Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings

Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.

Kuva Simo Kellokummun teoksesta Spaceball.

Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings on Simo Kellokummun väitöstutkimuksen jälkeinen taiteellisen tutkimuksen projekti, joka tarkastelee koreolukemisen praktiikkaa ja siihen liittyviä taiteellisia kysymyksiä, jotka venyttävät paikkasidonnaisia lähtökohtiaan ulkoavaruuteen. 

Monitaiteinen tutkimusprosessi tuottaa taiteellisia töitä ja jälkiä sekä niiden reflektointia. Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.

Hankkeen nimi

Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings

Ajankohta

01/2020-12/2022

Yhteyshenkilöt

Simo Kellokumpu

simo.kellokumpu@uniarts.fi

Lisätietoa hankkeesta

Simo Kellokummun kotisivut