Jana Unmüssig

  • Tutkijatohtori, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR
    Tuntiopettaja, T/Koreografian maisteriohjelma