Miten tehdä asioita esityksellä?

Tutkimushanke tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.

Miten tehdä asioita esityksellä?

Esittely

Tutkimushankkeen lähtökohta on kysymys, mitä esityksellä voi tehdä – mitä aktualisoituu kun esitys tapahtuu, kun se dokumentoidaan tai siitä kirjoitetaan. Näiden epistemologisten kysymysten kautta kirjoittajat pohtivat esityksen ontologiaa: millä tavoin ’esitys’ voidaan ymmärtää juuri nyt, uutena materiaalisuutena, läsnäolona, ja kansainvälisessä monikielisessä kontekstissa, jossa sanat, dokumentaatiot, ja käytänteet ymmärretään eri tavoin mutta jaetaan internetin välityksellä. Projektin tavoite on päivittää performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.

Hankkeen tutkijat

Annette Arlander, DA, on taiteilija, tutkija ja opettaja. Tällä hetkellä hän toimii performanssin, taiteen ja teorian professorina Tukholman Taideyliopiston tutkimuskeskuksessa ja vierailevana tutkijana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. 

Lue lisää Annette Arlanderin työskentelystä.

Hanna Järvinen, FT,  toimii hankkeen vanhempana tutkijana. Hän on tanssihistorian dosentti Turun yliopistossa, vieraileva tutkija De Montfort Universityssä, Leicesterissä, ja yliopistonlehtori Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa, Taideyliopistossa.

Pilvi Porkola on teatteritaiteen tohtori, esitystaiteilija ja kirjoittaja. Vuonna 2017-2018 Porkola toimi taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen esityksiään on nähty useilla festivaaleilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lue lisää Pilvi Porkolan työskentelystä.

Tero Nauha on teatteritaiteen tohtori, esitystaiteilija sekä kuvataiteilija. Nauhan väitöstutkimus Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tarkasteli kriittisesti taiteellisen työskentelyn sekä immanentin kapitalismin suhdetta. Nauhan taiteellisia töitä on esitetty useissa teattereissa ja festivaaleilla niin kotimaassa kuin ympäri Eurooppaa.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Miten tehdä asioita esityksellä?

Ajankohta

01/2016-12/2021

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Tiimi

  • Annette Arlander
  • Hanna Järvinen
  • Pilvi Porkola
  • Tero Nauha