Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Status

Hakutulokset: 8

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.
01/2021-06/2025

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

Kehot sodassa, kehot tanssissa
Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla
Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.
04/2022-12/2023

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Miten tehdä asioita esityksellä?
Tutkimushanke tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.
01/2016-12/2021

Suomen Akatemia

PIMDI: Mielikuvituksellisten dialogien pedagogiikka
PIMDI Erasmus + -hankkeessa hyödynnettiin taidekasvatuksen alan mahdollisuuksia ja kehitettiin "mielikuvituksellisten dialogien" pedagogiikkaa (a pedagogy of imaginative dialogues). Tässä pedagogiikassa yhteensopimattomien eroavaisuuksien välinen (mahdollinen) jännite on hedelmällinen ja kiinnostava lähtökohta, jotta niiden välille voidaan avata dialoginen "kolmas tila".
09/2020-08/2023

Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma

Scenkonst med i lärande (SMIL)
Scenkonst med i lärande (SMIL) on kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan esittävien taiteiden tuomista osaksi peruskoulun ja esiopetuksen oppimisympäristöä. Hanketta rahoittaa Svenska kulturfondenin SKAPA-rahasto.
01/2023-12/2026
Svenska kulturfonden
Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings
Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.
01/2020-12/2022

Suomen Kulttuurirahasto