Examensfordringar

Vid Konstuniversitetet stödjer examinsstrukturen studievägar som leder till både fördjupad specialisering och breda ämneskombinationer. Studievägarna baseras på kunskapsmålen för examen och den individuella studieplanen. Nedan hittar du information om magister- och kandidatexaminas examensfordringar. 

Sibelius-Akademin

Tutkintorakenteet

Opintojaksokuvaukset

Teaterhögskolan

Examensfordringar för utbildningsprogrammen 20152020

 

Examensfordringar för magisterprogrammen 2015–2020

 

Se examensfordringar på finska