Kehot sodassa, kehot tanssissa

Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.

Esittely

Tutkimushanke Kehot sodassa, kehot tanssissa: Rytmi, performanssi ja tunteet suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa tutkii militarisoitumisen, kehon liikkeen ja sosiaalisten tunteiden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten koreografia, rytmi ja synkroninen kehon liike vaikuttaa myötätuntoon, häpeään ja ylpeyden tunteisiin suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa ja capoeira-harjoittelussa pakolaisleireillä.

Hanke tutkii havainnoinnin ja haastattelujen kautta sitä, miten kollektiivinen motorinen liike vaikuttaa sodan koskettamien ihmisten yhteenkuuluvaisuuden tunteisiin. Analysoimalla kehon, aivojen ja yhteiskunnan kytköksiä, tutkimushanke edistää erityistä liikkeen politiikan tutkimusta. Yhteiskunnallinen tavoite on lisätä tietoa militarisoitumiseen liittyvistä kehollisista ja tunnepohjaisista kokemuksista sekä kehittää kestäviä käytäntöjä ja pedagogioita kehon liikkeen kanssa työskenteleville.

Julkaisut

Belonging in Movement: Capoeira for Children and Youth at the Za’atari Refugee Camp Nordic Journal of Dance, 1 and 2, 2019

Experiencing ’Pendulation’, Escape and Creativity, På Spissen / Dance Articulated 3/2018

Uskoa itseen ja yhteisöön, 2.5.2018, Voima

Capoeiraa pakolaisleirillä, tutkimusta verkkareissa, 7.3.2018, politiikasta.fi

Walking with Soldiers: How I Learned to Stop Worrying and Love Cadets, Journal for Artistic Research 2020, Issue 21

Autopsy of a militarized body: introducing the short documentary Nothing too Bad, Critical Military Studies, 5:1, 89-93.

Synching the martial body: poetic encounters with Finnish cadets, Critical Military Studies, 2020 

You Cannot Take War Out of the Soldier, Qualitative Inquiry, 2021

In Touch with the Mindful Body, in Arts-Based Methods for Decolonising Participatory Research, 2021 

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Kehot sodassa, kehot tanssissa

Ajankohta

01/2017-12/2020

Rahoittaja

Suomen Akatemia