Haku suomenkielisiin näyttelijäntaiteen maisteriopintoihin

Ei hakua 2024.

Suomenkielisen näyttelijäntaiteen maisteriopintojen kevään 2023 opiskelijavalintojen hakuohjeet

Huomioi, että näihin valintaperusteisiin ja ennakkotehtäviin tulee muutoksia seuraavalla hakukierroksella.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea näyttelijäntaiteen maisteriopintoihin, jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon teatteri-, esitys-, tanssi-, tai sirkustaiteen esiintyjän ammattiin valmistavassa tutkinto-ohjelmassa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa. *)

 2. suorittanut soveltuvan esittävien taiteiden korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa. *)
  Tässä tapauksessa sinulla tulee olla tutkinnossasi suoritettuna vähintään 30 ECTS-opintopistettä näyttelijäntaiteen opintoja. Lisäksi edellytämme puolen vuoden ajalta kokemusta työskentelystä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa (vertautuu 30 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin)  
  Hakijan kokemus työskentelystä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa voi korvata soveltuvasta tutkinnosta puuttuvia näyttelijäntaiteen opintoja. Mikäli tutkinnossa on näyttelijäntaiteen opintoja enemmän kuin vaaditut 30 ECTS, hakija voi korvata niillä mahdollista puuttuvaa kokemusta työskentelystä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa.

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.
  Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä näyttelijäntaiteen korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin). 
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja. 

*) Ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree) tulee asianomaisessa maassa antaa kelpoisuus vastaaviin maisteritason korkeakouluopintoihin. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta.
 
Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen näyttelijäntaiteen korkeakouluopinnot. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään puolen vuoden päätoimisesta työskentelystä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat, rooli).  

Kohta 3 
Liitä hakemukseesi opintosuoritusote vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen näyttelijäntaiteen korkeakouluopinnoista. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä näyttelijänä/esiintyjänä ammattilaisprojekteissa (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat, rooli).  

Hakukelpoisuuden tarkistaminen

Hakukelpoisuutesi tarkistetaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella. Jos hakemuksesi ja hakemuksen liitteet vastaavat vähimmäisvaatimuksia, hakemuksesi etenee akateemiseen arviointiin. Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse viimeistään viikolla 9.

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos palautat hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Näyttelijäntaiteen maisteriopintojen opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • motivaatio sekä soveltuvuus alalle ja korkeakouluopintoihin 
 • näyttämöllisen ajattelun laaja-alaisuus ja sen fyysistäminen sekä mielikuvitus 
 • tunneilmaisun kokonaisvaltaisuus 
 • vastaanotto- ja muuntautumiskyky 
 • yhteistyökyky ja vuorovaikutuksellisuus 

Ennakkotehtäviä ei arvioida valintakokeiden 1. vaiheessa, vaan kaikki ennakkotehtävät ohjeiden mukaan toimittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeiden 2. vaiheeseen. Ennakkotehtävät ovat osa kokonaisarviointia.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Pituus 1 sivu (sivu on A4, riviväli 1.5, fonttikoko 12). Ennakkotehtävät tehdään suomenkielellä. Kirjoita nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Kirjoita lyhyt omaelämäkerta. (Pituus 1 sivu.) Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_omaelamakerta

 2. Perustele, mitkä seikat opinnoissasi ja työkokemuksessasi antavat sinulle valmiudet hakeutua opiskelemaan maisteriopintoihin. (Pituus 1 sivu.) Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_valmiudet

 3. Perehdy näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan (opetussuunnitelma kandidaatti / opetussuunnitelma maisteri) ja selvitä, mitä valmiuksia katsot itseltäsi puuttuvan ja missä koulutus voisi sinua auttaa kahtena maisterivuotena. (Pituus 1 sivu.) Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_maisteriopinnot

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viikolla 10. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       
3 vaihe       

Valintakokeet järjestetään sekä etänä että Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Kolmannen vaiheen valintakoe kestää koko päivän. Varaudu olemaan paikalla klo 8-20. Hakijalle teetetään erilaisia näyttämöllisiä, liikunnallisia ja musiikillisia tehtäviä. Tehtävät voivat olla yksilö- tai ryhmätehtäviä. Päivän aikana saatetaan tehdä välikarsinta.

Valintakokeiden sekä yksilötehtävät että ryhmätehtävät suoritetaan suomen kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön