Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla

Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.

Esittely

Taideyliopiston reflektiivisen kirjoittamisen kurssien tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään kertomuksellista osaamistaan. Tutkimushanke tarkastelee ammattilaisten käsityksiä kertomuksellisesta osaamisesta, tutkii kursseille osallistuvien osallistumiskokemuksia ja arvioi oppimistavoitteiden toteutumista. 

Tutustu tämän arviointitutkimuksen osallistujien tietosuojailmoitukseen.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla –osallistumiskokemusten laadullinen arviointitutkimus sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisilla.

Ajankohta

04/2022-12/2023

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto