Koreografian maisteriohjelma

Kehity omaääniseksi taiteilijaksi vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta.

Miksi meille?

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista, joissa kehityt itsenäiseksi taiteilijaksi. Pääset myös kehittämään kriittistä tietoisuuttasi ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus koreografian maisteriohjelmassa on kaksivuotinen. Opinnot (120 op) koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, viitekehysopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opinnoissa keskitytään nykykoreografian ajankohtaisiin kysymyksiin ja menetelmiin, koreografian ja nykyesityksen historiaan ja teoreettisiin viitekehyksiin sekä taiteilijan toimintamahdollisuuksiin ja toimintakenttään. Suuressa roolissa ovat opiskelijan omat taiteelliset projektit ja yhteistyö muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.

Yhteistyö

Koreografian maisteriohjelma tekee monin tavoin yhteistyötä Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykytanssin ammattikentän kanssa esimerkiksi taiteilijavierailujen ja opiskelijamentoroinnin muodossa.

Kansainvälisyys

Nykykoreografin työ on luonteeltaan kansainvälistä ja siksi toimimme aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla. Opiskelijaryhmät pääsevät vierailemaan eurooppalaisissa tapahtumissa sekä muissa alan korkeakouluissa. Ohjelman opettajina vierailee vuosittain useita kansainvälisellä tanssin kentällä vaikuttavia taiteilijoita.

Taiteelliset projektit

Koreografian maisteriohjelma tarjoaa hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle. Käytössä ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esitystilat ja palvelut.

Tutkintovaatimuksiin kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden tavoitteina on kehittää opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena.

Opettajat

Kirsi Monni
Jana Unmüssig

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia niin Suomesta kuin ulkomailta.

Katso koulutusohjelmassa aiemmin vierailleet opettajat

Hakeminen

Ei hakua vuonna 2022. Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet esimerkiksi tanssitaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa tanssin alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tutustu opiskelun arkeen

Lue koulutusohjelman pitämää Koreoblogia, joka on avoin keskustelun ja jakamisen paikka kaikille koreografiasta kiinnostuneille.

Hakukohteet

Koreografian koulutusohjelma

  • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2023 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Yhteyshenkilöt

Kirsi Monni
professori

Jana Unmüssig
lehtori

Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa