Haku lavastustaiteen maisteriopintoihin

Ei hakua 2024.

Lavastustaiteen maisteriopintojen kevään 2023 opiskelijavalintojen hakuohjeet

Huomioi, että näihin valintaperusteisiin ja ennakkotehtäviin tulee muutoksia seuraavalla hakukierroksella.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman maisteriopintoihin, jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 60 ECTS-opintopistettä esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevia opintoja. *) Lisäksi edellytämme kokemusta vähintään yhdestä taiteelliseen ryhmätyöhön perustuvasta produktiosta, jossa olet toiminut lavastusvastuussa. 

 2. suorittanut ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree), joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään  60 ECTS-opintopistettä esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevia opintoja. *) Lisäksi edellytämme kokemusta vähintään yhdestä taiteelliseen ryhmätyöhön perustuvasta produktiosta, jossa olet toiminut lavastusvastuussa. 

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.
   Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevia korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. *) Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä esittävien taiteiden lavastuksen alalla (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin). 
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja. 

*) Esittävien taiteiden lavastusta tukevia opintoja voivat olla esimerkiksi elokuva- ja tv-lavastuksen, tila-aikataiteen, arkkitehtuurin, valosuunnittelun, pukusuunnittelun tai mediataiteen opinnot. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 60 ECTS opintopisteen esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevat korkeakouluopinnot. Lisäksi toimita selkeä selvitys vähintään yhdestä taiteelliseen ryhmätyöhön perustuvasta produktiosta, jossa olet toiminut lavastusvastuussa. 

Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 60 ECTS opintopisteen esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevat korkeakouluopinnot. Lisäksi toimita selkeä selvitys vähintään yhdestä taiteelliseen ryhmätyöhön perustuvasta produktiosta, jossa olet toiminut lavastusvastuussa. 

Kohta 3 
Liitä hakemukseesi opintosuoritusote vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen esittävien taiteiden lavastuksen tai sitä tukevista korkeakouluopinnoista. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä esittävien taiteiden lavastuksen alalla (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat).

Hakukelpoisuuden arviointi

Hakukelpoisuutesi arvioidaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella.

Hakukelpoisuudestasi tehdään päätös ennen valintakokeeseen kutsumista. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse viikolla 9-10.

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos palautat hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintojen opetus- ja tutkintokieli on suomi. Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • oman taiteellisen käsialan ja näkemyksen välittyminen
 • lavastajan työhön sisältyvien teknisten, taiteellisten ja sosiaalisten työprosessien hallinta
 • analyyttisyys sekä motivaatio syventäviä opintoja kohtaan

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

1. Ansioluettelo

Ansioluettelossa tulee kertoa nimi, koulutus ja alaan liittyvä työkokemus, sekä mahdolliset hakukohteen alaan liittyvät näyttelyt, julkaisut, palkinnot, opintomatkat ja luottamustehtävät.
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_1_ansioluettelo

2. Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä tulee perustella, miksi hakija pyrkii esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopintoihin, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla sekä odotukset opintoja kohtaan.
Motivaatiokirjeen enimmäispituus on kaksi A4 -sivua, fonttikoko 12, riviväli 1,5. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_2_motivaatiokirje

3. Työnäytekansio

Työnäytekansiossa tulee esitellä aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaa kolmen hakijalle tärkeimmän työn kautta. Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla tulee olla hakijan nimi, osoite, puhelinnumero. Työnäytekansion seuraavalle sivulle tulee liittää luettelo kansiossa esitellyistä töistä. Luettelossa tulee mainita teoksen nimi ja laatu (esim. lavastus) sekä toteuttamisaika, -paikka ja työryhmä. Ryhmässä valmistettujen teosten osalta on hakijan rooli työryhmän jäsenenä tuotava esiin. Mahdollisten videolinkkien osoite ja salasana on liitettävä mukaan tähän luetteloon. Mahdollisten linkitettyjen videomateriaalien yhteenlaskettu enimmäiskesto on 10 minuuttia. Työnäytekansio lähetetään yhtenä tiedostona. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_3_tyonaytekansio

4. Analyysitehtävä

Kirjoita essee, jossa kuvailet viimeisimmän suunnittelemasi lavastuksen työprosessia: teoksen lähtökohtia, omaa suunnittelutyötäsi sekä yhteistyötä taiteellisen työryhmän kanssa. Päätä teksti analyysin, jossa yhdistät prosessin lopputulokseen ja kerrot näkemyksesi lavastuksen merkityksestä teoskokonaisuudelle. Liitä mukaan teostiedot (mitä, missä, milloin) ja valokuva lopputuloksesta. Tekstin pituus 3-4 A4 -sivua, fonttikoko 12, riviväli 1,5.  

Analyysitehtävä sijoitetaan työnäytekansion viimeisille sivuille seuraavassa järjestyksessä 1) teostiedot 2) essee 3) valokuva.

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 12. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       

Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun.
Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valintakokeiden toisen vaiheen voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön