Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla

Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.

Esittely

Taideyliopiston reflektiivisen kirjoittamisen kurssien tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään kertomuksellista osaamistaan. Tutkimushanke tarkastelee ammattilaisten käsityksiä kertomuksellisesta osaamisesta, tutkii kursseille osallistuvien osallistumiskokemuksia ja arvioi oppimistavoitteiden toteutumista. 

Tutustu tämän arviointitutkimuksen osallistujien tietosuojailmoitukseen.

Hankkeen yhteystiedot

  • Elina Renko

  • Tutkijatohtori, Kirjoittamisen maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
  • +358503043628
  • Jussi Valtonen

  • Vieraileva professori, Kirjoittamisen maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
  • +358504331790

Hankkeen nimi

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla –osallistumiskokemusten laadullinen arviointitutkimus sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisilla.

Ajankohta

04/2022-12/2023

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto.