Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.

Aukinaisia kirjoja puualustalla. Valo siivilöityy pehmeästi niille.

Esittely

Kuunteleminen on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa. Siksi alan ammattilaisille on hyödyllistä pysähtyä pohtimaan, miten kertomukset toimivat ja miten niitä kuunnellaan ja tulkitaan. Kertomuksiin liittyvät taidot vahvistavat sosiaali- ja terveysalojen työntekijöiden kykyä hyödyntää ammattitaitoaan, pohtia kokemuksiaan ja edistää tasavertaisia, kunnioittavia käytäntöjä. Taiteilijoille yhteinen työskentely puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia soveltaa osaamistaan uusin tavoin.

Kirjoittamisen maisteriohjelman Health, Narrative and the Arts -hankkeen tavoitteena on tukea narratiivisen eli kertomuksiin liittyvän osaamisen tunnistamista, kehittämistä ja soveltamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.

Health, Narrative and the Arts -hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille suunnattuja kursseja ja käynnistetään aihepiiriin liittyvää tutkimusta.

Kansainvälisten vierailijoiden luentosarjassa alan kansainvälisiä nimiä kutsutaan Helsinkiin keskustelemaan terveydestä, sairaudesta ja kuolevaisuudesta monialaisesti lääketieteen, kaunokirjallisuuden, taiteiden ja humanististen alojen näkökulmista.

Taustamateriaalia

Hankkeen yhteystiedot


   

Hankkeen nimi

Health, Narrative and the Arts – Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa

Ajankohta

01/2021-06/2025

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto