Kehot sodassa, kehot tanssissa

Rytmi, performanssi ja tunteet suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa

Suomen Akatemian hanke 2017 – 2020

Vastuullinen tutkija: Susanna Hast

Tutkimushanke Kehot sodassa, kehot tanssissa: Rytmi, performanssi ja tunteet suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa tutkii militarisoitumisen, kehon liikkeen ja sosiaalisten tunteiden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten koreografia, rytmi ja synkroninen kehon liike vaikuttaa myötätuntoon, häpeään ja ylpeyden tunteisiin suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa ja capoeira-harjoittelussa pakolaisleireillä. Hanke tutkii havainnoinnin ja haastattelujen kautta sitä, miten kollektiivinen motorinen liike vaikuttaa sodan koskettamien ihmisten yhteenkuuluvaisuuden tunteisiin. Analysoimalla kehon, aivojen ja yhteiskunnan kytköksiä, tutkimushanke edistää erityistä liikkeen politiikan tutkimusta. Yhteiskunnallinen tavoite on lisätä tietoa militarisoitumiseen liittyvistä kehollisista ja tunnepohjaisista kokemuksista sekä kehittää kestäviä käytäntöjä ja pedagogioita kehon liikkeen kanssa työskenteleville.

Yhteystiedot

    • Susanna Hast

    • Tutkijatohtori, T/Tutkimus, Teatterikorkeakoulu
    • +358503598153
    • susanna.hast@uniarts.fi