johdonmukainen ja kieleltään hyvä. Aiheen tulee olla selkeästi rajattu sekä lähteiden dokumentoinnin ja viittaustekniikan asianmukainen. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi kirkkomusiikin valintakokeissa lautakunnat arvioivat hakijoiden musiikillisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia kirkkomusiikin ja laaja-alaisen muusikkouden opintoihin. 

Soitto- ja laulunäytteessä lautakunta arvioi lisäksi nuotinlukutaitoa ja musiikillista omaksumiskykyä.  

Säveltapailukokeessa lautakunta arvioi tonaalisen musiikin hahmotusta, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia.  

Kuoronjohdon kokeessa lautakunta arvioi hakijan harjoittamis- ja johtamistaitoja. 

Kirjallisen ilmaisun kokeessa arvioidaan kielen hallintaa ja kykyä loogiseen ajatteluun.

Valintakoesuoritusten pisteytys

Lautakunta pisteyttää hakijan jokaisen osakokeen asteikolla 0–25 pistettä. Hakijan tulee saada jokaisesta osakokeesta vähintään kuusi (6) pistettä, jotta osakoe katsotaan hyväksytysti suoritetuksi. Hakijalle, joka ei suorita kaikkia osakokeita hyväksytysti, ei tarjota opiskelupaikkaa.

Osakokeita painotetaan lopullisessa pistemäärässä seuraavasti: 

Ensimmäinen vaihe:  

 • Urkujen soitto 15 %  
 • Laulunäyte 15 %  

Toinen vaihe:  

 • Liturginen musiikki 35 %  
 • Haastattelu 15 %  
 • Säveltapailu 5 %  
 • Kuoronjohto 15 %  
 • Kirjallisen ilmaisun koe: hyväksytty tai hylätty 

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Täytä hakemus Opintopolku.fi-sivustolla Tutustu koulutuksen sisältöön